27 jan 2020

Loon opschorten bij ziekte, hoe werkt het?

Loon opschorten bij ziekte, hoe werkt het?

Een werknemer is verplicht om mee te werken aan de re-integratie wanneer hij/zij ziek is, maar wat kun je als werkgever doen wanneer deze werknemer weigert om mee te werken? Mag je als werkgever het loon van deze werknemer opschorten als hij/zij zich niet houdt aan redelijke voorschriften van de werkgever of bedrijfsarts? Op deze vraag gaat arbeidsrecht expert Monique van de Graaf in in dit artikel.

De hoofdregel is: géén arbeid géén loon (artikel 7:627 BW).

Als uitzondering is in de wet opgenomen dat als er sprake is van ziekte met arbeidsongeschiktheid tot gevolg de werknemer toch recht heeft op loon. Er moet dan dus worden vastgesteld of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dit mag alleen gebeuren door de bedrijfsarts.

(zie ktr. Zaanstad 19 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:6536 en ktr. Hoorn 3 maart 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9395)

Is er sprake van een medische oorzaak?

Een zieke werknemer moet de schriftelijke door de werkgever gegeven controlevoorschriften naleven. In deze controlevoorschriften – die onderdeel kunnen uitmaken van een arbeidsovereenkomst of opgenomen zijn in een bijlage bij een arbeidsvoorwaardenreglement – staat vaak het volgende vermeld:

  1. Wanneer de werknemer zich ziek moet melden;
  2. Bij wie hij dit moet doen;
  3. Op welke tijdstippen hij voor controle thuis moet zijn of bij de bedrijfsarts op het spreekuur moet verschijnen, etc.

Dit alles met als doel vast te kunnen stellen of er een medische oorzaak is waardoor de ziekte leidt tot arbeidsongeschiktheid. De controlevoorschriften moeten natuurlijk redelijk zijn. Dit houdt in dat het niet al te moeilijk moet zijn voor een werknemer om eraan te voldoen.

Niet naleven controlevoorschriften

Als de werknemer zich niet houdt aan de op schrift gestelde controlevoorschriften, dan mag de werkgever na voorafgaande schriftelijke waarschuwing het loon opschorten.

De werkgever betaalt het loon in die situatie tijdelijk niet uit tot het moment dat de werknemer zich weer aan de controlevoorschriften houdt en vast komt te staan dat hij daadwerkelijk ziek is geweest. Dan zal het loon met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Komt de bedrijfsarts tot de conclusie dat de ziekmelding geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg had? Dan zal er geen sprake zijn van uitbetaling van het loon over de verstreken periode.

Is de werknemer verplicht de controlevoorschriften na te leven?

De controlevoorschriften binden de werknemer niet in die zin dat hij rechtstreeks gedwongen kan worden ze na te leven. De werknemer kan altijd weigeren zich te laten controleren. De sanctie daarop is dan het opschorten van de loonbetaling tot een werknemer weer wel genegen is de voorschriften in acht te nemen.

Wat is het verschil met loon staken?

Monique van de Graaf: “In de praktijk merk ik nogal eens dat het verschil tussen het loon opschorten bij ziekte en loon staken – als we het hebben over de loondoorbetaling van een arbeidsongeschikte werknemer – niet altijd even helder is. Deze termen worden vaak door elkaar heen gebruikt en dat is niet correct.

Daarom gaat het volgende artikel in op de verschillen tussen loon staken en loon opschorten bij ziekte:

>> Loon opschorten bij ziekte of loon staken, wat is het verschil?

[/vc_column][/vc_row]

Loon opschorten bij ziekte of staken?

Maandag 27 januari 2019
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden actualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleiding Casemanager en opleiding Arbeidsdeskundige gebruiken wij Monique haar boeken. 

Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via vandegraafjuridischadvies@gmail.com.

Monique van de Graaf COA
Monique van de Graaf expert