10 jan 2023

Chronische pijn op de werkvloer: 9 tips voor verzuim professionals

Chronische pijn op de werkvloer: 9 tips voor verzuim professionals

Chronische pijn heeft een forse impact op de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren, ziekteverlof en gaat gepaard met hoge kosten. Wist je dat 30% van de werknemers met chronische pijn geen vertrouwen heeft in een mogelijke maatschappelijke carrière? Daarmee is pijn één van de meest gehoorde problemen binnen de gezondheidszorg: één op de vijf Europeanen heeft op dit moment last van pijn.

Vincent Kortleve (fysiotherapeut en psycholoog): “Ik heb veel ervaring in het werken met cliënten met chronische pijnklachten. Pijn is chronisch wanneer het meer dan drie maanden duurt of gedurende lange tijd telkens terugkeert en niet gemakkelijk verlicht kan worden. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft en dit is in iedere situatie anders.

Daarom is het zo belangrijk om als verzuim professional tijd én energie te steken om de specifieke situatie van jouw cliënt in kaart te brengen. Alleen dan kun je de juiste begeleiding aan deze cliënt bieden en samen werken aan het herstel. Ik heb een aantal tips op een rijtje gezet om je alvast op weg te helpen.”

Heb je nog vragen over dit onderwerp of twijfel je ergens aan? Stel gerust je vraag, we helpen je graag verder.

# Tip 1. Bied adequate verzuimbegeleiding

Pijn werkt voor de meeste mensen als een rood stoplicht: je trapt vol op de rem en doet meteen helemaal niets meer. Toch is het vaak zo dat je niet helemaal hoeft te stoppen, maar gewoon zachtjes kunt doorrijden. Maar hoe hard kun je nog doorrijden? Hoe langer de pijn aanhoudt, hoe moeilijker het is om in te schatten hoeveel pijn er nu werkelijk is. Om een goede inschatting te maken van situatie van jouw cliënt is adequate hulpverlening en verzuimbegeleiding erg belangrijk.

# Tip 2. Kijk naar de mogelijkheden

Pijn tast vaak het zelfvertrouwen aan van jouw cliënt en hij/zij gaat zich afvragen: wat is er met mij aan de hand? Waarom weet niemand wat ik nu precies heb? Waarom gaat het maar niet over? Vaak willen cliënten zelf graag blijven werken, maar worden ze tegengehouden door de pijn die ze ervaren. Als de cliënt echt gemotiveerd is om te werken en er wordt gekeken naar de mogelijkheden, kan het zelfvertrouwen juist weer gaan groeien door te werken. Er is echter wel goede begeleiding, tijd, energie en duidelijke richting nodig om dit vertrouwen weer op te bouwen.

# Tip 3. Creëer duidelijkheid

De motivatie van jouw cliënt wordt snel minder wanneer er pijn wordt ervaren. Jouw cliënt wil natuurlijk graag van de pijn afkomen, maar krijgt er vaak geen grip op. Er kunnen verschillende berichten zijn over wat er wel en niet aan de hand is en wat er wel en niet aan de pijn gedaan kan worden. Daardoor ontstaat er veel verwarring. Het is essentieel dat er door de verzuim professional duidelijkheid wordt gecreëerd, op alle gebieden.

# Tip 4. Blijf goed luisteren (heel cliché, toch heel belangrijk)

Tips omgaan chronische pijn op de werkvloerWanneer er goed geluisterd wordt naar de cliënt, is de cliënt meer intrinsiek gemotiveerd. Intrinsieke motivatie is niet altijd gemakkelijk te realiseren, maar wel wenselijk. Het vermindert namelijk de ambivalentie bij een cliënt.

Met ambivalentie bedoel ik situaties waarin de cliënt tegenstrijdige signalen afgeeft. Het ene moment is er sprake van duidelijke motivatie en het volgende moment is het weer weg. Door jouw cliënt aan het woord te laten over wat hij wél wil en waar hij naar verlangt, ontstaat positieve ‘zelfspraak’. Deze positieve zelfspraak vermindert de ambivalentie en versterkt de intrinsieke motivatie.

# Tip 5. Onderzoek de sociale omgeving van jouw cliënt

Hoe draagt de sociale omgeving bij aan het herstel van jouw cliënt? Of doet het juist afbreuk aan het herstel? Onderzoek dit samen met jouw cliënt en kijk wie hem kunnen helpen om te herstellen. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook collega’s op het werk en vergeet vooral de invloed van de leidinggevende niet. Voorkom hierbij dat de chronische pijn wordt gebagatelliseerd of juist gedramatiseerd door de sociale omgeving.

# Tip 6. Zoek naar de juiste balans tussen arbeid en rust

De verhouding tussen arbeid en rust is bij cliënten met chronische pijn extra belangrijk. De pijn vraagt namelijk zoveel energie en maakt dat de energie eerder op is. Echter, alleen maar rusten komt de cliënt ook vaak niet ten goede. Het zoeken naar de juiste balans is hierin dus het streven. Bespreek samen met jouw cliënt het evenwicht tussen arbeid en rust, spreek concrete doelen af en evalueer samen hoe dit verloopt.

# Tip 7. Geef inzicht in ‘wat is pijn’

Klopt het dat bij meer pijn ook sprake is van meer lichamelijke beschadiging? Hoewel dat logisch klinkt, hoeft dat niet zo te zijn. Pijn dringt zich altijd op, zowel verklaarbare als onverklaarbare pijn.

Het is bekend dat bij langer durende pijn altijd een soort stressreactie in het lichaam en het zenuwstelsel teweegbrengt. Deze reactie maakt het systeem gevoeliger voor pijnprikkels, waardoor ook de ervaring van pijn kan toenemen. Dit fenomeen heet ‘centrale sensitisatie’ en is door Prof. Jo Nijs meermaals beschreven. Het is heel belangrijk dat de cliënt duidelijkheid krijgt over wat er precies aan de hand is en de pijn meer begrijpt. Aan de verzuimprofessional de taak om dit samen met de cliënt uit te zoeken.

# Tip 8. Leef je in

Pijn is soms moeilijk te verklaren. Röntgenfoto’s en scans verklaren niet altijd waarom de client pijn heeft. Dit betekent echter niet dat de cliënt zich aanstelt, dus die conclusie moet te allen tijde worden vermeden. Empathie is uitermate belangrijk voor het herstel van de cliënt, net als een duidelijk doel en richting binnen de verzuimbegeleiding.

# Tip 9. Onderzoek de slaapgewoonten en -hygiëne

Cliënten met chronische pijn slapen vaak slecht en dit vormt een vervelende vicieuze cirkel. Door het slechte slapen krijgt de cliënt last van nog meer en langduriger pijn. Onderzoek samen met de cliënt de slaapgewoonten en -hygiëne. Voor een goed slaappatroon is het bijvoorbeeld belangrijk om een uur voor het slapen gaan geen fel licht om je heen te hebben en niet naar beeldschermen te kijken. En uiteraard spelen voeding, koffie en alcohol ook een grote rol.

Download brochure opleiding tot Re-integratiespecialist

Wil je graag de volgende stap maken in je loopbaan en re-integratiespecialist worden?

Met de opleiding tot Re-integratiespecialist ben jij de professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met Jannet Mulder voor een persoonlijk gesprek.

Docent training klinimetrie

 

 

 

 

 

Datum: Dinsdag 10 januari 2023
Auteur: Vincent Kortleve, fysiotherapeut en psycholoog.