18 feb 2020

Kunnen arbeidsdeskundigen verzuim beperken of voorkomen wanneer eerder betrokken?

Kunnen arbeidsdeskundigen verzuim beperken of voorkomen wanneer eerder of preventief betrokken?

Afgelopen januari zijn arbeidsdeskundigen in opdracht van het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) en onder leiding van het Impact Centre Erasmus met elkaar in gesprek gegaan over de volgende vraag: ‘kunnen arbeidsdeskundigen door eerder of preventief in verzuim betrokken te worden verzuim beperken of voorkomen?’ Er volgde interessante bijeenkomsten en uitkomsten!

Bron: www.arbeidsdeskundigen.nl

Onderzoekers Carly Relou en Manon van Asselt stelden de volgende vragen centraal:

  • Welke activiteiten verricht je als arbeidsdeskundige bij vroegtijdige en preventieve inzet?
  • Wat zijn de korte en lange termijn effecten van deze vroege inzet?
  • Hoe dragen de activiteiten bij aan de effecten?

Aanleiding voor het onderzoek naar vroegere inzet arbeidsdeskundigen

Eind 2018 heeft minister Koolmees een voorstel voor wetswijziging ingediend met de volgende inhoud:

‘De RIV-toets zal vanaf 2021 gebaseerd zijn op een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag. De sociaal-medisch beoordeling van het recht op een WIA-uitkering blijft (onveranderd) uitgevoerd worden door de verzekeringsarts van UWV. Mogelijke verschillen tussen het oordeel van de verzekeringsarts bij de WIA-claimbeoordeling en het actueel oordeel van de bedrijfsarts in het re-integratieverslag worden zorgvuldig gemonitord.’

Verzuim is niet alleen een medisch verhaal

Het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) heeft het Impact Centre Erasmus gevraagd dit onderzoek te doen in verband met de ontwikkelingen in de Wet Verbetering Poortwachter die eraan gaan komen.
 Hiermee wil het AKC de hypothese toetsen dat arbeidsdeskundigen door vroegere inzet een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verkorten van verzuim.

Deze positieve bijdrage kan bijvoorbeeld geboden worden door het oordeel van artsen aan te vullen door niet alleen naar medische, maar ook naar belemmerende factoren zoals veranderingen in de functie of de privésfeer te kijken. Bovendien is de afstand tot werk aan het begin van verzuim minder groot.

Bert van den Berg: ‘Wij zijn voorstander van het vroegtijdig inschakelen van de arbeidsdeskundige in het verzuimproces. De focus kan in deze gesprekken namelijk ook gelegd worden op niet-medische aspecten. Of – als er medisch al een en ander duidelijk lijkt te zijn – kan er al vroegtijdig gekeken worden naar andere arbeidsmogelijkheden.’

Lees ook:
>> Andere aanpak begeleiding zieke werknemers met ‘De Gouden Driehoek’
>> Zo werkt ‘De Gouden Driehoek’ in de praktijk

Er worden vaak kansen gemist in het eerste jaar

Uit de bijeenkomsten bleek dat arbeidsdeskundigen ervaren dat er vaak kansen worden gemist in het eerste jaar van het verzuim. Daarnaast gaven ze aan dat ze een goede rol voor zichzelf zien om de vertaalslag te maken naar mogelijkheden in werk. Uit dit deel van het onderzoek blijkt dus een duidelijke ‘ja’ op de vraag of arbeidsdeskundigen verzuim kunnen beperken of voorkomen wanneer zij eerder in het verzuimproces worden ingezet. Er zal verder nog literatuuronderzoek worden gedaan en er zullen nog stakeholders en experts worden geconsulteerd om deze conclusie verder te toetsen.

Bert van den Berg: ‘Er is in andere sectoren – bijvoorbeeld in de particuliere AOV – al de nodige ervaring opgedaan met het eerder inzetten van arbeidsdeskundigen en dat gaf positieve resultaten. Niet alleen in de vorm van verkorting van verzuimduur, maar er was ook veel waardering voor de eerdere en kwalitatieve inbreng van de arbeidsdeskundige.’

Ook arbeidsdeskundige worden?

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding tot Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

via EVC traject Arbeidsdeskundige worden

Datum: Dinsdag 18 februari 2020
Auteur: Bert van den Berg, Oprichter Scolea en arbeidsdeskundige