9 okt 2019

Hoe beperk je als werkgever de verzuimrisico’s?

Hoe minimaliseer je als werkgever de verzuimrisico’s?

Verzuim door zieke werknemers is voor de werkgever een aanzienlijk risico. Met name bij kleinere bedrijven kunnen een paar ziektegevallen al snel voor hoge kosten en praktische problemen zorgen. Hoe kun je de verzuimrisico’s als werkgever nu zo veel mogelijk beperken?

Om de gevolgen van (langdurig) ziekteverzuim op te vangen kan het nuttig zijn om een verzekering af te sluiten die de grootste verzuimrisico’s dekt. Daarnaast loont het de moeite om preventieve maatregelen te nemen die het risico op verzuim onder werknemers verminderen.

Welke verzuimrisico’s loopt de werkgever?

Bij veel bedrijven zijn de belangrijkste verzuimrisico’s financieel van aard. Wanneer een werknemer langdurig uit de running is, levert dat voor de werkgever heel wat extra kosten op.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Loondoorbetaling voor een werknemer die thuis zit
  • Kosten voor vervangend personeel
  • Kosten van verzuimbegeleiding

De financiële gevolgen kunnen snel oplopen: gemiddeld kost een zieke werknemer 223 euro per dag. Daar komen soms nog allerlei verdere complicaties bij.

Als de werknemer in kwestie bijvoorbeeld over zeer specialistische kennis beschikt, of anderszins essentieel is voor het functioneren van de onderneming, kan ook verlies van productiviteit de kosten flink opdrijven.

Verzuimrisico’s verzekeren?

Met name bij kleine bedrijven kunnen enkele ziektegevallen al snel grote impact hebben. Om de financiële gevolgen behapbaar te houden, kan het verstandig zijn om verzuimrisico’s te verzekeren. Als werkgever kies je welke risico’s je precies wilt afdekken. Zo kun je alleen de kosten van loondoorbetaling verzekeren, maar is het ook mogelijk om de bijbehorende werkgeverslasten of rechtsbijstand in het pakket op te nemen.

Eigen risico

Je bepaalt daarnaast zelf hoeveel werkdagen eigen risico je acceptabel vindt. Bij een eigen risico van tien dagen wordt bijvoorbeeld al na tien dagen verzuim een vergoeding uitgekeerd, terwijl de verzekering bij een langer eigen risico pas na twintig of dertig dagen in werking treedt.

Verzuimgeschiedenis

Vanzelfsprekend hebben al deze keuzes invloed op de hoogte van de premie. Hoe meer kosten je verzekert, en hoe korter het eigen risico, hoe hoger de premie wordt. Het loont daarom de moeite om goed naar de verzuimgeschiedenis binnen het bedrijf te kijken, zodat je precies kunt bepalen waar je een verzekering nodig hebt. Op die manier betaal je niet onnodig voor niet-bestaande verzuimrisico’s.

Verzuimrisico’s bij werknemers verminderen

Met een verzekering verminder je de gevolgen van verzuim, maar natuurlijk blijft het risico op verzuim zelf onveranderd: werknemers worden niet plotseling minder snel ziek.

Wil je de kosten en de administratieve rompslomp zo veel mogelijk beperken, dan is het verstandig ook deze kant van het probleem aan te pakken.

Als werkgever kun je namelijk veel doen om het verzuimrisico onder je werknemers te verkleinen. Met een preventieve aanpak beperk je niet alleen de hoeveelheid uitval en de bijbehorende kosten: ook de productiviteit op kantoor gaat erop vooruit wanneer de werknemers goed in hun vel zitten.

Belangrijke oorzaken van verzuim

Drie belangrijke oorzaken van verzuim zijn stress op het werk, een ongezonde leefstijl en privéproblemen. Hoewel je hier als werknemer niet altijd een volledige oplossing kunt bieden, is het vaak wel degelijk mogelijk om werknemers te ondersteunen.

1. Voorkom stress op de werkvloer

Burn-outs zijn de boosdoeners achter veel langdurige verzuimgevallen, en vaak speelt stress op de werkvloer daarbij een belangrijke rol. Een onprettige werksfeer kan bovendien ook het risico op kortstondig verzuim veroorzaken. Een werknemer die niet graag op kantoor zit, zal bij een beginnend griepje minder gemotiveerd zijn om toch naar werk te komen.

Om werkgerelateerde stress te verminderen, is het belangrijk dat je als werkgever goed op de hoogte bent van wat er binnen het bedrijf speelt. Werknemers moeten zich bijvoorbeeld vrij voelen om aan te geven wanneer de werkdruk te hoog ligt, of wanneer de samenwerking met collega’s of leidinggevenden stroef verloopt.

Veel bedrijven zien het verzuim toenemen in onzekere periodes, bijvoorbeeld gedurende een reorganisatie. Zeker in dit soort omstandigheden is het essentieel om open en eerlijk met je werknemers te communiceren.

2. Stimuleer een gezonde leefstijl

Onderzoek laat verder zien dat leefstijl een groot effect heeft op het verzuimrisico. Nu kun je als werkgever natuurlijk geen directe invloed uitoefenen op de leefstijl die je werknemers aanhouden. Wél kun je ze stimuleren om zo verantwoord mogelijk met hun gezondheid om te gaan.

Zo maakt een gezonde kantine het eenvoudiger om een gezond eetpatroon op te bouwen. Ook kun je werknemers aanmoedigen om genoeg te bewegen: organiseer lunchwandelingen, zet een fietsplan op, of bied korting bij een sportschool.

3. Hou rekening met privéomstandigheden

Ten slotte komt veel verzuim voort uit belastende privéomstandigheden. Mantelzorg is bijvoorbeeld een bekende oorzaak van burn-outklachten. Ook andere privésituaties – denk aan scheidingen of sterfgevallen – leiden tot veel mentale belasting, waardoor een werknemer tijdelijk minder bestand is tegen werkdruk.

Als werkgever kun je deze omstandigheden niet oplossen, maar je kunt er wel rekening mee houden. Bespreek met de werknemer hoe je hem of haar zo goed mogelijk kunt ondersteunen bij het combineren van werk en privé. Door op korte termijn wat verminderde inzetbaarheid te accepteren, voorkom je dat de werknemer uiteindelijk langdurig thuis komt te zitten.

Is ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of re-integratie jouw vakgebied?

Tijdens de inhoudelijk ontbijtsessie voor Casemanagers en Re-integratiespecialisten vertellen onze ervaren vakspecialisten over hun (toekomst)visie op het vak van de Casemanager en Re-integratiespecialist. Daarnaast ga je met de docenten Jannet Mulder en Hans van den Berg aan de slag met een praktijkcase.

★ Geschikt voor toekomstige Casemanagers/Re-integratiespecialisten én huidige Casemanagers/Re-integratiespecialisten ★

→ Meld je vrijblijvend aan voor het ochtendprogramma

Hans Lankhaar verzuimexpert

Woensdag 9 oktober 2019
Auteur: Hans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding Casemanager