26 jun 2019

Tips om de (interne) mobiliteit van medewerkers te stimuleren

Tips om de (interne) mobiliteit van medewerkers te stimuleren

Een belangrijk instrument om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten is werken aan een grotere arbeidsmobiliteit. In het vorige artikel over dit thema vertelde Turgut Hefti (Arbeidsdeskundige, jurist sociale zekerheid en docent bij Scolea) meer over het belang van preventief werken aan arbeidsmobiliteit. Maar hoe breng je dat in de praktijk?

Wanneer werkgevers preventief willen werken aan arbeidsmobiliteit kunnen ze starten met het opstellen van een zogeheten intern mobiliteitsplan. In dit artikel geven we je een aantal tips om de interne mobiliteit van medewerkers te stimuleren die in een mobiliteitsplan kunnen worden opgenomen.

Arbeidsmobiliteit gaat over in beweging komen

Nog even terug naar de definitie van arbeidsmobiliteit die we hier hanteren. Mobiliteit kan worden gedefinieerd als de mate waarin mensen bereid en in staat zijn ten behoeve van zichzelf en/of de organisatie binnen de arbeidsmarkt te veranderen van functie, werkgever, beroep, regio, sector of een combinatie van deze aspecten. Mobiliteit gaat dus altijd over ‘in beweging komen’.

Hoewel het opstellen van een mobiliteitsplan absoluut aan te bevelen is, is arbeidsmobiliteit volgens Hefti ook vooral gebaat bij een individuele benadering: “Het is juist de kunst om bij het vergroten van arbeidsmobiliteit voldoende aan te sluiten bij de specifieke wensen en behoeften van de werkende. In het verlengde daarvan is het van belang om de werkende middels bijvoorbeeld kennis, tijd en financiën de mogelijkheid te geven zijn eigen inzetbaarheid en mobiliteit te organiseren.”

Tips voor het opstellen van een (intern) mobiliteitsplan:

Tip #1 Communiceer over de richtlijnen voor interne mobiliteit

Als er te weinig wordt gecommuniceerd over de richtlijnen voor interne mobiliteit, verdwijnen ze in een la. Houd interne mobiliteit levend door de richtlijnen vaak ter sprake te brengen met behulp van actieve interne communicatie.

Tip #2 Communiceer de positieve effecten van interne mobiliteit

Arbeidsmobiliteit komt vaak in een negatief daglicht te staan, omdat medewerkers gedwongen zouden worden om andere carrière opties te verkennen. Maar hoe zou het zijn als je als werkgever kunt laten zien dat arbeidsmobiliteit vooral kansen biedt?

Vaak genoeg leidt een mobiliteitstraject tot een verfrissende carriere-switch waar juist ook de medewerker zelf heel blij mee is. Medewerkers kunnen vaak meer dan ze zelf denken en als ze tot dit inzicht komen, groeien ze daarvan.Communiceer de positieve effecten van interne mobiliteit

Tip #3 Geef managers vertrouwen in de mogelijkheden

Niet alleen uitvoerende medewerkers kunnen arbeidsmobiliteit in eerste instantie als iets negatiefs ervaren, managers zetten vaak net zozeer hun hakken in het zand. Zij hebben de angst dat ze ‘hun’ talent gaan verliezen aan andere afdelingen. Hier moet dus absoluut een omslag in denken gaan plaatsvinden.

Tip #4 Laat het MT hun ervaringen delen

Succesverhalen over arbeidsmobiliteit zullen het vertrouwen laten groeien en de weerstand doen afnemen. Zorg er dus voor dat die managers en uitvoerende medewerkers die positieve ervaringen hebben met interne mobiliteit dit ook gaan delen. Wanneer zij vertellen over de verschillende fasen in hun eigen loopbaan, zal dit stimulerend werken voor andere medewerkers.

Tip #5 Stimuleer intern solliciteren

Het delen van verhalen zoals in tip #4 maakt dat er minder taboe heerst rondom intern solliciteren. Er is openheid en acceptatie nodig over dit thema, dus maak van verschillende gelegenheden gebruik om het bespreekbaar te maken.

Denk daarbij aan het bespreken van de carrièremogelijkheden tijdens assessments, feedback-, en functioneringsgesprekken. De HR afdeling kan dit proces verder versnellen door extra instrumenten in te zetten zoals taak- en functieroulatie, interne stages en loopbaanoriëntatie-trajecten.

Tip #6 Maak zichtbaar wat investeringen in arbeidsmobiliteit opleveren

Je kunt laten zien dat het aantrekkelijk is om te investeren in interne arbeidsmobiliteit door zichtbaar te maken wat het precies oplevert. Zo levert het gegarandeerd besparingen op op de externe recruitment, zal de tevredenheid van de medewerkers toenemen, ziekteverzuim naar beneden gaan en sociale banden tussen medewerkers worden versterkt. Met als uiteindelijk resultaat een lagere vertrek ratio en hogere medewerkerstevredenheid.

Tip #7 Zet diverse beloningsinstrumenten in

Uit onderzoek blijkt dat beloningsinstrumenten belangrijk zijn om medewerkers voldoende te prikkelen. Je kunt hierbij denken aan financiële beloningen, maar ook het aanbieden van opleidingsmogelijkheden, om- her- en bijscholing, coachingstrajecten en andere manieren om medewerkers in hun ontwikkeling te stimuleren.

Er zijn natuurlijk veel manieren om interne mobiliteit te stimuleren, maar succes bereik je vooral door het zoveel mogelijk in te bedden in de organisatie en te combineren met de gehele HR-strategie.

Download brochure opleiding Casemanager

Wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan en als casemanager arbeidsmobiliteit stimuleren?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Nieuw → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Hans Lankhaar verzuimexpert

1

Woensdag 26 juni 2019
Auteur: Hans Lankhaar, oprichter Scolea en adviseur arbeidsongeschiktheidsvraagstukken.