29 mrt 2022

Ruud van den Broek: ‘Persoonlijk contact is erg belangrijk in het re-integratievak’

Ruud van den Broek: ‘Persoonlijk contact is erg belangrijk in het re-integratievak’

Ruud van den Broek is re-integratiespecialist (bij Andersz), geregistreerd arbeidsdeskundige en al jaren docent aan de opleiding tot Arbeidsdeskundige bij Scolea. We spraken Ruud over de uitdagingen die hij ervaren heeft in zijn werk als re-integratiespecialist tijdens de pandemie en zijn visie op het belang van persoonlijk contact in het re-integratievak.

Was het tijdens de pandemie lastig(er) om mensen uit te plaatsen bij een andere organisatie?

“We gaan als re-integratiespecalisten vaak op zoek naar mogelijkheden voor een proefplaatsing of een werkervaringsplek, zodat kandidaten stappen kunnen zetten in het opbouwen van belastbaarheid. Het was wel een uitdaging om werkgevers in deze stressvolle periode bereid te vinden om zulke plekken mogelijk te maken.

Er waren werkgevers die heel strak de maatregelen volgden, maar er waren ook werkgevers die de hele periode (deels) hebben doorgewerkt op kantoor. Daar zit veel verschil in en het is onze taak als re-integratiespecialist om te zoeken naar mogelijkheden en dus werkgevers te vinden die wel bereid zijn.

Ruud: “Het is vooral mijn doel om vanuit een positieve blik te kijken naar zaken die wel lukken en daarop te focussen en ervoor te zorgen dat de kandidaten dat vertrouwen ook krijgen.”

Het is vooral mijn doel om vanuit een positieve blik te kijken naar zaken die wel lukken en daarop te focussen en ervoor te zorgen dat de kandidaten dat vertrouwen ook krijgen. We hebben namelijk te maken met kwetsbare mensen die hulp nodig hebben en zij hebben vertrouwen nodig. Hoe de situatie op de arbeidsmarkt er ook uitziet, het is aan ons om te zorgen dat het wel gaat lukken.”

Kon je je werk als re-integratiespecialist nog goed uitvoeren?

“Er was de mogelijkheid om ons werk als re-integratiespecialisten in deze tijd gewoon voort te zetten middels online werken. Daar prijs ik me enorm gelukkig mee. Je kunt kandidaten in een online meeting natuurlijk prima helpen met vacatures en een CV, maar het online afspreken heeft helaas ook beperkingen.

Het thuiswerkadvies was voor mij – net als voor zovelen – echt de grootste uitdaging. Om mijn werk goed te kunnen doen, is het heel belangrijk dat ik face-2-face contact heb met de kandidaten, helemaal aan de start van een traject. Kandidaten hebben echt behoefte aan persoonlijk contact, omdat ze zich in een kwetsbare positie bevinden. Ze hebben jou nodig om weer vertrouwen op te bouwen in zichzelf en te geloven in kansen op ander werk.

Ruud: “Dat stuk ‘empowerment’ is in ons werk heel belangrijk en ik kan mijn energie, enthousiasme en vertrouwen online minder goed overbrengen.”

Je moet als re-integratiespecialist iemand echt het gevoel geven dat er kansen en mogelijkheden zijn en ze leren om te gaan met teleurstellingen en de angst voor wat er staat te gebeuren. Dat stuk ‘empowerment’ is in ons werk heel belangrijk en ik kan mijn energie, enthousiasme en vertrouwen online minder goed overbrengen. Ik vermoed dat ik daarin niet de enige ben.

Voor mijn werk als docent bij Scolea geldt eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon van een heel andere orde om een gehele lesdag via Zoom of Teams te volgen, dan fysiek. De inhoud is wellicht hetzelfde, maar ik kan persoonlijk niet dezelfde mate van energie en enthousiasme overbrengen als wanneer ik voor de klas sta. Dan loop ik rond, improviseer, stel ik vragen aan de studenten en is het dus veel dynamischer dan online.”

Hoe ben je dan concreet omgegaan met het thuiswerkadvies?

“Ik ben dus wel een beetje eigenwijs geweest en heb in mijn werk een middenweg gevonden, door soms online af te spreken, maar toch ook regelmatig face-2-face. Dat heb ik alleen gedaan wanneer kandidaten daar zelf de voorkeur aan gaven. En uiteraard zijn we dan heel voorzichtig geweest (de regels in acht nemend), omdat deze kandidaten natuurlijk ook kwetsbaar zijn.

Als ik een persoonlijk face-2-face gesprek heb gehad, zie ik gewoon dat de kandidaten weer blij zijn, dat ze meer vertrouwen hebben en meer energie hebben om stappen te maken. Dat gevoel overbrengen, gaat via Teams of Zoom voor mij echt veel lastiger.”

Ruud: “Als ik zo’n persoonlijk face-2-face gesprek heb gehad, zie ik gewoon dat de kandidaten weer blij zijn, dat ze meer vertrouwen hebben en meer energie hebben om stappen te maken. Dat gevoel overbrengen, gaat via Teams of Zoom voor mij echt veel lastiger.”

Wat heeft deze periode voor jou duidelijk gemaakt?

“Nu het kan, is het tijd om de mensen weer face-to-face te spreken. In dat kader ben ik heel blij, met name voor de kandidaten zelf, dat we dat nu weer kunnen doen. En ik zie ook dat het besef van het belang van persoonlijk contact en de waardering hiervoor bij sommige kandidaten en vakgenoten weer terugkomt. Dat vind ik een positieve ontwikkeling, laten we dat vooral zo houden.”

Wil je graag de volgende stap maken in je loopbaan en re-integratiespecialist worden?

Met de opleiding tot Re-integratiespecialist ben jij de professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met Jannet Mulder voor een persoonlijk gesprek en het bespreken van eventuele vragen.

Ruud van den Broek docent Scolea

Datum: dinsdag 29 maart 2022
Geïnterviewde: Ruud van den Broek, HR adviseur, re-integratiespecialist, arbeidsdeskundige en docent aan de opleiding tot Re-integratiespecialist.