21 sep 2017

Prinsjesdag 2017: wat zijn de gevolgen voor verzuimprofessionals?

Prinsjesdag 2017: wat zijn de gevolgen voor verzuimprofessionals?

Op Prinsjesdag 2017 zijn de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt door het demissionaire kabinet. Er is sprake van een beleidsarme begroting, maar dat betekent niet dat er voor jou als verzuimexpert per 1 januari 2018 niets verandert.

Wij hebben de belangrijkste veranderingen op een rij gezet:

#1. Verlaging compensatieregeling van 63 naar 56 jaar

Neem je mensen in dienst die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, dan word je gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt per 1 januari 2018 verlaagd van 63 naar 56 jaar.

#2. Uitbreiding no-riskpolis voor ouderen

Deze no-risk polis wordt tijdelijk voor twee jaar ingevoerd en richt zich op ouderen en voormalig langdurig werklozen. Met de uitbreiding van de no riskpolis – om de risico’s van twee jaar loondoorbetaling voor je weg te nemen – treft het kabinet een maatregel om de arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren. Wordt een werknemer ziek, dan kun jij vanuit deze regeling een Ziektewetuitkering ontvangen van het UWV.

De doelgroep van deze regeling wordt per 1 januari 2018 tijdelijk uitgebreid en is van toepassing voor mensen die zijn geboren vóór 1 januari 1962 en in 2018 of 2019 vanuit de WW als werknemer gaan werken.

Let op! Eerdere maatregel
Op 1 januari 2017 is al het tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet (ZW) ingegaan. Dit besluit regelt dat werknemers die niet in dienst zijn bij een werkgever en een jaar ziek zijn, onder de doelgroep van de no-riskpolis vallen. Dit zijn dus vangnetters die de eerstejaarsbeoordeling van de Ziektewet (EZWb) hebben doorlopen.

Neem je zo’n vangnetter in dienst, dan kom je in aanmerking voor de no-riskpolis ingeval van ziekte. Deze tijdelijke regeling eindigt op 1 januari 2022.

#3. Loonkostenvoordelen (LKV’s) zelf regelen

Werkgevers kunnen subsidies voor werknemers met een arbeidsbeperking ontvangen met premiekortingen. Werkgevers moeten wel zelf kijken of ze recht hebben op loonkostenvoordelen en zelf deze ingewikkelde berekeningen maken. De uitkomst hiervan moet je vervolgens ook zelf verwerken in de loonaangifte.

De overheid wil vanaf 1 januari 2018 de premiekortingen afschaffen en daarvoor in de plaats komen de loonkostenvoordelen. Deze moeten mensen met een arbeidsbeperking en ouderen aan de slag helpen. Voor de jeugd komt er een speciaal lage-inkomensvoordeel.

#4. Lage-inkomensvoordeel

Over het Lage-inkomensvoordeel hebben wij al eerder geschreven, deze maatregel wordt uitgebreid en is niet geheel nieuw.

De bovengrens voor het Lage-inkomensvoordeel zal in 2017 niet bij 120% van het wettelijk minimumloon liggen, maar zal worden opgeschroefd tot 125%. Dat is het geval, omdat er gerekend gaat worden met een 40-urige werkweek en niet met een 38-urige werkweek. Vanaf 1 januari 2017 kun je een vergoeding krijgen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen of langdurig werklozen. Door dit voordeel blijven de loonkosten laag.

Lage-inkomensvoordeel voor de jeugd

Tijdens Prinsjesdag 2017 is benoemd dat er een jeugd-LIV komt. Er komt een uitbreiding van het huidige Lage-inkomensvoordeel naar een nieuwe groep: werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Door de verhoging van het minimumjeugdloon worden deze jongeren duurder maar via het jeugd Lage-inkomensvoordeel worden werkgevers hiervoor gecompenseerd. Deze maatregel gaat op 1 januari 2018 in.

#5. Ziek door werk

Prinsjesdag 2017 verzuim experts

Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim. Bijna 60% van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid.

Dit staat in de jaarlijkse monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC.

De overheid wil dit nu aanpakken door in 2018 te starten met een vierjarig programma ter preventie van beroepsziekten (dit richt zich in de eerste twee jaar op het werken met gevaarlijke stoffen).

Wat staat je als verzuimprofessional de komende regeerperiode te wachten?

Lees hier het artikel van Bert van den Berg over het regeerakkoord voor 2017 – 2020 en wat hiervan de gevolgen zijn voor verzuimprofessionals.

Prinsjesdag 2017 gevolgen verzuimexperts

Donderdag 21 september 2017
Auteur: Hans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding Casemanager