1 nov 2022

Marion Gerritsen: ‘Het werken als casemanager is heel afwisselend’

Marion Gerritsen: ‘Het werken als casemanager is heel afwisselend’

Wat houdt het vak van de casemanager nu precies in? De diversiteit van het vakgebied brengt ook onduidelijk met zich mee. Daarom interviewen we casemanagers uit het netwerk van Scolea die werkzaam zijn in verschillende rollen. In dit artikel deelt Marion Gerritsen (Rccm) meer over o.a. haar loopbaan, visie en haar ambitie.

Ik ga altijd op zoek naar de optelsom

‘In mijn werk als hr-adviseur merkte ik dat de mate van verzuim (of inzetbaarheid) vooral het gevolg is van arbeidsomstandigheden, cultuur, structuur en leiderschap binnen een organisatie. Het gaat in mindere mate om alleen de medische situatie of de privé-omstandigheden van de medewerker. Het is vaak een optelsom.

Met cultuur die van invloed is op verzuim bedoel ik bijvoorbeeld:

 • een samenwerking die niet lekker loopt,
 • een roddelcultuur in de organisatie,
 • het niet duidelijk hebben wat de verwachtingen zijn,
 • of normen en waarden die niet bekend zijn binnen een team.

Bij verminderde arbeidsomstandigheden kun je denken aan onveilige situaties op de werkvloer. Goede werkomstandigheden dragen namelijk bij aan iemands werkvermogen.

Het is mijn overtuiging dat ziekte niet hoeft te betekenen dat een medewerker verzuimt van het werk; werken draagt juist vaak bij aan herstel

Het is mijn overtuiging dat ziekte niet hoeft te betekenen dat een medewerker verzuimt van het werk; werken draagt juist vaak bij aan herstel. Liever herstelt een medewerker op het werk. Dit gegeven heeft mijn interesse voor het vak gewekt.

Ik ben de opleiding tot Casemanager (Rccm) gaan volgen en ben mij in mijn werk als hr-adviseur steeds meer gaan bezighouden met verzuim, arbeidsongeschiktheid en inzetbaarheid. Ik wilde bijvoorbeeld ook weten hoe het zit qua sociale wetgeving en arbeidsrecht, maar ook hoe verzuim voorkomen en beperkt kan worden. Sinds ongeveer 5 jaar werk ik zelfstandig als verzuimspecialist.’

Onderzoeken welke soort casemanager ik wil zijn

‘Als hr- en verzuimadviseur werkte ik in een organisatie die eigenrisicodrager WGA is. Tijdens mijn opleiding, ben ik binnen deze organisatie aan de slag gegaan als corporate casemanager WGA en ZW. In deze rol werkte ik voornamelijk als adviseur van de hr- en verzuimadviseurs en stond ik op afstand van de leidinggevenden en de medewerkers. Na verloop van tijd miste ik dat contact.

Ik kan mij voorstellen dat mensen soms een verkeerd beeld hebben van het vak van de casemanager.

Vijf jaar geleden heb ik besloten om, in eerste instantie gedeeltelijk, aan de slag te gaan als ZZP’er. Voor de helft in dienst van een organisatie te werken en voor de helft als zelfstandig ondernemer te gaan onderzoeken wat nou echt bij mij past. Na een jaar besloot ik al om volledig als zzp’er aan de slag te gaan, want dat beviel me zo goed. De rol die ik invul, hangt echt van de opdracht af:

 • De rol als adviseur van de leidinggevende?
 • De rol van beleidsmaker?
 • Denk je mee over wat de organisatie nodig heeft? Bv inrichten provider boog of het organiseren van workshops voor leidinggevenden en medewerkers
 • Of ben je juist de casemanager die met de medewerker in gesprek gaat over het volgende stapje in het verzuim (casemanager WVP)?

Ik kan mij voorstellen dat mensen soms een verkeerd beeld hebben van het vak van de casemanager. Ze denken dan dat de rol zich beperkt tot het technisch casemanagement (WVP), de monitoring en de administratieve verwerking ervan. Er zijn inderdaad genoeg casemanagers die zich vooral bezighouden met het casemanagement op dossier niveau, maar voor mij zit het plezier juist in de afwisseling en diversiteit van de verschillende rollen en opdrachten.’

Als een onderzoeker de puzzel oplossen

‘Ik bekijk verzuim niet als een enkele verzuim situatie, maar ik ga liever (vooraf) in gesprek en onderzoek dan de factoren die verzuim veroorzaken. Relevant hierbij is bijvoorbeeld:

 • uit welk team komt de medewerker?
 • wie is de leidinggevende van deze medewerker?
 • welk verzuim zit er nog meer in het team van deze medewerker?
 • wat speelt er nog meer op de locatie?
 • wat zijn de normen en waarden binnen het team t.a.v. inzetbaarheid en verzuim?
 • en als je het bv hebt over een zorgorganisatie: wat voor soort bewoners zijn er op deze locatie? Is het complexe zorg?
 • is het personeel / team voldoende opgeleid?
 • zijn de rollen / verantwoordelijkheden / verwachtingen duidelijk?
 • hoe ziet de medewerkers samenstelling eruit?’

