9 jun 2016

Tweede Kamer stemt in met banenafspraak en quotum voor arbeidsgehandicapten

Tweede Kamer stemt in met banenafspraak en quotum voor arbeidsgehandicapten

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Dit voorstel regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd.

Het kabinet kwam vorig jaar met werkgevers en werknemers overeen dat tot 2026 voor deze groep in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen. Deze garantiebanen zijn bestemd voor mensen die wel kunnen werken maar vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen.

Participatiewet

Meerdere partijen drongen in het debat aan op een verruiming van de doelgroep zodat ook mensen met een handicap die met wat ondersteuning wél in staat zijn het minimumloon te verdienen meetellen bij een eventuele quotumheffing. De Tweede Kamer wil vooral geen ‘concurrentie’ tussen de verschillende doelgroepen. Een breed gedragen amendement om de wet op dit punt te wijzigen werd bij de stemming in de Tweede Kamer aangenomen.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken: “Het is mooi dat nu duidelijk is voor wie deze banen zijn bedoeld en hoe we hier verder mee omgaan. Dat is ook belangrijk met het oog op de Participatiewet die op 1 januari van kracht wordt”. Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om mensen meer op maat en in samenhang met andere hulpvragen te begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Quotumregeling

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen ook zijn gerealiseerd. Als blijkt dat dit niet is gelukt, treedt de quotumregeling in werking waarbij bedrijven van 25 werknemers of meer een heffing van 5000 euro per niet ingevulde werkplek per jaar krijgen opgelegd.

Bron: HR Praktijk