Actueel

14 apr 2017

Risico op boete bij onjuiste verwerking gezondheidsgegevens werknemers

Het is belangrijk om er als werkgever van bewust te zijn welke gegevens wel en niet mogen worden verwerkt bij ziekmelding van een werknemer. Vorig jaar stelde de Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe regels op, omdat uit onderzoeken bleek dat bedrijfsartsen en arbodiensten medische gegevens verstrekten aan werkgevers die niet noodzakelijk waren voor de re-integratie van zieke werknemers.
13 dec 2016

Gemeenten verantwoordelijk voor re-integratietaken van (ex-)werknemers

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De invoering van de Participatiewet heeft voor gemeenten grote gevolgen. Gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor álle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben en voor de uitvoering van verschillende regelingen én iedere regeling afzonderlijk vraagt zijn eigen expertise. Deze wetswijzigingen brengen veel nieuwe taken met zich mee.
5 dec 2016

Langdurig zieke werknemer en de transitievergoeding: hoe zit het?

Als je je aantoonbaar hebt ingezet voor de re-integratie van een langdurige zieke werknemer, is minister Asscher van SZW bereid je de transitievergoeding kwijt te schelden. Let op - zover is het nog niet - maar uit het door hem ingediende wetsvoorstel blijkt dat hij een oplossing wil voor het probleem van slapend dienstverband.
25 nov 2016

Eindejaarstips 2016

Liggen er nog zaken die beslist dit jaar je aandacht vragen of verzuimzaken waarvan het verstandig is ze nog eens onder een vergrootglas te leggen? In dit artikel tippen wij je enkele eindejaartips 2016.
7 nov 2016

In gesprek met Jan de Jong: kan een Klantmanager de belangen van klant én gemeente behartigen?

De invoering van de Participatiewet heeft grote gevolgen. Gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor álle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Voor Klantmanagers betekent dat een ingrijpende verandering in hun werkwijze. “De Klantmanager van de toekomst beperkt zich niet tot de Participatiewet, maar kijkt bij voorkeur naar het totale veld van sociale wetgeving”, vertelt Arbeidsdeskundige Jan de Jong* in gesprek met Scolea.