3 aug 2016

Privacy zieke werknemer: Casemanager, houd je oren open!

Privacy zieke werknemer: Casemanagers, houd je oren open!

De privacywetgeving van de zieke werknemer zorgt ervoor dat bepaalde informatie niet beschikbaar is voor de Casemanager. Vaak terecht, want uiteindelijk is een Casemanager géén arts. Voor een goede Casemanager blijft er genoeg te doen. Als regisseur van het ziekteverzuim proces bewaak je niet slechts dat de verschillende betrokkenen tijdig in beweging komen, maar zie je er ook op toe dat de juiste stappen worden gezet.

Privacy zieke werknemer belangrijk, maar verschuil je niet achter beleidsregels

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht elke werkgever een Casemanager aan te stellen als er sprake is van een langdurig ziekteverzuim of als langdurige ziekte dreigt. De Casemanager speelt binnen de onderneming een belangrijke en regisserende rol tussen de partijen die betrokken zijn bij snelle en adequate terugkeer in het arbeidsproces.

Een belangrijk aspect hierin is de bescherming van de privacy van de zieke werknemer. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bepaalt welke vragen informatie je bij een ziekmelding mag stellen. Er rust een verbod op het informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte, deze informatie is onder meer voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Ongevraagde medische informatie

In de dagelijkse praktijk krijgt de Casemanager vaak ongevraagd allerlei medische informatie van de zieke werknemer tot zich, die wil ook graag het verhaal kwijt. Het gaat er vervolgens om hoe je als Casemanager met die informatie omgaat! Dat is feitelijk helemaal niet zo ingewikkeld.

Tip! Luister goed

Gewoon luisteren naar het verhaal van de zieke werknemer en er met gezond verstand op reageren. Dat betekent géén medische informatie optekenen in het dossier en tegen je werknemer vertellen dat die medische informatie moet geven aan de bedrijfsarts en niet aan jou.

Toekomstvisie van de Casemanager

Uiteraard mag je als casemanager wel contact zoeken met de zieke werknemer en gegevens verzamelen om vast te stellen of er recht op loondoorbetaling is en om re-integratie te kunnen opstarten. Ook is het toegestaan informatie te verkrijgen over de te verwachten duur van de afwezigheid, zodat je maatregelen kan treffen voor de werkzaamheden die stil komen te liggen.

Zo kun je als Casemanager gewoon je werk doen zonder in de problemen te komen, zonder te blijven steken in een procesmatige aanpak die vaak ook niets oplost en vooral zonder je te hoeven verschuilen achter allerlei beleidsregels.

Is verzuim, arbeidsongeschiktheid of re-integratie jouw vakgebied?

ontbijtsessie-casemanagers

Denk en praat dan met ons mee over hoe jij de toekomstige rol van de Casemanager ziet! Laat je inspireren door andere experts en vakgenoten uit het werkveld → Gratis ontbijtsessie

Woensdag 3 augustus 2016
Auteur: Hans Lankhaar, Adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken