23 sep 2021

Subsidie voor leren en ontwikkelen (SLIM); ook voor HR met ambitie richting casemanagement!

Subsidie voor leren en ontwikkelen (SLIM); ook voor HR met ambitie richting casemanagement

Het is je vast niet ontgaan, de subsidie vanuit de overheid, genaamd SLIM. Deze subsidie is er voor diverse initiatieven op het gebied van leren en ontwikkelen in het MKB.

Een van de mogelijkheden met deze subsidie is het doen van een onderzoek binnen de onderneming om tot een opleidings- en ontwikkelplan te komen. Een interessante kans! Je kunt hierbij namelijk denken aan HR-adviseurs die zich meer gaan scholen in het vak van casemanagement.

Verzuimaanpak klaar voor de toekomst?

Bij dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe veranderingen in de (arbeids-)markt invloed hebben op de onderneming. Het thema ziekteverzuim hoort hierin zeker ook een plaats te krijgen. Zijn de kennis en vaardigheden in het kader van ziekteverzuim nog wel passend bij wat eigenlijk nodig is? De verzuimaanpak kan wellicht anders, maar hoe dan? Dit onderzoek leidt tot een concreet opleidings- of ontwikkelplan binnen de onderneming, met als mogelijke invulling; de opleiding tot casemanager!

Voor welke werkgevers geldt de SLIM subsidie?

Hiervoor is subsidie beschikbaar, met voor kleine werkgevers (max 50 fte) een eigen bijdrage van 20%. Voor middelgrote werkgevers (tussen 50 en 250 fte) geldt een eigen bijdrage van 40%. De subsidie is aan te vragen van 1 september tot 30 september.

Meer informatie via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wil je Casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Nieuw → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

JanthonyWielink

Datum: donderdag 23 september 2021
Auteur: Janthony Wielink, oprichter van Enkwest en docent aan de opleiding tot Casemanager en Arbeidsdeskundige.