26 apr 2021

Kan een algemene beroependatabase helpen bij re-integratie spoor 2?

Kan een algemene beroependatabase helpen bij re-integratie spoor 2?

Is een algemene beroependatabase een goed hulpmiddel bij re-integratie spoor 2? Dat is de vraag die centraal stond in de in maart 2021 verschenen resultaten van het onderzoek door SEO Economisch onderzoek over beroepen, belasting en belastbaarheid. We vroegen Ruud van den Broek (docent en re-integratiespecialist) naar zijn visie op de resultaten uit het onderzoek. Helderheid vanuit de praktijk!

In het onderzoek ‘Verkenning algemene beroependatabase voor experimenten re-integratie tweede spoor’ zijn volgens het SEO de voorkeuren van zowel werkgevers, re-integratieprofessionals en verzekeraars (de stakeholders) als re-integrerende werknemers uitgevraagd. Ook zijn bestaande en in ontwikkeling zijnde (commerciële) beroependatabases in kaart gebracht en is er gekeken naar internationale voorbeelden van beroependatabases.

Databanken re-integratie tweede spoor goed hulpmiddel

Uit het onderzoek van SEO bleek dat de stakeholders een voorkeur hebben voor een algemene beroependatabase waarbij fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens zijn gekoppeld aan reguliere (en speciaal ingerichte) vacatures.

De gesproken re-integrerende werknemers vinden het daarnaast belangrijk dat de beroependatabaserekening houdt met hun competenties en interesses. En zij vinden het zeer wenselijk als er ook een netwerk van werkgevers is die openstaan voor re-integrerende werknemers.

Ruud van den Broek (re-integratiespecialist): “Mocht een dergelijke database of jobaggregator bestaan, dan zou het zeker helpend zijn. Het resultaat zou dan wat mij betreft kunnen zijn dat een 2e spoor kandidaat vacatures vindt die beter aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden.”

Is er behoefte aan een nieuwe beroependatabase?

Is het zinvol is om een algemene beroependatabase te ontwikkelen om de re-integratie van werknemers in het tweede spoor te ondersteunen? Volgens dit onderzoek voldoen de voornaamste commerciële beroependatabases grotendeels aan de voorkeuren van zowel stakeholders als re-integrerende werknemers. Ze zijn dus zeker technisch geschikt om als basis te gebruiken in experimenten om re-integratie tweede spoor te bevorderen.

Ruud: “Ik denk dat de bestaande jobaggregators zoals Jobport en Jobdigger al voldoende goede ondersteuning bieden, mits het zoekprofiel juist is ingevoerd. Daarnaast is het nog niet zo eenvoudig om een definitie van belastende kenmerken van functies in de database te programmeren.

In het CBBS (van het UWV) is dit al door arbeidsanalisten bepaald. Wanneer dit weer opnieuw bepaald zal worden voor een mogelijke nieuwe database, brengt dit waarschijnlijk ook veel foutjes en uiteraard veel onderhoud met zich mee. Een nieuwe database zou daardoor wellicht juist voor discussie kunnen zorgen en het doel daarmee voorbij schieten.”

Ruud van den Broek: “Ik ben het met de uitkomst van het onderzoek eens dat het niet zinvol lijkt om een nieuwe algemene beroependatabase te ontwikkelen of om het CBBS van het UWV aan te passen.”

Zijn werkgevers bereid om zoekopdrachten aan te passen?

Volgens Ruud is het alleen wel de vraag of werkgevers echt bereid zijn om hun zoekopdracht zo te maken dat daarmee informatie uit de database gehaald zou kunnen worden.

Ruud: “De zoekende partij (de werkgever) zou hier rekening mee moeten houden in zijn zoekopdracht, daar bedoel ik dan het aanpassen van de teksten van vacatures mee, zodat ze meer aansluiten bij de doelgroep. Maar gaan ze dat doen?

Ik geloof eerlijk gezegd niet dat werkgevers daar op zitten te wachten en degene die daar wel voor open staan die doen het al (en zijn vindbaar). Ik geloof als je dit werkelijk tot een succes zou willen maken, dan moet het UWV de informatie uit CBBS gaan vrijgeven om dit te koppelen aan vacatures, maar ik heb het idee dat ze dat niet zullen doen.”

Systemen missen vaak de menselijke maat

Het nadeel van geautomatiseerde systemen is volgens Janthony Wielink (Werkgeversadviseur en docent aan de opleiding tot Arbeidsdeskundige en Casemanager) dat niet overal rekening mee gehouden kan worden.

Janthony: “Harde data en grenzen, gecombineerd op diverse onderdelen maken dat sommige beroepen niet naar voren komen. Een meer holistische blik – en het simpelweg soms gewoon aandurven – kan tot andere resultaten leiden.”

Janthony Wielink: “Voor een eerste analyse is een systeem prima, maar durf zeker ook te kijken naar de mens zelf en zijn of haar motivatie.”

Spoor 2 re-integratie vraagt om maatwerk, creativiteit en vakmanschap

Ruud: “Het is de rol van de re-integratiespecialisten om mensen in re-integratie tweede spoor te helpen met het vinden van passend werk. Het is maatwerk en daar is creativiteit en vakmanschap voor nodig, want elke situatie is anders en uniek. Beroependatabases als Jobport en Jobdigger functioneren wat mij betreft goed genoeg, ze bevatten zoveel informatie en maken het vinden van passend werk goed mogelijk.

Daarom zie ik voor nu niet meteen de toegevoegde waarde van nog een beroependatabase. Ik denk dat wanneer deze wel zou worden opgezet, dat het meer een manier zal zijn om zaken makkelijker te maken en minder persoonsafhankelijk. En dat is wat mij betreft juist niet wenselijk, omdat tweede spoor re-integratietrajecten vragen om maatwerk en dat is niet te vangen in nog een toolbox.”

Download brochure opleiding tot Re-integratiespecialist

Onze re-integratiespecialisten zijn creatief, vakkundig en verliezen de menselijke maat nooit uit het oog. Past dit bij jou?

Kijk dan eens naar onze opleiding tot Re-integratiespecialist. Jij kunt de professional zijn die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met Hans Lankhaar (oprichter Scolea) voor een persoonlijk gesprek.

Ruud van de Broek opleiding Arbeidsdeskundige

Maandag 26 april 2021
Geïnterviewde: Ruud van den Broek, HR adviseur, re-integratiespecialist, arbeidsdeskundige en docent aan de opleiding tot Re-integratiespecialist.