28 jun 2021

Visie op re-integratie en verzuim in het MKB volgens verzekeringsbranche

Visie op re-integratie en verzuim in het MKB volgens verzekeringsbranche

De SER (Sociaal Economische Raad) heeft begin juni 2021 een ontwerpadvies gepresenteerd over de arbeidsmarkt in de periode 2021-2025. Hierin brengt de SER ook advies uit over het onderwerp loondoorbetaling bij ziekte en de daaraan gekoppelde re-integratie. Janthony Wielink (werkgeversadviseur en docent aan de opleiding tot Arbeidsdeskundige en Casemanager) vertelt meer over de visie van de verzekeringsbranche op MKB en verzuim dat in het ontwerpadvies van de SER is meegenomen.

De SER houdt in het ontwerpadvies voor 2021 – 2025 vast aan twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, maar wil wel iets doen aan de lasten voor (met name kleine?) werkgevers rondom re-integratie. Zij willen hierbij een grotere rol voor en meer inhoud vanuit de verzekeraars die hiervoor hun verzuimverzekeringen hebben. Een nieuw product is de MKB-verzuim-ontzorg verzekering, waarvan de inhoud speciaal voor MKB-bedrijven in samenwerking met MKB-Nederland is vastgesteld.

Deze MKB-verzuim-ontzorg verzekering wordt aan de man gebracht door de verzekeraars, samen met de assurantie-adviseurs. Veel van deze adviseurs zijn verenigd in Adfiz, en ook zij hebben een interessante visie op de problematiek van verzuim in het MKB en mogelijke oplossingen hiervoor. Zij komen namelijk veel in contact met de MKB-werkgevers en bemerken enkele pijnpunten.

Visie assurantie-adviseurs Adfiz op MKB en verzuim

#1 Steviger inzetten op scholing

Het komt vaak voor dat het – relatief snel – duidelijk wordt dat re-integratie bij in spoor 1 niet lukt. In deze gevallen is het belangrijk om in te zetten op duurzame inzetbaarheid buiten het eigen bedrijf (spoor 2). Voor duurzame inzetbaarheid zijn in veel sectoren speciale fondsen opgezet (Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen), maar deze fondsen worden vaak niet ingezet wanneer er sprake is van ziekte bij de werknemer.

Daarnaast is de Wet verbetering poortwachter gericht op ‘de kortste weg naar werk’, dit kan een belemmering vormen om duurzame inzetbaarheid via scholing te bevorderen. Daarom moet in de Werkwijzer ook ruimte komen voor het laten meewegen van duurzame kansen op de arbeidsmarkt buiten de huidige onderneming, waarbij gerichte scholing meer kansen biedt en goed is voor het gevoel van eigenwaarde van de betrokkene.

#2 Eerder inzetten van een arbeidsdeskundige

Adfiz pleit namens de werkgevers voor het eerder inzetten van de arbeidsdeskundige. Te vaak wordt binnen het proces van verzuimbegeleiding nog te volgordelijk gedacht; stap na stap. Niet de duur van de ziekte (het proces), maar de aard van de klachten en de mogelijkheden tot re-integratie (het resultaat), zouden bepalend moeten zijn voor de volgende stappen in het verzuimproces. De kosten van de inzet van de arbeidsdeskundige worden gefinancierd uit de MKB-verzuim-ontzorg verzekering en uit de eerder genoemde O&O-fondsen.

#3 Afbouw van (bovenmatige) loondoorbetaling bij ziekte

Een financieel aspect zit wat Adfiz betreft in het ontbreken van de financiële prikkel. Teveel regelingen (bijv. op cao-niveau) kennen een hoge loondoorbetaling bij ziekte, tot wel 100% van het loon. Dit zou naar beneden mogen.

Naast deze genoemde zaken stellen zij ook nog enkele andere zaken voor, die met name betrekking hebben op de verzekering zelf. Janthony: ‘Zij hebben een interessante kijk op de problemen bij de werkgevers. De SER heeft inmiddels het akkoord geschreven en het is nu wachten op de nadere invulling in de toekomst. We zullen zien waar het op uit gaat komen.’

Wil je Casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

JanthonyWielink

Datum: maandag 28 juni 2021
Auteur: Janthony Wielink, oprichter van Enkwest en docent aan de opleiding tot Casemanager en Arbeidsdeskundige.