10 jun 2022

Nieuwe gastdocent in de opleiding tot Arbeidsdeskundige: Prof. Dr. Roland Blonk

Nieuwe gastdocent in de opleiding tot Arbeidsdeskundige: Prof. Dr. Roland Blonk

We stellen je graag voor aan onze nieuwe gastdocent in de opleiding tot Arbeidsdeskundige: Prof. Dr. Roland Blonk. Hij heeft zich – na zijn studie tot klinisch psycholoog – altijd beziggehouden met het werkveld van arbeid, arbeidsmarkt en het individu.

Roland Blonk is verbonden aan langjarige onderzoeksprogramma’s op het terrein van psychische klachten en werk en in het bijzonder werkhervatting bij psychische klachten. Daarnaast geeft hij leiding aan het onderzoeksprogramma ‘Inclusive Work‘, het onderzoeksprogramma naar werkloosheid, re-integratie en duurzame inzetbaarheid van praktisch opgeleide werknemers. Verder was hij tot voor kort voorzitter van de TNO Science Academy.

Van 2005 tot 2015 was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht en sinds maart 2017 is hij bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en inclusieve innovatie van arbeid aan de Universiteit van Tilburg en verbonden aan de departementen HR Studies en Tranzo, de academische werkplaats ‘Work and Health’. Deze leerstoel is geïnitieerd vanuit het Arbeidsdeskundig KennisCentrum (AKC) en de NVvA.

Toepassen van het ‘Integratief Gedragsmodel’

Roland Blonk sprak in zijn gastles voor de opleiding tot Arbeidsdeskundige over het ‘Integratief Gedragsmodel’ en de toepassing hiervan in de praktijk voor de arbeidsdeskundige. Het model geeft inzicht in de succes- en faalfactoren bij re-integratie en kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk van de begeleiding. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om achteraf te onderzoeken wat de resultaten van het re-integratieproces zijn geweest en welke factoren hierin een rol hebben gespeeld.

Tijdens de lesdag werden 3 partijen/spelers vanuit dit model besproken: 

  1. Het individu; de zieke/verzuimende werknemer of de persoon die gaat re-integreren vanuit bijvoorbeeld een bijstandssituatie;
  2. De werkgever; hoe kan deze speler met behulp van dit model een meer positieve/constructieve rol in de re-integratie op zich nemen?
  3. De professional; hoe kan deze het ‘Integratief Gedragsmodel’ toepassen zodat zijn/haar invloed op het proces de maximaal toegevoegde waarde heeft?

Bert van den Berg: “Roland Blonk is bij uitstek geschikt om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Deze dag was een waardevolle aanvulling en vulde de gereedschapskist van de arbeidsdeskundige met nog meer kwaliteiten en vaardigheden om het re-integratieproces vorm te geven.”

Ook arbeidsdeskundige worden?

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding tot Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

via EVC traject Arbeidsdeskundige worden Datum: Vrijdag 10 juni 2022 Auteur: Bert van den Berg, Oprichter Scolea en arbeidsdeskundige