16 jul 2019

Hoe kun je de 4 soorten ziekteverzuim verminderen of zelfs voorkomen?

Hoe kun je de 4 soorten ziekteverzuim verminderen of zelfs voorkomen?

Ziekteverzuim kost een werkgever veel geld en daarom is het logisch dat een werkgever erop gebrand is om ziekteverzuim te verminderen. In dit artikel definiëren we daarom de vier verschillende soorten ziekteverzuim en bij iedere soort geven we een manier om deze soort te verminderen (of zelfs te voorkomen!).

We spreken trouwens van ziekteverzuim als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet kan nakomen wegens aantoonbare medische redenen. Hieronder bespreken we de volgende soorten ziekteverzuim: kortdurend ziekteverzuim, frequent kortdurend ziekteverzuim, langdurend ziekteverzuim en ongeoorloofd ziekteverzuim.

Griepgolf voorkomen Artikel AD Hans Lankhaar

Zo voorkom je een griepgolf, aldus Hans Lankhaar in het AD.

Hans Lankhaar in het AD: Griep is ook tussen de oren heel besmettelijk, weet Lankhaar. Zodra iemand ‘het heerst’ heeft geroepen, voelen we preventief aan voorhoofd en pols. In die fase kunnen werknemers toch nog veel doen om een griepgolf te tackelen, zegt Lankhaar. “Schep een positieve sfeer. Wie met plezier werkt, meld zich niet voor elk hoestje ziek.”

#1 Kortdurend ziekteverzuim

Je kunt als werkgever nu eenmaal niet voorkomen dat jouw werknemers wel eens een griepje hebben of ander klein leed. Het is vervelend, maar onderdeel van het ondernemersrisico. Echter, het is wel belangrijk om te realiseren dat kortdurend ziekteverzuim (met een duur van maximaal een week) maar liefst 15 procent van de totale verzuimkosten vertegenwoordigt.

Het gevaar van kortdurend ziekteverzuim zit hem in dat het leiden tot frequent kortdurend verzuim en daarnaast is het risico op langdurend verzuim groot. Een andere vervelende bijkomstigheid van kortdurend verzuim is dat het verzuim natuurlijk moet worden opgevangen door de werkgever en andere collega’s.

Kortdurend ziekteverzuim verminderen of voorkomen door het bespreekbaar te maken

Om te voorkomen dat kort verzuim verandert in frequent kortdurend verzuim is het belangrijk om het verzuim als werkgever bespreekbaar te maken. Zo zorg je ervoor dat je op tijd signaleert dat een werknemer bijvoorbeeld niet lekker in zijn/haar vel zit en kun je in een open gesprek kijken hoe jij als werkgever hierin kunt ondersteunen.

Op deze manier wordt het voor een werknemer een volgende keer ook lastiger om verzuimverlof aan te vragen en is de werknemer eerder geneigd om zelf ook actief bezig te zijn met het voorkomen van verzuim.

#2 Frequent kortdurend ziekteverzuim

Wanneer de werkgever niet op tijd met de zieke werknemer in gesprek gaat over het verzuim bestaat de kans dat het een herhalend patroon gaat worden, dat noemen we frequent kortdurend ziekteverzuim. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn: ervaren van werkstress, een conflict op het werk of problemen in de privésfeer.

Ook bij deze vorm van ziekteverzuim is het opletten geblazen, want de kans bestaat dat frequent kortdurend ziekteverzuim uiteindelijk langdurend ziekteverzuim wordt en daarmee ben je als werkgever (en werknemer) verder van huis. Het is daarom dus extreem belangrijk om op tijd de oorzaken op te sporen en maatregelen te nemen. Soms is een goed gesprek al genoeg om stress weg te nemen, maar het kan ook dat er meer voor nodig is.

Frequent kortdurend ziekteverzuim verminderen of voorkomen door nauwkeurige verzuimregistratie

Wat werkgevers vaak over het hoofd zien, en helemaal bij kortdurend ziekteverzuim, is het belang van een goede verzuimregistratie. Door kortdurend ziekteverzuim consequent te registreren en regelmatig de verzuimoverzichten te bekijken, zal frequent kortdurend ziekteverzuim in een vroeg(er) stadium gesignaleerd worden. Zo kun je als werkgever voorkomen dat het transformeert tot langdurend ziekteverzuim.

