17 sep 2018

Hoe kun je psychisch verzuim tegen gaan? Ga preventief in gesprek!

De impact van psychisch verzuim op de werkvloer

Maar liefst een derde van het langdurige verzuim is een gevolg van psychische klachten, zoals bijvoorbeeld overspannenheid. De duur van psychisch verzuim kan snel oplopen: gemiddeld is een werknemer met een burn-out zo’n acht maanden afwezig. Dat brengt voor de werkgever natuurlijk flinke kosten met zich mee.

Psychisch verzuim voorkomen is daarom een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers, en voor Casemanagers in het bijzonder. Wat kun jij doen om stressklachten bij werknemers te verminderen? En wat zijn op dit gebied de wettelijke verplichtingen voor een onderneming?

Stressklachten verminderen

Stressklachten bij werknemers zijn vaak werkgerelateerd. De factoren die daarbij een rol spelen worden de psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Dat omvat niet alleen de werkdruk, maar ook de werksfeer en andere relevante omstandigheden. De psychosociale arbeidsbelasting kan bijvoorbeeld groeien als gevolg van pesten op de werkvloer, omgang met agressieve klanten of een chaotische bedrijfsstructuur.

Psychosociale arbeidsbelasting-beleid: wettelijke verplichting

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een psychosociale arbeidsbelasting-beleid op papier te zetten. Daarin worden thema’s als pesten, intimidatie, discriminatie en werkdruk behandeld. In dit beleid moet ook aangegeven worden waar een werknemer terecht kan wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen, en hoe het bedrijf een klacht moet behandelen.

Persoonlijke betrokkenheid essentieel

Natuurlijk is het belangrijk om een goed psychosociale arbeidsbelasting-beleid op te stellen. Niet voor niets controleert de Inspectie SZW bijvoorbeeld of bedrijven een dergelijk protocol geïmplementeerd hebben. Maar wil je als werkgever écht iets aan psychisch verzuim doen, dan is alleen een psychosociale arbeidsbelasting-beleid vaak niet voldoende. Niet iedere werknemer zal namelijk op tijd bij een vertrouwenspersoon aankloppen om stressklachten te bespreken, met name als hij of zij zich binnen het bedrijf niet prettig voelt.

Leestips!
Wet verbetering Poortwachter: wat zijn de ins en outs?
Wet verbetering Poortwachter en het plan van aanpak

Het is daarom belangrijk dat je als Casemanager ook in staat bent om vroege signalen van een (beginnende) burn-out op te vangen en daarmee om te gaan. Door een proactieve houding aan te nemen ten opzichte van psychische klachten, creëer je een omgeving waarin een werknemer zich gehoord en geholpen voelt – een belangrijke factor om de stress te verminderen.

Herken de signalen van een burn-out

Wanneer een werknemer te lang onder grote druk staat, brengt dat meer en minder zichtbare symptomen met zich mee. Voor een werkgever of Casemanager is vaak vooral een verandering in gedrag en motivatie een belangrijke aanwijzing. Een werknemer die altijd enthousiast en secuur werkte, kan bijvoorbeeld slechtere werkprestaties gaan leveren of een ongeïnteresseerde indruk maken.

Andere klachten die op een beginnende burn-out kunnen wijzen zijn fysieke pijnklachten, met name in de nek of schouders, duizeligheid en hoofdpijn. Ook kan een overspannen werknemer emotioneler en prikkelbaarder worden, of zich juist steeds meer terugtrekken.

Psychisch verzuim tegen gaan: Ga preventief in gesprek

Om psychisch verzuim tegen te gaan, is een goede relatie met je werknemers van essentieel belang. Zo kun je eenvoudiger in gesprek gaan met iemand die symptomen van overspannenheid vertoont, en zal hij of zij zich ook vrijer voelen om eerlijk over zijn of haar klachten te spreken.

In een preventiegesprek kun je aandacht besteden aan de volgende punten:

  1. Vraag en luister naar je werknemer
    Leg aan de werknemer uit welke concrete aanleidingen bij jou tot zorgen geleid hebben, en vraag of het klopt dat hij of zij last heeft van stressklachten. Stel open vragen en neem de tijd om te luisteren.
  2. Zoek naar oorzaken van de stress
    Probeer samen met de werknemer de oorzaken voor de stress in kaart te brengen. Gaat het alleen om werk, of spelen ook privéomstandigheden een rol? Let op dat je geen oordeel velt over de legitimiteit van de besproken oorzaken. Ook kleine beetjes kunnen zich onder druk opstapelen tot enorme stress.
  3. Bespreek oplossingen
    Vraag de werknemer wat hij of zij zelf prettig zou vinden en stel aan de hand daarvan een plan op. Noem ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld de bedrijfsarts in te schakelen. Leg ten slotte enkele vervolgafspraken vast waarin jullie kunnen evalueren of de gekozen aanpak werkt en of er nog aanvullende oplossingen nodig zijn.

Download brochure opleiding Casemanager

Wil je Casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Nieuw → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Hans Lankhaar verzuimexpert

Maandag 17 september 2018
Auteur: Hans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding Casemanager