14 aug 2020

Het verschil tussen verzuimconsulent en bedrijfsarts

Het verschil tussen verzuimconsulent en bedrijfsarts

Wat is een verzuimconsulent (of verzuimcoach) precies? Wat zijn de taken van een verzuimconsulent en wat is daarin het verschil met de bedrijfsarts? Dit zijn belangrijke vragen die gesteld kunnen worden om verwarring en problemen in de dagelijkse verzuim-praktijk te voorkomen.

De functie als verzuimconsulent is ontstaan door taakdelegatie binnen de verzuimbegeleiding. Zo heeft de bedrijfsarts binnen de wet Verbetering Poortwachter en regeling Procesgang 1e en 2e ziektewetjaar, de mogelijkheid om een deel van de taken binnen de verzuimbegeleiding die goed door andere professionals kunnen worden uitgevoerd te delegeren. (bron: NVAB, 2013).

Lees ook:
>> Verzuimprotocol casemanager: wie doet wat bij ziekte?
>> Wat is het verschil tussen een arbo arts en bedrijfsarts?

Wat is een verzuimconsulent (of verzuimcoach)?

Een verzuimconsulent (of verzuimcoach) is een adviseur, die veel kennis en ervaring heeft met het voeren van verzuimgesprekken en – naast de bedrijfsarts – de enige is die beschikt over de medische gegevens. De verzuimconsulent werkt onder supervisie nauw samen met de bedrijfsarts. Het recht om te beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is, is voorbehouden aan een arboarts (en dus niet aan een verzuimcoach).

Voor alle verzuimconsulenten geldt het medisch beroepsgeheim en zij moeten zich houden aan de privacywetgeving (AVG) ter bescherming van de werknemer. De Arbowetgeving geeft verder aan dat de bedrijfsarts altijd eindverantwoordelijk blijft voor de verzuimbegeleiding. Zo is éen van de belangrijke afspraken binnen taakdelegatie dat wanneer een werknemer contact wil met de bedrijfsarts dit verzoek altijd wordt toegestaan.

Wat zijn de taken van een verzuimconsulent (of verzuimcoach)?

De verzuimconsulent draagt in de breedste zin van het woord bij aan verzuimbegeleiding (en coaching) van werknemers (en organisaties). Een verzuimconsulent houdt verzuimspreekuren, doet huisbezoeken, neemt deel aan het Sociaal Medisch Teamoverleg en denkt preventief mee over gezondheid, vitaliteit, leefstijl en inzetbaarheid. Daarnaast heeft de verzuimconsulent een rol in het signaleren van arbeidsrisico’s en voert werkplekonderzoeken uit. Deze functie is meer gericht op het denken in mogelijkheden dan in beperkingen.

Spreekt het denken in mogelijkheden jou ook zo aan? Dit staat centraal in onze opleidingen:
>> Basisopleiding Regie op Verzuim
>> Casemanager Regie op Verzuim (Crov®)
>> Opleiding tot Register Case- en Caremanager (Rccm®)

Is er sprake van ziekteverzuim of niet?

Het verschil tussen een verzuimconsulent (verzuimcoach) en een bedrijfsarts is in het arbeidsrecht erg belangrijk. Tussen werkgever en werknemer ontstaat namelijk nog wel eens de discussie of een werknemer die zich ziek meldt wel of niet ‘echt’ ziek is. Het antwoord op deze vraag kan enkel worden gegeven door een bedrijfsarts (of de verzekeringsarts van het UWV), die daartoe is opgeleid en hangt af van de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is voor zijn werkzaamheden.

Vertalen medische belastbaarheid naar inzetbaarheid

Waar de bedrijfsarts zich focust op het beoordelen op de medische belastbaarheid van de zieke werknemer, speelt de verzuimconsulent (verzuimcoach) een belangrijke rol in de vaststelling van de arbeidsmogelijkheden. De uitkomsten van de beoordeling van de bedrijfsarts worden door de verzuimconsulent vertaald naar inzetbaarheid in eigen of aangepast werk. De verzuimconsulent kan de werkplek onderzoeken en beoordelen of het geboden werk passend is, waardoor de werknemer duurzaam inzetbaar is. De verzuimconsulent is de enige persoon die naast de bedrijfsarts mag vragen naar medische zaken.

Supervisie door de bedrijfsarts

In het verzuimproces spreekt de bedrijfsarts de werknemer in ieder geval rond week 6 voor het opstellen van de probleemanalyse. Ook bij stagnatie of verandering van de situatie, verwijzing naar een behandelaar, het opvragen van medische informatie, het opstellen van het inzetbaarheidsprofiel of het actueel oordeel is de bedrijfsarts ook in beeld.

Daarnaast volgt de bedrijfsarts het proces van re-integratie, waarbij er structureel overleg is tussen bedrijfsarts en verzuimconsulent. Tijdens dit overleg kan worden besloten dat een werknemer ter evaluatie nog een keer bij de bedrijfsarts wordt uitgenodigd.

Download brochure opleiding Casemanager

Klaar voor de volgende stap in jouw loopbaan? Misschien past de opleiding tot Casemanager dan bij jou!

Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Let op! → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd. Lees ook ‘het verschil tussen Crov en Rccm‘.

Hans Lankhaar verzuimexpert

Datum: Vrijdag 14 augustus 2020
AuteurHans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding tot Casemanager