Coach en adviseur van de leidinggevende

‘Naast mijn rol als casemanager, werk ik ook als coach en adviseur van leidinggevenden. Ik hoor dan met name vanuit de leidinggevende wat er speelt in de organisatie c.q, in de desbetreffende verzuimcasus en ben dan benieuwd naar:

 • wat er op de achtergrond meespeelt?
 • hoe het binnen het team zit?
 • hoe de samenwerking is onderling?
 • of diensten bijvoorbeeld worden opgelost met elkaar?’

Juist de diversiteit maakt het voor mij zo leuk

‘Ik zoek graag een combinatie van de verschillende rollen binnen casemanagement, want dat geeft mij veel afwisseling. Er zijn zoveel facetten in het vak van de casemanager dat ik het jammer vind om me bezig te houden met een onderdeel. Ik vind de rol van casemanager WVP op dossier niveau heel interessant, maar er speelt ook nog zoveel meer in een organisatie op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.

Er zijn zoveel facetten in het vak van de casemanager dat ik het jammer vind om me bezig te houden met een onderdeel

Naar mijn mening is het voor een organisatie van belang om samen te werken met een goed opgeleide casemanager die breder kan kijken dan alleen de specifieke casus. Casemanagement is een vak: je kunt niet verwachten van een leidinggevende dat deze op de hoogte is en blijft van alle ontwikkelingen binnen dit vak; denk o.a. aan de ontwikkelingen op het gebied van sociaal recht en arbeidsrecht en de financiële belangen/risico’s.’

Goed casemanagement is samen de regie nemen

‘Het gaat dus niet alleen om het managen van een casus, maar een goede casemanager heeft ook oog voor de inzetbaarheid van de medewerkers/team/organisatie, de financiële belangen binnen het speelveld, kennis van de relevante wetgeving. Oog voor leiderschap, cultuur, structuur etc.

De rol van de leidinggevende is ook belangrijk; de leidinggevende heeft een cruciale rol als het gaat om contact houden met de medewerker en het aanbieden van passend werk. De leidinggevende weet als geen ander wat de mogelijkheden zijn voor de medewerker ten aanzien van de mogelijkheden in het eigen werk en/of (enigszins) aangepast eigen werk.

Als spin-in-het-web stuurt de casemanager tijdens verzuim op de juiste momenten bij en zorgt dat de juiste acties tijdig worden ingezet

En ook de rol van de medewerker zelf is belangrijk, de medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn inzetbaarheid en het voorkomen van uitval. En de werkgever is verantwoordelijk voor het faciliteren van een medewerker om te voorkomen dat deze verzuimt.

Als spin-in-het-web stuurt de casemanager tijdens verzuim op de juiste momenten bij en zorgt dat de juiste acties tijdig worden ingezet. Naast het contact met de leidinggevende, zit er een heel netwerk omheen waarmee de casemanager ook contact mee onderhoudt, zoals de bedrijfsarts, de arbodienst, de providers en het UWV/de verzekeraar.’

Waar haal je het meest plezier uit?

‘Gek genoeg: als ik in een team kom waar veel verzuim is en veel gedoe, waar er dus van alles speelt. En waar een leidinggevende zit die echt niet meer weet hoe hij of zij dit moet oplossen. Dan word ik gekoppeld aan de leidinggevende om samen een plan te maken.

Gek genoeg: als ik in een team kom waar veel verzuim is en veel gedoe

Als ik dan merk dat een team beter samenwerkt en de medewerker eigenaarschap vertoont t.a.v. de eigen inzetbaarheid. Als een leidinggevende en de medewerkers begrijpen dat inzetbaarheid/re-integratie gaat over aandacht/verbondenheid, eigenaarschap, normen/waarden, autonomie en competenties. Als ik dan zie dat de duurzame inzetbaarheid en tevredenheid binnen zo’n team toeneemt en het verzuim afneemt, geeft mij dat veel voldoening.’

Wil je graag de volgende stap maken in je loopbaan en – net als Marion – casemanager worden?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij de professional die grip krijgt op verzuim en de regie houdt over het totale speelveld. Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met Jannet Mulder voor een persoonlijk gesprek.

Datum: Dinsdag 1 november 2022
Geïnterviewde: Marion Gerritsen, casemanager (Rccm), verzuimspecialist, verzuim- en hr adviseur.