25 feb 2019

Hoe ziet een werkdag van een re-integratiespecialist eruit?

Hoe ziet een werkdag van een re-integratiespecialist eruit?

In een nieuw vak als dat van de re-integratiespecialist zijn er vaak nog veel vragen. Tijdens de lancering van de nieuwe beroepsopleiding tot Re-integratiespecialist vroeg één van de geïnteresseerde deelnemers hoe een werkdag van een re-integratiespecialist er nu precies uitziet. Re-integratiecoach, Arbeidsdeskundige en docent aan de opleiding Joost Visser geeft antwoord.

Leestip!
Interview met Ruud van den Broek – Hoog tijd om het vak als re-integratiespecialist nog meer te professionaliseren

Kun je grofweg een indeling geven van een werkdag als re-integratiespecialist?

‘Als mensen denken aan het vak re-integratiespecialist, denken ze vaak dat het alleen om het coachen van cliënten naar ander werk gaat, waaronder bijvoorbeeld werkzaamheden vallen zoals het doen van assessments en het helpen bij sollicitatiebrieven. Toch is dit slechts de 50% van de werkzaamheden die een re-integratiespecialist doet.’

En waar bestaat de rest van de werkdag dan uit?

‘Zeker 30% van je dag bestaat uit het verkennen van de arbeidsmarkt, waarbij je moet denken aan het benaderen van werkgevers, het zoeken naar re-integratie werkplekken en het contact houden met werkgevers. En 20% van je dag gaat zitten in het maken van rapportages, dit wordt ook vaak onderschat. Er moeten bijvoorbeeld re-integratie overeenkomsten worden opgesteld en voortgangsrapportages worden gemaakt.’

  • 50% Begeleiding van cliënten
  • 30% Verkenning van de arbeidsmarkt
  • 20% Maken van rapportages

Je hebt het over arbeidsmarktverkenning, wat houdt dat precies in?

‘Als ik samen met de cliënt een plan van aanpak heb opgesteld, ga ik op zoek naar interessante vacatures. Vaak bel ik werkgevers op en dan ga ik vragen stellen over de vacature, want wat zoeken ze nu precies? Zo heb ik bijvoorbeeld een teamleider in de jeugdzorg gehad die moeite had met het steeds zakelijker wordende klimaat, waarin de sociale kant van het werk steeds minder belangrijk werd, en wat anders wilde. Ik had een mooie vacature gevonden bij een (potentiële) werkgever. Zij zochten een mensgerichte manager die vooral coachend kon leidinggeven. Perfect voor deze dame zou je zeggen.

Toen ik belde en ging doorvragen of dit dus betekende dat de taakgerichte aspecten van de functie minder belangrijk waren, bleek dat totaal niet het geval. Ze hadden dat alleen niet in de vacature gezet. Uiteindelijk is de dame in kwestie niet op gesprek gegaan en hebben ze de vacaturetekst aangepast. Zo zie je maar dat bellen en doorvragen altijd extreem belangrijk is.’

Het aanbieden van re-integratie werkplekken, hoe werkt dat?

‘Een andere manier om perspectief te bieden, is door te kijken naar een re-integratie werkplek. Dit is een soort stageplaats bij een ander bedrijf wat voor alle partijen veel voordelen met zich mee kan brengen. Tijdens deze stageplaats is er ruimte om te experimenteren en zo een beter beeld te krijgen van de belastbaarheid van de cliënt.

De cliënt krijgt zo de kans om de werkzaamheden rustig op te bouwen en andere dingen uit te testen. En de nieuwe werkgever krijgt in principe kosteloos – los van de begeleiding natuurlijk – een arbeidskracht erbij. Ik zie ook vaak dat dit soort stageplaatsen uiteindelijk leiden tot het aannemen van de cliënt, omdat deze al meteen een stapje voor heeft wanneer er een vacature vrijkomt.’

Je had het eerder over een plan van aanpak. Hoe ga je aan de slag met een nieuwe cliënt?

‘Ik begin altijd met het opstellen van een plan van aanpak, de eerste stap hiervoor is het intakegesprek. Het is altijd maatwerk, dus ik ga kijken wat er voor deze persoon nodig is. Afhankelijk van de zelfredzaamheid maken we afspraken over wat de cliënt doet en wat ik doe. Vervolgens gaan we samen een zoekprofiel opstellen op basis van de volgende vragen:

  • Wie is deze persoon?
  • Wat drijft hem/haar?
  • Wat kan en wil hij/zij?

