1 jul 2022

Iedere grote werkgever moet een verzuimspecialist in dienst hebben

Stelling: iedere grote werkgever moet een verzuimspecialist in dienst hebben

Grote werkgevers maken meestal de leidinggevende verantwoordelijk voor het casemanagement. Dat zorgt vaak voor onduidelijkheid in de taken en rollen en daardoor ontstaan er ‘ongelukken’. Laten we ieder zijn of haar vak uitoefenen en zorgen voor een professioneel opgeleide casemanager (verzuimspecialist) in iedere organisatie.

Wat doet een casemanager?

We krijgen vaak de vraag: wat doet een casemanager? Deze functienaam is niet exclusief voor de professional in het werkveld van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. We kennen de casemanager dementie, de zorgcasemanager of de casemanager jeugdzorg. En zo zijn er nog zeker een dozijn verschillende casemanagers te noemen. 

Met de casemanager in ‘ons werkveld’ wordt de persoon bedoeld die “ervoor zorgt dat iedereen de afspraken nakomt” wanneer er sprake is van een ziekmelding.

Formeel is het de regel dat een werknemer en werkgever samen een casemanager aanwijzen die de re-integratie van de werknemer volgt. Dat kan de leidinggevende zijn, een medewerker van de arbodienst, maar ook een collega of een HR-adviseur. Dat maakt de functienaam dubbel complex.

Een casemanager is dus kennelijk niet altijd die goed opgeleide professional die alle kennis in huis heeft om een werknemer goed te begeleiden in een situatie die soms best ingewikkeld is.

Kenmerken van een professionele verzuimspecialist

Werkgevers en leidinggevenden van kleine tot middelgrote organisaties laten zich meestal goed ondersteunen door een professionele verzuimspecialist. Dit is een geregistreerde casemanager bij hun eigen arbodienst (bijvoorbeeld CROV©).

Kenmerken van een professionele verzuimspecialist:

  • Deze verzuimspecialist is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid. En hij of zij weet wat nodig is om een goed re-integratiedossier te voeren;
  • Deze professional voert eventueel drie-gesprekken met werkgever en werknemer om samen een stappenplan of plan van aanpak te maken. Of legt aan beiden uit wat er van ze verwacht wordt gedurende de re-integratie;
  • Deze casemanager weet wat andere professionals in het werkveld kunnen bijdragen, zoals de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige of de re-integratiespecialist.

Bij grotere werkgevers is vaak geen verzuimspecialist

Grotere werkgevers met het “eigen regie-model” vinden veelal dat de leidinggevende verantwoordelijk is voor het verloop van de re-integratie. Ze hebben daarom doorgaans in hun verzuimprotocol vastgelegd dat de leidinggevende ook de casemanager is. Bij eenvoudige en kortdurende verzuim meldingen van enkele dagen is dat meestal geen probleem. Maar wat als een ziekmelding complexer is en langer duurt?

Bij langdurige en complexe ziekmeldingen gaat het vaak mis

Vooral in grotere organisaties gaat het daar wrijven. Leidinggevenden vinden de materie te complex en voelen te weinig ondersteuning door hun collega’s van HR of andere stafafdelingen. Ze zien hun rol als casemanager in een verzuim melding eerder als een last dan als een mogelijkheid om werknemer zo goed mogelijk te begeleiden.

Ook privacy aspecten maken het voor de leidinggevende lastig om ‘het goede gesprek’ te voeren en te sturen op het nakomen van afspraken. Gebrek aan kennis, onzekerheid over wat besproken mag worden of juist enorme betrokkenheid, maken soms dat een leidinggevende te weinig of juist heel veel, maar net niet het juiste, doet.

Met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld:

  • Verzuim dat te lang duurt:
  • Situaties die ontsporen in arbeidsconflicten;
  • Een opgelegde sanctie door het UWV waardoor de loondoorbetalingsplicht van werkgever niet twee jaar duurt, maar drie jaar.

Voorkomen is echt beter dan genezen

Dit zijn zaken die voorkomen kunnen worden wanneer deze werkgever naast leidinggevende en werknemer een verzuimspecialist aanstelt. Deze professional ondersteunt – net als bij de professional bij de arbodienst – beiden in het nakomen van de afspraken en schuift periodiek aan om een plan van aanpak op- of bij te stellen.

De verzuimspecialist neemt als casemanager de verantwoordelijkheid van de leidinggevende niet over, maar geeft de leidinggevende gelegenheid om zijn of haar werk te blijven doen: leidinggeven.

In organisaties met een HR-team is idealiter minstens een verzuimspecialist aanwezig. Zodat de HR-adviseurs niet 80% van hun tijd aan (ontsporend) verzuim besteden met 20% van de benodigde kennis, maar een beroep kunnen doen op een collega die hiervoor goed is opgeleid.

Taak- en rolduidelijkheid is heel belangrijk in het verzuimproces

Taak- en rolduidelijkheid is bij verzuim enorm belangrijk. De casemanager bij arbeidsongeschiktheid is idealiter de verzuimspecialist die goed is opgeleid en leidinggevenden en werknemers in zowel grote als kleine organisaties route en richting geeft. Laat ieder zijn of haar eigen vak uitoefenen en dus doen waar ze goed in zijn, dat voorkomt veel ongelukken.

Ook verzuimspecialist worden? Meld je dan aan!

De eerstvolgende start van de opleiding tot Verzuimspecialist op 22 september 2022. Of maak een afspraak voor een online kennismaking met Jannet Mulder.

Opleiding Casemanager Janet Mulder

Datum: 1 juli 2022
Geïnterviewde: Jannet Mulder, directeur van Scolea, arbeid- en organisatieadviseur en arbeidsdeskundige en docent aan de opleidingen.