17 dec 2021

Janthony Wielink: er is een gebrek aan financieel inzicht bij langdurige ziekte

Janthony Wielink: er is een gebrek aan financieel inzicht bij langdurige ziekte

Janthony Wielink (docent bij Scolea en oprichter van Enkwest) ervaart een gebrek aan financieel inzicht in de risico’s bij langdurige uitval wegens ziekte. Hij plaatste hierover een bericht op Linkedin dat heel vaak is bekeken (12.000+ keer) en waar veel op is gereageerd. We vroegen Janthony daarom in dit artikel wat meer uit te wijden over dit onderwerp dat zoveel mensen aanspreekt.

Het gebrek aan financieel inzicht kan volgens Janthony twee kanten op gaan, namelijk de kant van de werkgever (kosten van WGA-toerekening), maar ook de kant van de werknemer (het gaat om zijn/haar financiële toekomst). De focus in dit artikel ligt wat Janthony betreft op de kant van de werknemer.

Het goede nieuws van het constateren van een gebrek aan financieel inzicht: daar kunnen we met z’n allen wat aan doen!

Goed informeren van de werknemer, wie doet dat?

Janthony: ‘Wie in het verzuimproces heeft de werknemer goed geïnformeerd over de financiële gevolgen op termijn? En dan bedoel ik niet het lagere loon in het tweede ziektejaar, maar de impact van WIA. Aangevuld met allerlei WIA-verzekeringen, cao-regeling of arbeidsongeschiktheidspensioenen.’

Tijdens de trainingen geeft Janthony vaak een opdracht mee, in twee stappen:

  1. Achterhaal bij je werkgever welke WIA-verzekeringen er voor jou gesloten zijn.
  2. Bereken je eigen inkomen in de situatie dat je voor 50% arbeidsongeschikt wordt.

‘Als de cursisten (casemanagers of arbeidsdeskundigen) deze twee vragen uit de opdracht doen,’ vervolgt Janthony, ‘dan komen ze achter het volgende:

Drie hobbels op weg naar beter financieel inzicht

Gebrek aan financieel inzicht bij langdurige ziekteTen eerste hoe lastig het is om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Want waar staat op het intranet, in het personeelshandboek etc. welke secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn? Of waar staat dit in de cao, of in de pensioenregeling? Vragen aan de HR-verantwoordelijke is meestal ook niet de oplossing, want zij weten het vaak ook niet.

Het tweede dat dan wordt ontdekt, is dat het lezen en interpreteren van de informatie niet eenvoudig is. Is de regeling nu een WGA-hiaatverzekering of een WGA-aanvulling tot 70% van het gemaximeerde loon? En hoe lang loopt deze aanvulling dan? En wat als ik wel ‘werk naar vermogen’, ofwel met mijn beperkingen toch inkomen heb? Hiervoor heb je soms al meer dan gemiddelde kennis nodig van de diverse verzekeringen of regelingen.

De derde eye-opener zit dan als laatste in het toepassen van deze informatie; ga maar eens rekenen met een bepaald inkomen en met een bepaald arbeidsongeschiktheidspercentage. Als je dit niet vaak doet zal het je niet meevallen.’

Het is het vak van de casemanager of de arbeidsdeskundige om hier toch wel enigszins verstand van te hebben. En als wij het al moeilijk vinden, wat zal een gemiddelde langdurig zieke er dan wel niet van moeten vinden?

Ingewikkelde financiële informatie verhelderen

Deze ingewikkelde materie wordt volgens Janthony vaak vermeden in het verzuimproces, terwijl het voor de juiste ‘drang’ in de re-integratie heel verhelderend kan zijn. ‘Verhelderend in de zin van dat er toch echt werk gevonden moet worden in spoor 2, want anders is er op termijn een financieel probleem. Of het geeft rust, omdat het financieel allemaal meevalt. Let overigens op dat een volledig arbeidsongeschikte werknemer geen ‘fiscale arbeidskorting’ heeft, waardoor er netto minder overblijft.’

Als arbeidsdeskundige op zoek naar antwoorden

Janthony: ‘Ik kwam op deze LinkedIn post, omdat ik als arbeidsdeskundige zelf betrokken ben op de onderstaande vraagstukken. En dat in mijn prille carrière in dit vak. Er zullen waarschijnlijk veel meer van dit soort vraagstukken spelen. Ik ga de uitdaging aan om de antwoorden te vinden.’

Voorbeelden van financiële vraagstukken uit de praktijk:

  • Een werknemer die nu einde WGA lgu heeft, en nu (pas?) doorkrijgt dat WGA-vervolguitkering niet echt leuk is;
  • Een werknemer van 63 jaar, maar het simpelweg niet volhoudt. Wat betekent e.e.a. tot pensioen of eerder stoppen?
  • Een werknemer (oud-eigenaar, loon 3 x modaal) die nog 8 jaar te gaan heeft tot AOW, maar het oude werk niet meer kan. Hoe valt hier maatmanloon, loon met passende arbeid, gedeeltelijke transitievergoeding, een excedentverzekering etc. in toe te passen?
  • Een werknemer die door beroepsziekte uitvalt (cao zegt daar wat over) en een aanvullende ABP regeling heeft.

Tijdens de Scolea opleidingen besteden we zeker aandacht aan het financieel inzicht krijgen bij langdurige ziekte, maar het zelf doen (en vaker dan eens) levert het meeste op. Succes!

Arbeidsdeskundige worden

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

JanthonyWielink

Datum: Vrijdag 17 december 2021
Auteur: Janthony Wielink, oprichter van Enkwest en docent aan de opleiding tot Casemanager en Arbeidsdeskundige.