13 nov 2021

Hans Lankhaar reikt AD-Award 2021 uit

Hans Lankhaar reikt AD-Award 2021 uit

De NVvA (beroepsvereniging voor arbeidsdeskundigen) reikt jaarlijks een prijs uit aan leden die een grote bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied. Hans Lankhaar (Oprichter van Scolea) is jurylid en had de eer om de Arbeidsdeskundigen-Award (AD-Award) uit te reiken aan de  beroepsverenigingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen (NVAB en NVVG).

Thema: de multidisciplinaire samenwerking

De jury van de AD Award heeft dit jaar gekozen voor het thema ‘multidisciplinaire samenwerking’. In dat licht waren de twee beroepsverenigingen voor de hand liggende prijswinnaars.

Hans Lankhaar (jurylid): “Met de NVAB en de NVVG werken we samen aan de gevolgen van de wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet.

Deze multidisciplinaire samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van het instrument BAR. Deze samenwerking krijgt bovendien een vervolg bij de doorontwikkeling van het instrument en multidisciplinaire richtlijnen.”

Samenwerking tussen de drie beroepsgroepen essentieel

Met de toekenning van de prijs benadrukt de jury het belang van samenwerking tussen de drie beroepsgroepen en het feit dat arbeidsdeskundigen in dit speelveld een belangrijke waarde zijn geworden.

“In deze nieuwe driehoek zetten bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zich in voor de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werkenden”, aldus de jury.

“Als mensen toch uitvallen, streven we naar succesvolle re-integratie. In het proces van verzuim en re-integratie is de bedrijfsarts, na uiteraard werkgever en werknemer zelf, als eerste aan zet. Als de re-integratie stagneert of zelfs dreigt uit te monden in (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, is de expertise van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen onontbeerlijk.

Gijsbert van Lomwel, directeur van de NVAB en Rob Kok, voorzitter van de NVVG hebben de prijzen namens hun beroepsverenigingen in ontvangst genomen.  

Bron: arbeidsdeskundigen.nl

Arbeidsdeskundige worden

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding tot Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.