Leestip!
>> De juridische aspecten van frequent verzuim 

#3 Langdurend ziekteverzuim

We noemen het langdurend ziekteverzuim wanneer een medewerker langer dan 6 weken ziek is. Dan moet de werkgever aan meer verplichtingen voldoen, omdat de Wet Verbetering Poortwachter op dat moment in werking treedt. Dit heeft als doel dat werkgever en werknemer zich samen inspannen om aan de re-integratie te werken en de duur van het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken.

Daarbij komt nog dat de werkgever verplicht is tot loondoorbetaling van minimaal 70 procent van het loon gedurende maximaal twee jaar. In bepaalde cao’s staat zelfs dat je het eerste jaar 100 procent van het loon moet betalen. Daarnaast moet je natuurlijk deze zieke werknemer vervangen en dat brengt ook kosten met zich mee.

Langdurend ziekteverzuim verminderen of voorkomen door psychische klachten op tijd te herkennen

De nummer één oorzaak van langdurend ziekteverzuim is chronische stress. En stress kan natuurlijk veel verschillende oorzaken hebben. Het kan werkgerelateerd zijn (hoge werkdruk) of juist privé (problematische thuissituatie), belangrijk is in alle gevallen dat de werkgever deze klachten op tijd signaleert. Dan kan de verzuimperiode namelijk aanzienlijk worden ingekort.

Leer daarom de signalen herkennen. Gedraagt een werknemer zich anders? Komt hij/zij meer vermoeid over dan normaal? Klaagt hij/zij steeds vaker over het werk of het privéleven? Meldt hij/zij zich vaker ziek? Bespreek dit vervolgens samen in een open gesprek.

Leestips!
>> Hoe ga je om met langdurig ziekteverzuim? 6 tips! 
>> Hoe ga je als verzuimprofessional om met psychische problemen en werk?
>> Teveel stress op de werkvloer, zo herken je het op tijd!

#4 Ongeoorloofd ziekteverzuim

Misschien wel de meest vervelende van alle soorten ziekteverzuim is wanneer het ongeoorloofd is (ook wel zwart verzuim genoemd). Zo kan een werknemer zonder overleg en toestemming ineens op vakantie gaan of zit misschien wel in hechtenis. In zo’n geval hoef je als werkgever geen loon door te betalen, want hij/zij komt zijn/haar arbeidsovereenkomst niet na.

Meestal volstaat contact zoeken en het hebben van een goed gesprek wel om de werknemer weer aan het werk te krijgen, maar mocht dit niet zo uitpakken, is het overwegen van ontslag verstandig. Je kunt een werknemer alleen pas ontslaan als hij/zij al eerder gewaarschuwd is voor ongeoorloofd verzuim of ander verwijtbaar gedrag.

Ongeoorloofd ziekteverzuim verminderen of voorkomen door het voeren van helder verzuimbeleid

Als je als werkgever niet duidelijk communiceert wat er van werknemers wordt verwacht als het aankomt op ziekteverzuim en hoe jij er als werkgever mee omgaat, is de kans veel groter dat er misbruik wordt gemaakt van deze onduidelijkheid. Zorg er dus voor dat je als werkgever een helder verzuimbeleid voert. Geef daarin aan welke typen verzuim er zijn en hoe werknemers zich bijvoorbeeld ziek moeten melden. Het is voor werkgever en werknemer belangrijk om in het geval van verzuim terug te kunnen vallen op de gemaakte afspraken.

Leestip voor wie meer wil weten over soorten ziekteverzuim!
Ziekteverzuim ingedeeld in kleuren:
>> Het verschil tussen zwart en wit verzuim 
>> Mantelzorg als reden voor grijs verzuim

Wil je casemanager worden en ziekteverzuim verminderen of zelfs voorkomen?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Nieuw → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Dinsdag 16 juli 2019
Auteur: Hans Lankhaar, Adviseur arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en oprichter Scolea.

Hans Lankhaar verzuimexpert