13 dec 2016

Gemeenten verantwoordelijk voor re-integratietaken van (ex-)werknemers

Gemeenten verantwoordelijk voor re-integratietaken van (ex-)werknemers

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De invoering van de Participatiewet heeft voor gemeenten grote gevolgen. Gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor álle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben en voor de uitvoering van verschillende regelingen én iedere regeling afzonderlijk vraagt zijn eigen expertise. Deze wetswijzigingen brengen veel nieuwe taken met zich mee.

Re-integratietaken gemeente

Vanaf 1 januari 2017 krijgen gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om de re-integratie te verzorgen van (ex-)werknemers die ziek uit dienst gaan en vallen onder de Participatiewet. Op dit moment ligt deze taak nog bij UWV.

Let op! Een werknemer behoort ook tot deze ‘gemeentelijke doelgroep Participatiewet’ als hij ziek uit dienst gaat en als een gemeente in de afgelopen 2 jaar loonkostensubsidie voor hem heeft betaald.

Met dit overzicht legt UWV de overdracht van de re-integratie taken uit aan gemeenten:


re-integratie-taak-gemeente

Re-integratietaken gemeenten Participatiewet per 1 januari 2017

Loonkostensubsidie aanvragen

Een werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan als een werknemer onder de Participatiewet valt en minder dan het minimumloon kan verdienen. Hij doet dit bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. De gemeente vergoedt daarna het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon aan de werkgever. Hiermee ontvangt de werkgever een compensatie in de loonkosten en de werknemer ontvangt het wettelijk minimumloon.

Ziek uit dienst

Als een werknemer – die onder de Participatiewet valt – ziek uit dienst gaat meldt de werkgever dit bij UWV op de laatste dag van het dienstverband met het formulier Aanvragen Ziektewet-uitkering op uwv.nl. Dit kan ook via Digipoort of met de Verzuimmelder.

  • Met Digipoort koppelen werkgevers hun personeelsadministratie aan de database van UWV.
  • Met de Verzuimmelder geven werkgevers online via het werkgeversportaal ziekmeldingen door.

UWV betaalt de Ziektewet-uitkering aan de ex-werknemer na einde dienstverband.

Lees meer informatie over de nieuwe re-integratie via:

re-integratie-taak-gemeente

Bron: uwv.nl