26 apr 2022

Hybride werken blijft, maar kunnen we ook zo efficiënt werken?

Hybride werken blijft, maar kunnen we ook zo efficiënt werken?

Hybride werken blijft. Het heeft voordelen, want thuiswerken scheelt natuurlijk reistijd en het zou kunnen bijdragen aan meer concentratie en mogelijk dus meer productiviteit. Maar zijn we wel in staat om zo efficiënt te werken? En draagt het ook bij aan meer werkplezier?

In corona tijd heeft voor veel beroepsgroepen het hybride werken een enorme vlucht genomen en is het recht op thuiswerken een serieus gespreksonderwerp tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Vorig jaar is een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het recht op thuiswerken te verruimen. Duidelijk is dat we bewegen richting een een ruimer recht op thuiswerken. 

De voordelen van hybride werken zijn duidelijk: thuiswerken scheelt natuurlijk reistijd en voor werknemers zou het bijdragen aan meer concentratie en mogelijk dus meer productiviteit. Het idee erachter is dat er thuis meer uit je handen komt, omdat vergaderingen online bijvoorbeeld korter duren en dus lijkt er veel efficiencywinst mogelijk te zijn. 

Meer beeldschermwerk, minder ontspanning

Tijdens de corona pandemie zijn we anders gaan werken. We zitten meer uren achter een beeldscherm en we nemen minder tijd voor ontspanning tussendoor (zoals de informele gesprekken bij het koffieapparaat). 

Jannet Mulder: “In het Arbobesluit staat het volgende: ‘de arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid op gezette tijden wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verlicht.’ Maar doen we dat wel? Wisselen we het beeldschermwerk genoeg af met ander werk en nemen we genoeg goede pauzes?”

Jannet: “Wisselen we het beeldschermwerk genoeg af met ander werk en nemen we genoeg goede pauzes?”

Er lijken nog veel belangrijke vragen over hybride werken onbeantwoord, zoals:

 • Zijn we met efficiënter werken ook net zo productief in 8 uur? 
 • Kunnen we door efficiënter te werken dezelfde hoeveelheid in minder tijd doen? 
 • Is er een kwalitatief betere output wanneer er meer wordt gedaan in minder tijd?
 • En draagt hybride werken ook bij aan meer werkplezier? 

Efficiency als belangrijke voorwaarde voor hybride werken

Als efficiency een belangrijke voorwaarde is voor hybride werken, rijst de vraag of we wel klaar zijn om op een efficiëntere manier te werken? Uit onderzoek blijkt dat we veelal op een inefficiënte manier werken doordat we steeds afgeleid worden van onze belangrijkste focus-taken door mail en social media. 

Het switchen van taken – multitasken – leidt er volgens focus-expert Mark Tigchelaar toe dat we 2 uren per dag verliezen, doordat we steeds weer tijd nodig hebben om ons te focussen. Zonde natuurlijk! We kunnen daarom leren van organisaties die de overstap naar efficiënter werken al hebben gemaakt.

Leren van organisaties die al efficiënter zijn gaan werken

In Zweden zijn er diverse organisaties die al jaren geleden de overstap naar een 6-urige werkdag hebben gemaakt. Zij hebben hun medewerkers er daarom in getraind om efficiënter te werken en inefficiënt gedrag af te leren. Nieuwe manieren van werken die zij aan hun teamleden hebben meegegeven:

Blijf weg van interne afleiding, zoals: 

 • social media;
 • nieuwssites;
 • WhatsApp;
 • onderlinge onderbrekingen;
 • het checken van je inbox.

Elimineer alle externe afleiding, zoals: 

 • overbodige meetings;
 • de standaard wekelijkse overleggen;
 • de overvolle vergaderingen met ellenlange agenda’s; 
 • de achterhaalde brainstormsessies.

Is een 6-urige werkdag wat hybride werken succesvol maakt?

Jannet Mulder: “Hybride werken leidt tot meer efficiency, en daarmee hopelijk meer productiviteit. Anderzijds wordt thuis het stellen van grenzen moeilijker en vervaagt de grens tussen werk en privé steeds meer. Daarnaast neemt het aantal ziekmeldingen als gevolg van stress gerelateerde klachten nog steeds toe. 

Zou het overstappen naar een 6-urige werkdag misschien zijn wat nodig is om stappen te maken richting een betere werk-privé balans? Een 6-urige werkdag geeft werknemers in ieder geval de gelegenheid om dit voor zichzelf te organiseren.” 

Opleiding Casemanager Janet Mulder
Jannet Mulder

Datum: 26 april 2022
Geïnterviewde: Jannet Mulder, directeur van Scolea, docent aan de opleidingen, arbeid- en organisatieadviseur en arbeidsdeskundige.