7 jun 2017

Gedragsbeïnvloeding doe je zo! De oplossingsgerichte gespreksvoering van de verzuim professional

Gedrag beïnvloeden doe je zo! De oplossingsgerichte gespreksvoering van de verzuim professional

Sommige verzuim professionals krijgen meer gedaan bij anderen. Ze weten mensen goed in beweging te krijgen door oplossingsgerichte gespreksvoering en gedragsbeïnvloeding.

‘Verzuim is gedrag en dus is het beïnvloedbaar’. Een veel gehoorde uitspraak met een boodschap die niet altijd wordt gewaardeerd. Het zou de suggestie kunnen wekken dat verzuim een keuze is. Door de ogen van verzuim professionals krijgt ‘verzuim is gedrag’ een andere lading. Namelijk: hoe je verschillende partijen en collega’s op een constructieve wijze kunt beïnvloeden bij het omgaan met verzuim, herstel en waar mogelijk de reintegratie. Een interessante vraag. Hoe kun jij dat ook leren toepassen?

Hoe je als verzuim professional mensen op constructieve wijze kunt beïnvloeden:

#1. Gedragsbeïnvloeding: wees bewust van je eigen gedrag en kies daar strategisch in

Gedrag roept bepaald gedrag op. Bij mensen die met elkaar samenwerken en communiceren ontstaat een wisselwerking. Gesprekspartners beïnvloeden elkaar. Een model dat beschrijft hoe bepaalde sociale processen verlopen, is de Roos van Leary. Volgens Timothy Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier te gedragen beïnvloed je het gedrag van de ander.

De Roos van Leary

De Roos onderscheidt twee assen: De onder-boven as en de tegen-samen as. Dat levert in grote lijnen vier mogelijke gedragsstijlen op die op hun beurt verder onderverdeeld kunnen worden. Leary beschrijft dat op de horizontale as het symmetrie principe van toepassing is: samengedrag roept samengedrag op en tegengedrag roept tegengedrag op. Op de verticale as geldt het complementariteitsprincipe: bovengedrag roept ondergedrag op en andersom.

De gedragsstijlen beschreven door de Roos van Leary:

  • Samengedrag: vriendelijk zijn, een constructieve houding hebben, mee willen werken;
  • Tegengedrag: een kritische houding hebben, streng zijn, vasthouden aan regels;
  • Bovengedrag: het initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, organiseren;
  • Ondergedrag: een afwachtende houding aannemen, volgend zijn, op de achtergrond zijn.

#2. Communiceer via oplossingsgerichte gespreksvoering

Wat zijn de kenmerken van oplossingsgericht communiceren en welke gesprekstechnieken pas je dan toe?

  1. Haal de veranderwens naar boven en kom zo samen met de betrokkene tot werkbare stappen richting het gewenste doel.
  2. Bouw voort op de krachten en ideeën van je gesprekspartner.
  3. Stel oplossingsbouwende vragen naar welke haalbare en acceptabele volgende stappen genomen kunnen worden in het toewerken naar het doel.
  4. Zoek samen naar mogelijke oplossingsrichtingen: besteedt vooral aandacht aan wat er al goed gaat, de manier waarop hij of zij hier al mee bezig is.

Door deze manier van werken, een oplossingsgerichte houding en het stellen van oplossingsgerichte vragen gaat je gesprekspartner aan het werk. Je creëert hiermee perspectief en motiveert daarmee je gesprekspartner om in beweging te komen richting het gewenste perspectief.

Leer als verzuim professional alles gedaan te krijgen bij anderen en op constructieve wijze mensen te beïnvloeden!

Het geheim van beïnvloeden en oplossingsgerichte gespreksvoering

In de training gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals laat Ingebrit Scheltens zien – en ga je oefenen met manieren – waarop je verschillende partijen en collega’s op een constructieve wijze kunt beïnvloeden, door zelf bewuste keuzes te maken in je gedrag. Gedragsverandering, de bewustwording van gedragsbeïnvloeding en oplossingsgerichte gespreksvoering staat tijdens deze dag centraal.

Opleiding Casemanager Ingrid Scheltens

Vrijdag 7 juni 2019
Auteur: Ingebrit Scheltens, docent gedragsbeïnvloeding binnen de opleiding Casemanager