21 jul 2020

Het verschil tussen Crov en Rccm? Zo zit het!

Het verschil tussen Crov en Rccm? Zo zit het!

De opleiding tot casemanager van Scolea is Post HBO geaccrediteerd voor de komende jaren. Dit betekent dat afgestudeerde studenten zich mogen registreren bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers). Maar wat is nu precies het verschil tussen de keurmerken Crov® en Rccm®?

Hans Lankhaar (Directeur Scolea): “De accreditatie is een prachtige bekroning op onze aanpak en visie op het vak. Wij dragen graag bij aan de verdere professionalisering van de casemanager en hopen nog veel casemanagers te mogen opleiden. En we verheugen ons op de samenwerking met de RNVC de komende jaren!”

Over RCCM (De register Case- en Caremanager)

De Register Case- en Caremanager werkt op beleidsniveau met onderwerpen als verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Hij of zij onderzoekt de oorzaken, risico’s en kosten van verzuim en adviseert leidinggevenden over beleid om de werknemers maximaal inzetbaar te houden.

Als RCCM-er werkt u met een groot aantal betrokken partijen en houdt u overzicht op juridische, financiële en praktische beleidsfactoren. De post HBO opleiding Rccm® bereidt u voor op deze complexe regiefunctie. Na afronding van deze opleiding kunt u zich registreren bij de RNVC, waarna u de beschermde titel van Rccm® mag gebruiken.

Volgens de RNVC: ‘Case- en caremanagers met het keurmerk Rccm® zijn in staat om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid kan verminderen.’

Over CROV (Casemanager regie op verzuim)

Als Casemanager regie op verzuim speelt u een veelzijdige rol in de praktijk van ziekteverzuim en re-integratie. U adviseert leidinggevenden over financiële risico’s, beperkt de schadelast door een voorspoedige re-integratie mogelijk te maken, en balanceert uiteenlopende belangen met inachtneming van alle juridische regelgeving. De opleiding Crov® bereidt u voor op deze complexe regiefunctie. Na afronding van deze opleiding kunt u zich registreren bij de RNVC, waarna u de beschermde titel van Crov® mag gebruiken.

Volgens de RNVC: ‘Casemanagers met het keurmerk Crov® zijn in staat om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid kan verminderen.’

De keurmerken Crov en Rccm

De keurmerken Crov® en Rccm® zijn volgens de RNVC dé waarborgen voor hoogwaardig casemanagement waarbij o.a. volledig voldaan wordt aan de wettelijke eisen en er geen onnodige kosten worden gemaakt. Deze keurmerken mogen uitsluitend gevoerd worden door de registerleden van de RNVC, Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers. Het keurmerk is beschermd door inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom.

De register casemanager met één van de titels Rccm® en Crov®:

  • heeft een door RNVC geaccordeerde opleiding gevolgd en met goed resultaat afgerond;
  • voldoet aan de eisen voor permanente educatie van de RNVC;
  • is professioneel werkzaam op gebied van casemanagement;
  • onderschrijft de ethische gedragscode van de RNVC.

Met deze kwaliteitseisen is de cliënt – werkgever en werknemer – verzekerd van professioneel casemanagement waarbij kwaliteit en integriteit hoog in het vaandel staan.

Het verschil tussen de keurmerken Rccm en Crov

Na succesvolle afronding van module 1 en 2 van de opleiding tot Casemanager mag je officieel de titel Crov® (Casemanager regie op verzuim) voeren. De casemanager Crov® voert veelal de taken uit op casusniveau. Als je naast modules 1 en 2 ook nog module 3 succesvol afrondt, mag je de titel Rccm® (Register case- en caremanager) voeren. De casemanager met de titel Rccm® voert daarnaast ook taken uit op beleidsniveau.

Download brochure opleiding Casemanager

Klaar voor de volgende stap in jouw loopbaan? Misschien past de opleiding tot Casemanager dan bij jou!

Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Let op! → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Hans Lankhaar verzuimexpert

Datum: Dinsdag 21 juli 2020
AuteurHans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding tot Casemanager