Bij het opstellen van het zoekprofiel is het belangrijk om de actuele belastbaarheid van de kandidaat in de gaten te houden. Mensen zijn nogal eens geneigd om te zoeken naar hetzelfde type werk als waar ze op zijn uitgevallen. Vaak weet je van te voren dat dit werk niet passend is. Het is beter om de verwachtingen goed scherp te hebben en te teleurstellingen te voorkomen.’

Weet iedere cliënt deze vragen goed te beantwoorden?

‘Om tot een goed inzicht te komen in wie de cliënt is, doe ik assessments en geef ik ze de opdracht om op te schrijven waar ze trots op zijn. Dit mag een situatie uit werk of privé zijn, dat maakt niet uit, maar hier haal ik vaak waardevolle informatie uit. We kijken op basis van dit voorbeeld naar de eigenschappen, competenties en vaardigheden van deze persoon. Als het zoekprofiel compleet is, gaan we werken aan een goede brief en CV.’

Hanteer altijd de volgende drie vragen om met de cliënt tot een goede brief te komen:

  1. Waarom wil de cliënt werken bij deze organisatie?
  2. Waarom wil de cliënt werken in deze functie?
  3. Wat maakt de cliënt geschikt hiervoor?

Ben je als re-integratiespecialist vooral bezig met brandjes blussen?

‘Regelmatig komen de opdrachtgevers met zeer brandende kwesties bij jou als re-integratiespecialist, dat zijn dossiers waarmee echt niet langer gewacht kan worden. De opdrachtgevers worden op dat moment vaak overvallen hierdoor, en dan moet er ineens van alles gebeuren. Maar naarmate ik langer met zo’n opdrachtgever aan het werk ben, kijken we steeds meer hoe we deze urgente situaties eerder kunnen oplossen.

Een manier om preventief te werken en te voorkomen dat ze zich overvallen voelen door de situatie, is door zo eens in de zes weken een voortgangsgesprek te houden en te kijken naar hoe het verzuim heeft kunnen ontstaan. Vaak handelen werkgevers pas wanneer er sprake is van langdurig verzuim, maar ik probeer ze te laten beseffen dat dit ook eerder kan, zodat je nog meer problemen voorkomt.’

Kun je een voorbeeld geven?

‘Neem bijvoorbeeld een installatiebedrijf waarbij de gemiddelde leeftijd van de werknemers stijgt. Ze moeten zwaar werk doen onder ongunstige werkomstandigheden en gaan dus sowieso last krijgen van lichamelijke slijtage. Met deze wetenschap in je achterhoofd kun je als werkgever aan jouw werknemers gaan vragen hoe ze bijvoorbeeld denken over uitplaatsing en hoe lang ze het werk nog willen blijven doen. Ik zal dus absoluut de suggestie doen aan de werkgever om hierover met de werknemers te gaan praten en ze te laten nadenken over een alternatief carrièrepad.’

Wat wordt vaak verkeerd ingeschat aan het vak re-integratiespecialist?

‘Zoals al eerder gezegd, denken mensen dat het vak alleen maar draait om het begeleiden en coachen van cliënten, maar hebben ze vaak geen notie van de arbeidsmarktverkenning en het feit dat je werkgevers moet benaderen. Ook het rapportages maken wordt vaak onderschat, terwijl dat net zo’n groot deel uitmaakt van het vak als de rest.

Wat ik juist zo leuk vind is de afwisseling in het werk, je werkt constant vanuit verschillende uitgangssituaties. En ook de cliënten zijn natuurlijk iedere keer compleet verschillend, qua persoon, maar ook qua functies en niveau, van theoretisch tot heel praktisch ingesteld. Waar ik zelf veel voldoening uithaal is het opbouwen van goede relaties met opdrachtgevers en potentiële werkgevers. Een werkgever die een keer een kandidaat heeft aangenomen, kan de volgende keer mijn opdrachtgever zijn.’

Download brochure opleiding tot Re-integratiespecialist

Wil je graag de volgende stap maken in je loopbaan en Re-integratiespecialist worden?

Met de opleiding tot Re-integratiespecialist ben jij de professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met Hans Lankhaar (oprichter Scolea) voor een persoonlijk gesprek.

Scolea Joost Visser

Maandag 25 februari 2019
Geïnterviewde: Joost Visser, Arbeidsdeskundige / Re-integratiecoach en docent aan de opleiding Re-integratiespecialist.