24 apr 2019

Re-integratie tweede spoor, hoe zit het precies?

Re-integratie tweede spoor, hoe zit het precies?

Regelmatig krijg ik vragen wat re-integratie tweede spoor precies is, wanneer het moet worden ingezet en wat er in dat kader precies van werkgever en werknemer wordt verlangd. Tijd dus om hier wat langer bij stil te staan.

Tweede spoor re-integratie

Als uitgangspunt voor re-integratie tweede spoor geldt dat de terugkeer in de eigen functie voorop moet staan. Gekeken moet worden of er mogelijkheden zijn tot het aanpassen van de eigen functie door tijdelijke verlichting van de werkzaamheden én tijdelijke overdracht van taken aan collega’s.

Let op!
Uiteraard mag dit niet zorgen voor een overbelasting van de betreffende collega’s. Ook moet gekeken worden of de eigen werkplek aangepast moet worden. Lukt dit in eerste instantie niet dan moet gekeken worden naar passend werk in het eigen bedrijf. De werkgever moet hier actief naar op zoek gaan.

Pas als er geen passend werk in het eigen bedrijf (re-integratie eerste spoor) aanwezig is, moet gekeken worden naar passend werk buiten het bedrijf (reintegratie tweede spoor).

Passende arbeid aanbieden bij andere werkgever

Bij kleinere werkgevers is het niet altijd mogelijk in het eigen bedrijf passende arbeid aan te bieden. Daarom biedt de wetgever werkgevers de mogelijkheid van de zieke werknemer te verlangen dat hij (tijdelijk) passende arbeid bij een andere werkgever gaat doen. Dit wordt re-integratie in het ‘tweede spoor’ genoemd.

Als eerste spoor geldt dat re-integratie binnen het eigen bedrijf wordt geïnitieerd. Voor plaatsing elders kan de werkgever een re-integratiebedrijf inschakelen. Het is een mogelijkheid, het is dus niet verplicht. Deze bureaus zijn te vinden op de websites www.blikopwerk.nl en op www.reintegratiekiezen.nl.

Deze mogelijkheid van een tweede spoor traject kan ook interessant zijn bij een arbeidsconflict waardoor partijen niet meer met elkaar door één deur kunnen.

Let op!
Uiterlijk moet een re-integratie tweede spoortraject worden gestart binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (= in de 52e verzuimweek).

Re-integratieactiviteiten tweede spoor

Re-integratieactiviteiten in het tweede spoor kunnen na de eerstejaarsevaluatie alleen achterwege blijven als binnen drie maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden (Uit Werkwijzer Poortwachter UWV van 1 december 2018, blz. 12).

Bijstelling plan van aanpak

Bij wijzigingen in de re-integratie moet het plan van aanpak worden bijgesteld. Als een werkgever géén passende arbeid in het eerste spoor kan aanbieden maar wel in het tweede spoor dient de werknemer daaraan mee te werken. Een werkgever is dus gerechtigd een werknemer die weigert een bijstelling van het plan van aanpak te tekenen, omdat dit hem verplicht te solliciteren, te sanctioneren door het stopzetten van de loonbetaling (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3752).

In beginsel is een werkgever in het kader van een re-integratie tweede spoor traject niet gehouden de opleidingskosten te betalen als niet vaststaat of deze tot een hervatting bij een nieuwe werkgever leiden. Er kunnen zich tijdens het opleidingstraject echter ontwikkelingen voordoen die wel leiden tot een hervatting bij een andere werkgever.

Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de werknemer een stageplek vindt waarbij een baan in het vooruitzicht wordt gesteld. In een dergelijke situatie kan voor de werkgever gaandeweg toch een verplichting ontstaan tot bekostiging van de genoten opleiding (Ktr. Leeuwarden 12 november 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:6779).

De verplichting tot re-integratie tweede spoor geldt zolang de loondoorbetalingsverplichting duurt, dus in beginsel gedurende een periode van 104 weken te rekenen vanaf de eerste ziektedag. Daarna neemt het UWV deze verplichting over.

Download brochure opleiding tot Re-integratiespecialist

Wil je graag de volgende stap maken in je loopbaan en Re-integratiespecialist worden?

Met de opleiding tot Re-integratiespecialist ben jij de professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met Hans Lankhaar (oprichter Scolea) voor een persoonlijk gesprek.

Re-integratie tweede spoor

Woensdag 24 april 2019
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden actualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleiding Casemanager en opleiding Arbeidsdeskundige gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via monique@vandegraafjuridischadvies.nl.

Monique van de Graaf COA
Monique van de Graaf expert