10 jun 2019

EQF6-niveau voor opleiding tot Arbeidsdeskundige

EQF 6-niveau voor opleiding tot Arbeidsdeskundige

Jullie hebben vast de discussies in de afgelopen jaren gevolgd – of er in ieder geval van gehoord – als het gaat om afgestudeerden van de opleiding tot Arbeidsdeskundige die niet in het bezit zijn van een HBO-diploma met Bachelor-titel (een succesvol afgeronde 4-jarige HBO-opleiding).

NVvA en SRA

Er is lang over gesproken, maar in overleggen met de NVvA en SRA is er vorige week – 17 oktober 2017 – duidelijkheid gekomen over dit onderwerp. Vorige week dinsdag hebben de opleiders een vergadering gehad met de NVvA, AKC en SRA waarin één en ander is toegelicht en verduidelijkt.

Bert van den Berg: ‘Een overigens bijzonder en prettig overleg waarbij duidelijk werd dat er iets fundamenteels is gewijzigd in de manier waarop naar dit probleem wordt gekeken’.

Hoe luiden nu de juiste de regels?

Kort en bondig:

  • Iemand die ná het succesvol afronden van een geaccrediteerde opleiding tot Arbeidsdeskundige een diploma kan overleggen van een succesvol afgeronde 4-jarige HBO-opleiding die tot de Bachelor titel leidt, kan geregistreerd worden.
  • Iemand die een ‘ouder’ HBO-diploma heeft, kan via de CROHO-lijst nagaan of zijn diploma gelijk gesteld wordt met een diploma wat nu leidt tot de Bachelor titel.
  • Bij iemand die in het bezit is van een ander HBO-diploma wordt door de SRA beoordeeld of toelating tot de registratie mogelijk is.
  • Iemand die niet in het bezit is van een diploma wat leidt tot registratie, kan via een procedure waarbij het EQF 6-niveau wordt aangetoond, alsnog voldoen aan de entree eis bij SRA (en vervolgens ook bij certificering). Voor informatie over deze procedure en de vier instanties die voor deze toets zijn uitgekozen verwijzen wij naar de NVvA.

Let op! Associate degree

Voor de duidelijkheid: een Associate degree (Ad) wordt niet gelijk gesteld met een HBO-niveau. Ad is een nieuwe landelijke erkende tweejarige HBO-opleiding, een deelprogramma van de HBO-bacheloropleiding. Als je deze 2 jarige-opleiding hebt afgerond, ontvang je het diploma Associate degree (Ad). Je hebt dan een diploma tussen MBO-4 en HBO-Bachelor-niveau in.

Iedereen die geregistreerd is bij SRA heeft ook automatisch voldaan aan de intree-eisen rondom de diploma-eis die voor certificering gelden (behoudens uiteraard de overige eisen zoals het gedurende twee jaren in de praktijk hebben gewerkt als arbeidsdeskundige etcetera).

Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden?

Stuur je vraag naar mij, dan kijken wij er samen even naar. Ik help je graag verder en kan vast je twijfels wegnemen.

EQF6-niveau

Datum: maandag 10 juni 2019
AuteurBert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige