14 mrt 2020

Subsidie voor leren en ontwikkelen (SLIM); ook voor HR met ambitie richting casemanagement!

Subsidie voor leren en ontwikkelen (SLIM); ook voor HR met ambitie richting casemanagement

Het is je vast niet ontgaan, de nieuwe subsidie vanuit de overheid: SLIM. Deze subsidie is er voor diverse initiatieven op het gebied van leren en ontwikkelen in het MKB.

Een van de mogelijkheden met deze subsidie is het doen van een onderzoek binnen de onderneming om tot een opleidings- en ontwikkelplan te komen. Een interessante kans! Je kunt hierbij namelijk denken aan HR-adviseurs die zich meer gaan scholen in het vak van casemanagement.

Verzuimaanpak klaar voor de toekomst?

SLIM subsidie casemanagementBij dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe veranderingen in de (arbeids-)markt invloed hebben op de onderneming. Het thema ziekteverzuim hoort hierin zeker ook een plaats te krijgen. Zijn de kennis en vaardigheden in het kader van ziekteverzuim nog wel passend bij wat eigenlijk nodig is? De verzuimaanpak kan wellicht anders, maar hoe dan? Dit onderzoek leidt tot een concreet opleidings- of ontwikkelplan binnen de onderneming, met als mogelijke invulling; de opleiding tot casemanager!

Lees ook:
>> Andere aanpak begeleiding zieke werknemers met ‘De Gouden Driehoek’
>> Zo werkt De Gouden Driehoek in de praktijk

Voor welke werkgevers geldt de SLIM subsidie?

Hiervoor is subsidie beschikbaar, met voor kleine werkgevers (max 50 fte) een eigen bijdrage van 20%. Voor middelgrote werkgevers (tussen 50 en 250 fte) geldt een eigen bijdrage van 40%.

De subsidie is aan te vragen vanaf 2 maart tot 31 maart en later dit jaar van 1 september tot 30 september.

Meer informatie via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wil je Casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Nieuw → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

JanthonyWielink

Maandag 16 maart 2020
Auteur: Janthony Wielink