23 mei 2017

Opleiding Casemanager geaccrediteerd

Opleiding Casemanager geaccrediteerd

Kies voor kwaliteit en word RCCM of CROV bij Scolea

Onze modulaire opleiding Casemanager is vanaf nu Post HBO geaccrediteerd. Na het positieve advies van CPION, heeft de RNVC (Register Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case en Caremanagers) onze opleiding toegelaten tot haar Register. Een prachtige bekroning op de inspanningen om een kwalitatief hoogwaardige opleiding in de markt te zetten.

Onlangs hebben de Toetsingscommissie HR en de Toetsingscommissie Zorg & Welzijn van CPION zich gebogen over onze aanvraag tot registratie van de Post HBO Leergang Casemanager. Vorige week ontvingen wij bericht van CPION dat de commissie(s) ‘positief advies’ tot registratie van onze opleiding Casemanager hebben afgegeven. Dit advies is door het bestuur van de Stichting PHBO Nederland overgenomen. Als gevolg van dit besluit komen deelnemers aan onze opleiding in aanmerking voor het officiële diploma van de Stichting Post-HBO Nederland.  Een passage uit de brief van CPION:

Toetsing opleiding Casemanager

De Toetsingscommissies hebben de opleiding beoordeeld op basis van inhoudelijke en onderwijskundige criteria en komen tot een positief oordeel. De opleiding is zeer uitgebreid, volledig  en consistent beschreven en heeft veel relevantie voor de doelgroep. De opleidingsbeschrijving overtuigt en voldoet ruimschoots aan alle toetsingscriteria. De opleiding is zeer uitgebreid en volledig beschreven, niet alleen via het hoofddocument van uw aanvraag, maar ook de bijlagen geven een compleet beeld. Er is gebruik gemaakt van onderwijskundige inzichten, het programma komt professioneel over en is relevant voor de arbeidsmarkt en beroepsgroep.

Dit betekent dat volledig afgestudeerde studenten via Scolea zich Register Case- en Caremanager (RCCM) mogen noemen na registratie bij het RNVC. Na succesvolle afronding van module 1 en 2 van de opleiding kun je de titel Casemanager Regie op Verzuim (CROV) gaan voeren.

Bekijk hier het programma van de gehele opleiding Casemanager, we beginnen dan uiteraard met module 1.

Graag tot dan!

Hans Lankhaar en Bert van den Berg

RNVC Opleiding Casemanager