12 jul 2019

Hoe ga je om met langdurend ziekteverzuim? 6 tips voor jou op een rijtje!

Hoe ga je om met langdurend ziekteverzuim? 6 tips voor jou op een rijtje gezet!

Er zijn verschillende soorten verzuim: kort ziekteverzuim, frequent ziekteverzuim en we hebben ook langdurend ziekteverzuim. Elke categorie heeft uitdagingen om mee om te gaan, in dit artikel geven we een aantal tips om om te gaan met langdurend verzuim en dit mogelijk zelfs te voorkomen.

tips bij langdurend ziekteverzuimWe noemen het langdurend ziekteverzuim wanneer een medewerker langer dan 6 weken ziek is. Op dat moment treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking, die als doel heeft dat werkgever en werknemer zich samen inspannen om aan de re-integratie te werken en de duur van het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken.

Naast de wettelijke verplichting wil je als werkgever natuurlijk ook dat de re-integratie zo soepel mogelijk verloopt. Maar hoe ga je nu om met een werknemer die lange tijd ziek is? Wat kun je doen om hem/haar goed te helpen? En hoe houd je de relatie met deze zieke werknemer goed?

6 tips bij (het voorkomen van) langdurend ziekteverzuim:

#1 Zorg voor een gezonde werkomgeving

Volgens de Arbowet moeten optimale arbeidsomstandigheden worden gestimuleerd met als doel om gezondere werknemers te krijgen en (uiteraard) minder ziekteverzuim. Er zijn natuurlijk talloze manieren om de gezondheid van werknemers te verbeteren. Denk aan: goede deals met sportabonnementen, gezonde lunches en gezamenlijke activiteiten waarbij je moet bewegen.

Leestips!
>> Een goede werksfeer stimuleren, levert gezondere werknemers op
>> Investeer in gezonde werknemers

#2 Herken psychische klachten op tijd

Nummer één oorzaak van langdurend ziekteverzuim is chronische stress. En stress kan natuurlijk veel verschillende oorzaken hebben. Het kan werkgerelateerd zijn (hoge werkdruk) of juist privé (problematische thuissituatie), belangrijk is in alle gevallen dat de werkgever deze klachten op tijd signaleert. Dan kan de verzuimperiode namelijk aanzienlijk worden ingekort.

Leer daarom de signalen herkennen. Gedraagt een medewerker zich anders? Komt hij meer vermoeid over dan normaal? Klaagt hij steeds vaker over zijn werk of privéleven? Meldt hij zich vaker ziek? Bespreek dit vervolgens samen in een open gesprek.

Leestips!
>> Hoe ga je als verzuimprofessional om met psychische problemen en werk
>> Teveel stress op de werkvloer, zo herken je het op tijd!

#3 Houd doorlopend contact tijdens het verzuim

Je kunt als werkgever veel doen aan preventie, maar langdurend ziekteverzuim totaal voorkomen is een illusie. Als er één ding helpt om vanaf de start de re-integratie te bespoedigen (en de schade te beperken) is het goede communicatie wel. Zorg er dus voor dat je hier als werkgever in investeert en stel het niet uit.

Als er een bedrijfsarts wordt ingeschakeld, is het handig om in te plannen dat na iedere afspraak met deze arts een contactmoment plaatsvindt met de werknemer (tenzij de bedrijfsarts dit afraadt).

#4 Stel de juiste vragen

En aangezien communicatie tussen werkgever en werknemer een belangrijke factor is in het succes of falen van de re-integratie, gaan we nog even door op dit thema. Wanneer een werknemer langdurig ziek is, is het uitermate belangrijk om in openheid te bespreken hoe je samen aan de re-integratie kunt werken. Praten over de re-integratie naar werk is iets anders dan over de ziekte zelf praten, want dat laatste mag niet vanuit de wetgeving op de privacy.

Het stellen van de goede vragen is essentieel om tot een goed inzicht te komen in wat er nodig is voor de werknemer en wat jij als werkgever kunt bijdragen aan het herstel. Goede vragen om te stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat heb je nodig om weer (gedeeltelijk) te kunnen werken?
  • Wat kun je zelf doen?
  • Wat kan de bedrijfsarts voor je doen?
  • Wat kan ik als werkgever voor je doen?

#5 Kom meteen in actie bij conflicten

In lijn van de vorige tips over communicatie: ga meteen over tot actie wanneer er een conflict dreigt te ontstaan. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld passend werk weigert, is het jouw taak om hem/haar te wijzen op de verplichtingen en hierover in gesprek te blijven. Het is slim om bij een dreigend conflict niet lang te wachten met het inwinnen van juridisch advies, want je moet als werkgever zorgen dat je wel blijft voldoen aan alle wet- en regelgeving.

#6 Houd (vanaf het begin!) het re-integratiedossier bij

Als werkgever moet je in het geval van langdurend ziekteverzuim een re-integratiedossier bijhouden. Zorg ervoor dat je dit vanaf het begin doet, anders kom je later in de problemen! Als jouw werknemer na twee jaar ziekte een uitkering gaat aanvragen, eist het UWV namelijk het volledige re-integratiedossier. In een re-integratiedossier bewaar je alle afspraken en formulieren rondom de re-integratie van je zieke werknemer. Zo toon je aan dat jij als werkgever genoeg hebt gedaan aan de re-integratie van deze werknemer.

Leestip!
>> Een re-integratieplan opstellen doe je zo!

Download brochure opleiding Casemanager

Wil je casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Nieuw → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Vrijdag 12 juli 2019
Auteur: Hans Lankhaar, Adviseur arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en oprichter Scolea.