12 mei 2023

Jannet: wat is de invloed van ChatGPT op ons werk als verzuimprofessional?

Jannet: wat is de invloed van ChatGPT op ons werk als verzuimprofessional?

Het zal ondertussen niemand ontgaan zijn: ChatGPT is onder ons. En een deel van de professionals schoot in de stress. Tekstschrijvers voorzien werkloosheid, universiteiten en scholen vermoeden een groeiende luiheid onder studenten en vrezen voor ondermijning van ons intellect. We gaan er misschien wel dommer van worden! Maar is dat zo? Wat is nu de invloed van ChatGPT op ons werk als verzuimprofessional?

Nog even voor de helderheid: wat doet ChatGPT?

“ChatGPT is getraind op een enorme hoeveelheid tekst, waardoor het in staat is om natuurlijke taal te begrijpen en te genereren. Hierdoor kan ChatGPT gebruikt worden voor verschillende toepassingen, zoals het beantwoorden van vragen, het schrijven van teksten en het voorspellen van volgende woorden in een zin”, aldus ChatGPT zelf.

En hoe zit dit dan met ons werk als verzuimprofessional?

Wat gaan wij in ons werk als arbeidsdeskundigen, casemanagers en re-integratiespecialisten en -coaches van ChatGPT merken? Gaan wij ons werk verliezen doordat de werknemer zelf zijn arbeidsdeskundige rapportage gaat schrijven met behulp van ChatGPT? Of een mooi re-integratietraject gaat printen na de kloeke vraag: “Ik ben nu drie weken ziek en ik wil graag re-integreren in een andere baan waarin ik meer verdien, wat stel je me voor?” (Het antwoord op deze vraag aan ChatGPT vind je trouwens onderaan deze tekst.)

We gaan meer (en slimmer) gebruik maken van technologie

Dat ons werk verandert, ligt in de verwachting. En dat we steeds meer gebruik gaan maken van technologie ook. ChatGPT is daar overigens (in het kader van WC-eend) heel duidelijk over:

De toekomst van arbeidsdeskundige

“De arbeidsdeskundige zal in de toekomst waarschijnlijk meer gebruik maken van data en technologie om betere en meer geïndividualiseerde adviezen te kunnen geven aan werkgevers en werknemers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het inzetten van big data en machine learning om betere voorspellingen te kunnen doen over de arbeidsmogelijkheden van werknemers met een arbeidsbeperking”.

De toekomst van de casemanager

“Daarnaast zal de casemanager in de toekomst waarschijnlijk meer gebruik maken van digitale tools en communicatiemiddelen om het verzuimproces efficiënter te laten verlopen en de communicatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van online portals, chatbots en videoconferentie, waarmee zieke werknemers en werkgevers snel en eenvoudig contact kunnen hebben met de casemanager”.

De toekomst van de re-integratiespecialist en -coach

“Ook de tweede-spoor begeleider zal waarschijnlijk meer gebruik gaan maken van digitale tools en communicatiemiddelen om het re-integratieproces efficiënter te laten verlopen en de communicatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van online vacaturebanken en het inzetten van videobellen”.

Goede verzuimprofessionals blijven nodig

Maar wat ik wel erg aardig van onze machine vond was dat het antwoord op mijn vragen over de verandering van ons werk geruststellend werd afgesloten met: “Hierbij blijft het bieden van persoonlijke begeleiding en het coördineren van het verzuimproces centraal staan” en “ook blijft het bieden van persoonlijke begeleiding en het opstellen van een passend re-integratieplan van groot belang”. 

Wat de machine ons namelijk (nog) niet kan afnemen is onze persoonlijke inzet en onze kritische blik. Hoe we ook gebruik gaan maken van de technologie, we zullen altijd kritisch moeten blijven op de kwaliteit van hetgeen we leveren. En daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. We moeten onze eigen ‘output’, ook al kwam deze met hulp van technologie tot stand, altijd goed kunnen uitleggen aan betrokkenen.

Technologie dwingt ons tot (nog) kritisch(er) denken

Dat betekent dat wij als opleider van professionals in ons werkveld de opkomst van deze technologie niet moeten veroordelen. We houden het niet tegen en waarschijnlijk gaat het ons ook heel veel brengen. 

De zorg dat de technologie ook in ons werk op een ongewenste manier de overhand kan nemen deel ik, en dat betekent vooral dat we nu al goed moeten nadenken over hóe we nieuwe technologie verstandig kunnen inzetten.

We zullen nog meer moeten gaan leren om kwesties niet voor ‘waar’ aan te nemen en een onderzoekende houding aan te nemen. De morele verplichting om de menselijke maat in acht te nemen wordt nog groter dan hij nu al is.

Het advies van ChatGPT voor re-integratie naar een hoger salaris

Oja, en dit is wat ChatGPT de werknemer adviseerde bij de re-integratie naar een baan waarin hij meer verdient: “Als je wilt re-integreren in een andere baan waarin je meer verdient, is het belangrijk om een aantal zaken te overwegen en stappen te nemen:

  • Bespreek je wensen en mogelijkheden met je bedrijfsarts en/of de arbodienst. Zij kunnen je adviseren over wat wel en niet mogelijk is qua werkzaamheden en belasting in jouw situatie.
  • Maak een overzicht van je vaardigheden en werkervaring en ga op zoek naar banen die passen bij jouw kennis en competenties.
  • Verdiep je in de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om in te stromen in een nieuwe sector of beroep. Hierbij kan een re-integratiecoach je helpen.
  • Pas je CV en sollicitatiebrief aan op de vacatures waar je op solliciteert en zorg dat je opvalt met je vaardigheden en werkervaring.
  • Bereid je voor op het sollicitatiegesprek en oefen op het verwoorden van je motivatie en geschiktheid voor de baan waarop je solliciteert.
  • Overleg met je werkgever en/of de arbodienst over de mogelijkheid van een proefplaatsing bij een andere werkgever. Zo kun je ervaren of het werk en de belasting passend zijn en of je het werk leuk vindt.
  • Houd er rekening mee dat de zoektocht naar een nieuwe baan tijd en energie kost en dat het niet altijd gemakkelijk is om de juiste baan te vinden. Blijf daarom geduldig en gemotiveerd.

Let op dat je tijdens je re-integratie nog steeds gebonden bent aan de afspraken die zijn gemaakt met je werkgever en/of de arbodienst. Het is belangrijk om hierover goed contact te houden en eventuele stappen te overleggen en af te stemmen”.

Voilà!

Bron: Volkskrant Dossier Artifical Intelligence (helaas zit dit wel achter een pay-wall)

Meer goed opgeleide, kritisch denkende, verzuimprofessionals zijn hard nodig!

Vooralsnog zijn er dringend meer arbeidsdeskundigen, casemanagers en re-integratiecoaches nodig. Overweeg je om te switchen van werkomgeving of zelfs je hele carrière? Vraag gerust eerst aan ChatGTP hoe leuk het werk in dit werkveld is, maak vervolgens je eigen kritische (!) afweging en bel met mij om te sparren. De startdata van onze volgende opleidingsgroepen vind je op onze website!

Opleiding Casemanager Janet Mulder

Datum: vrijdag 12 mei 2023
Auteur: Jannet Mulder, directeur van Scolea, docent aan de opleidingen, arbeid- en organisatieadviseur en arbeidsdeskundige.