1 aug 2018

Duurzame inzetbaarheid nog onvoldoende op de kaart

Burnout-klachten, mantelzorg en schulden vereisen focus op duurzame inzetbaarheid

Het aantal werknemers dat uitvalt met stressgerelateerde klachten – zowel jong als oud – is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Daarmee groeit ook de noodzaak om in te zetten op preventie en een proactieve benadering. In een onderzoek van Robidus en HR Praktijk onder Nederlandse HR-professionals geeft bijna de helft van de respondenten aan dat burnout-klachten mede oorzaak zijn van verzuim in hun organisatie.
Duurzame inzetbaarheid en verzuim op de werkvloer

Zowel mantelzorg als schuldenproblematiek zorgen bij een op de tien organisaties voor uitval. In bijna de helft van de organisaties is ‘vergrijzing’ een oorzaak voor verzuim en bijna 40% heeft te maken met uitval door ‘zware beroepen’.

In dit artikel hebben wij de belangrijkste bevindingen uit dit rapport op rij gezet:

1. Onvoldoende zicht op dreigend verzuim

Hier ligt een taak voor leidinggevenden, vindt de overgrote meerderheid van HR-professionals. Bijna 90% vindt dat leidinggevenden het beste sturing kunnen geven aan de inzetbaarheid van medewerkers, om zo verzuim te voorkomen.

Tegelijkertijd signaleren ze een probleem: leidinggevenden zijn onvoldoende in staat om bij een verzuimmelding te herkennen of langdurig verzuim dreigt. Bijna een op de drie HR-professionals gaf aan dat ze geen idee hadden welke werknemers op korte termijn dreigen uit te vallen.

2. Actief beleid op verzuimpreventie?

Zo’n 40 procent van de HR-professionals geeft aan dat leidinggevenden in hun organisatie actief aandacht besteden aan de mentale, sociale en fysieke gezondheid van de werknemers. Een proactief beleid om een te hoge werkdruk te voorkomen wordt gevoerd door ruim 30 procent van de organisaties.

Helaas krijgen leidinggevenden in 30 procent van de organisaties geen enkele ondersteuning op het gebied van verzuimpreventie.

Leestip!
Aandacht voor leefstijl in het re-integratieproces

3. In gesprek over problemen in de privé-sfeer

In bijna de helft van de organisaties in het onderzoek gaan leidinggevenden indien nodig actief in gesprek met hun medewerkers. Een kwart van de organisaties laat het initiatief volledig bij de medewerkers, wanneer het gaat om problemen in de privé-situatie.

Het onderzoek onderstreept opnieuw het belang van open communicatie tussen leidinggevende en medewerkers. Niet alleen een goed gesprek, maar vooral een écht gesprek.

  • Waar worstelt de medewerker het meest mee?
  • Heeft de medewerker zelf wensen of ideeën om de situatie te verbeteren?
  • Wat speelt er thuis?

Een oplossingsgerichte houding en het stellen van oplossingsgerichte vragen maken het mogelijk de medewerker vanuit de organisatie zo effectief mogelijk te ondersteunen en zo de inzetbaarheid maximaal te waarborgen.

En we kunnen het niet vaak genoeg herhalen, maar wat ons betreft blijft het heel belangrijk: Luister écht naar elkaar en ga het gesprek met elkaar aan.

Lees ook: Zet duurzame inzetbaarheid op de kaart!

Bron: Whitepaper Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid en verzuim

Is ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of re-integratie jouw vakgebied?

Tijdens de inhoudelijk ontbijtsessie voor Casemanagers vertellen onze ervaren vakspecialisten over hun (toekomst)visie op het vak van de Casemanager. Daarnaast ga je met de docenten Jannet Mulder en Hans van den Berg aan de slag met een praktijkcase.

★ Geschikt voor toekomstige Casemanagers én huidige Casemanagers ★

→ Meld je vrijblijvend aan voor het ochtendprogramma op vrijdag

Hans Lankhaar verzuimexpert

Woensdag 1 augustus 2018
Auteur: Hans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding Casemanager