17 jan 2020

De verzuimregels zijn te moeilijk voor MKB

Verzuimregels zijn te moeilijk voor MKB

De regels voor de begeleiding van langdurig zieke werknemers zijn veel te ingewikkeld voor kleine werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksinstituut GfK onder ruim duizend kleine ondernemingen. Het gebrek aan kennis leidt tot boetes die kunnen oplopen tot een compleet jaarsalaris per zieke werknemer, plus het mislopen van subsidies.

GfK deed het onderzoek op verzoek van Aegon onder bedrijven met maximaal twintig werknemers. En hoewel tweederde van de werkgevers zegt de verzuimregels voldoende of zelfs volledig te kennen, bleek vervolgens niemand van de ruim duizend werkgevers in staat alle kennisvragen goed te beantwoorden.

Stappen langdurig verzuimtraject onbekend

Meest opvallend is dat geen enkele werkgever de verplichte stappen kan benoemen die hij moet doorlopen in een langdurig verzuimtraject. En juist daar kan de werkgever missers maken die leiden tot boetes van het UWV die oplopen tot het jaarsalaris van de zieke werknemer. Werkgevers die ervaring hebben met langdurig verzuim geven aan de regels omslachtig (31%) en tijdrovend (41%) te vinden.

Leestip:
>> Hoe ga je om met langdurig zieke werknemers? 6 tips voor jou op een rijtje gezet!

Klemmend beroep op het UWV

‘Het moet een behapbaar verhaal blijven en dat is het niet’, stelt Hans de Boer, voorzitter van MKB-Nederland in een interview met de Volkskrant. Werkgevers worden zowel procedureel als financieel te eenzijdig belast, vindt hij. ‘De werkgever is degene die de werknemer aanmeldt bij de arbodienst, die het plan van aanpak voor reïntegratie opmaakt en verantwoordelijk is voor het inschakelen van deskundigen. En is dat niet tot op de komma nauwkeurig geadministreerd, dan kunnen we nog een jaar loon gaan doorbetalen ook.’ Het MKB doet een klemmend beroep op het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om wat ‘minder pietepeuterig’ met de regels om te gaan.

Extra schade door misgelopen subsidies

Door de ingewikkelde regels lopen werkgevers ook subsidies mis. Wie een werknemer met een arbeidshandicap of een ziekte in dienst neemt, komt in aanmerking voor een vergoeding. Slechts tien procent van de kleine ondernemers is goed bekend met die regelingen, die onder meer inhouden dat werkgevers, in ruil voor de hogere risico’s die ze lopen, een groot deel van de loonkosten niet hoeven te betalen. Verzekeraars en het UWV hebben een belangrijke taak om werkgevers daar duidelijker op te wijzen aldus Aegon.

Bronnen:
De Ondernemer
De Volkskrant

Wil je casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Arbeidsdeskundige Bert van den Berg

Datum: Woensdag 17 januari 2020
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige.