1 dec 2017

Eindejaarstips 2017 op een rij

Eindejaarstips 2017: doe er je voordeel mee!

Je hebt nog een maand de tijd om je verzuimzaken op de regelgeving van 2018 aan te passen. Liggen er nog zaken die beslist dit jaar je aandacht vragen of waarvan het verstandig is ze nog eens onder een vergrootglas te leggen? In dit artikel tippen wij je enkele eindejaarstips 2017.

Loop onderstaande tips na en stel vast of alles is geregeld en wat je eventueel nog moet doen.

#Eindejaarstip 1: Controleer je salarisadministratie

Is je salarisadministratie aangepast aan LKV? Je krijgt vanaf 1 januari 2018 te maken met het loonkostenvoordeel (LKV) dat het systeem van premiekortingen vervangt. De overgang naar het LKV vereist aanpassingen in je salarisadministratie.

Je was met het systeem premiekortingen gewend per aangifte de loonheffingen in mindering te brengen. Het LKV staat dat niet toe. Je krijgt het LKV jaarlijks achteraf éénmalig uitgekeerd. Dit betekent dat je in 2018 meer gaat afdragen in de aangifte loonheffingen omdat je geen premiekortingen in mindering meer kunt brengen op de af te dragen loonheffingen. Je ontvangt dan in 2019 het LKV.

Let op! Overgangsrecht

Je kunt onder voorwaarden een beroep doen op het overgangsrecht voor werknemers voor wie je in de laatste aangifte loonheffingen over het jaar 2017 premiekorting toepast. Om ervoor in aanmerking te komen heb je tot uiterlijk 1 mei 2018 de tijd om de benodigde stappen te nemen, bijvoorbeeld door correctieberichten.

★ Breng nu alvast in kaart welke groepen werknemers in aanmerking komen voor LKV en voor welke werknemers je actie moet ondernemen om het overgangsrecht voor het LKV veilig te stellen. Ook kun je alvast beoordelen welke aanpassingen in je administratie noodzakelijk zijn om het LKV uit te voeren.

#Eindejaarstip 2: Controleer de sectorindeling 2018

Klopt de sectorindeling 2018? Heb je de beschikking met de sectorindeling én de premies voor de werknemersverzekeringen voor 2018 gecheckt?

Ga na of de sectorindeling klopt met de activiteiten van je onderneming, want als je in de verkeerde sector wordt ingedeeld, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Let op! Controleer de premies

Zelfs bij een juiste sectorindeling kunnen de premies werknemersverzekeringen toch onjuist zijn berekend.

#Eindejaarstip 3: Controleer of je in aanmerking komt voor loonkostenvoordelen?

Kom je in aanmerking voor loonkostenvoordelen? Vanaf 2018 vervangen de vier loonkostenvoordelen de huidige premiekortingen. Voor elk LKV gelden specifieke voorwaarden, die ook nog eens niet volledig identiek zijn aan de voorwaarden voor de premiekortingen waarvoor ze in de plaats komen.

De loonkostenvoordelen zijn voor:

  1. oudere werknemers;
  2. arbeidsgehandicapte werknemers;
  3. de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; en
  4. het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer.

★ Controleer of je voor één of meer werknemers in aanmerking komt voor een LKV en wat je eventueel nog moet doen om aan alle voorwaarden te voldoen.

★ Doe dit zo snel mogelijk, want al bij de loonaangifte over het eerste loontijdvak van 2018 moet je voor een specifieke werknemer aangeven of je een LKV wilt aanvragen.

Casemanager worden?

Ben je al werkzaam op het gebied van verzuim of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan? Met de Post HBO opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Na afloop van de opleiding Casemanager kun jij langdurig verzuim en reïntegratietrajecten goed aansturen en pas je hiervoor correct de Wet verbetering poortwachter toe.

Janthony Wielink

Vrijdag 1 december 2017
Auteur: Janthony Wielink, docent voor de opleiding Casemanager en de opleiding Arbeidsdeskundige