26 jun 2017

RNVC erkent 2e Post HBO opleiding Casemanager

RNVC erkent 2e Post HBO opleiding Casemanager

Accreditatie voor Scolea

De opleiding Casemanager van Scolea is op 15 mei 2017 Post HBO geaccrediteerd door Cpion en door de RNVC direct daarna officieel toegelaten tot haar register. Dit heugelijke nieuws betekent dat studenten van Scolea – na het positief afronden van de opleiding Casemanager – de titel Rccm® (Register case- en caremanager) kunnen gaan voeren.

RCCM na afronding opleiding Casemanager

De RNVC beheert het beroepsregister en bewaakt dat casemanagers voldoen aan de eisen voor de titel Rccm®. Bij onze beroepsvereniging zijn alleen casemanagers aangesloten die een casemanagement-opleiding op Post HBO niveau positief hebben afgerond, actuele werkervaring hebben en continu actief zijn om hun vakkennis kwalitatief op dit niveau te behouden.

Scolea, 7 jaar geleden opgericht door Bert van den Berg en Hans Lankhaar, richt zich op ontwikkeling van vakprofessionals binnen het domein van ziekteverzuim en re-integratie door middel van opleiding en bijscholing. Al eerder heeft Scolea de Post HBO accreditatie voor haar opleiding tot Arbeidsdeskundige gekregen.

De vooruitstrevende kijk op verzuim komt terug in het opleidingsaanbod van Scolea: “Verzuim is niet alleen een medisch probleem. Ons doel in de aanpak van verzuim is de werkelijke oorzaak boven tafel te krijgen. Hierdoor ontstaat er vaak een andere uitkomst in het re integratietraject”.

Zelfstandige Casemanagers met een brede scope op verzuim

RNVC en Scolea zijn beiden van mening dat een casemanager niet op de stoel moet zitten van de bedrijfsarts of een medicus. “Een casemanager begeleidt het verzuimproces zonder medisch oordeel. Een goed opgeleide casemanager heeft brede kennis en praktische vaardigheden om vanuit zijn eigen positie met verschillende betrokkenen – werknemer, werkgever, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts et cetera – samen te kunnen werken aan een passende oplossing.”  

Bekijk de Post HBO opleiding Casemanager. Reeds afgestudeerde studenten ontvangen van Scolea met terugwerkende kracht hun Post HBO diploma en kunnen zich inschrijven in het beroepsregister.

Meer informatie: www.rnvc.nl en www.scolea.nl­­­