9 jun 2021

De Wet compensatie transitievergoeding: aanvraagprocedure (deel 2)

De Wet compensatie transitievergoeding: aanvraagprocedure (deel 2)

De Wet compensatie transitievergoeding is tot stand gekomen om de nadelige gevolgen van het slapend houden van een dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte werknemers weg te nemen. Vanaf 1 april 2020 geldt een nieuw artikel (7:673e BW) waarin deze compensatie geregeld is. Arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf vertelde er al meer over in deel 1, in dit deel zal nader worden stil gestaan bij de aanvraagprocedure.

Aanvraagprocedure transitievergoeding: vanaf wanneer compensatie aanvragen?

Vanaf 1 april 2020 kan digitaal compensatie worden aangevraagd voor de betaalde transitievergoeding. Dat kan door middel van een formulier dat op het werkgeversportaal van het UWV zal worden gepubliceerd onder het kopje ‘aanvragen ontslag’, met behulp van eHerkenning.

De Wet compensatie transitievergoeding is met terugwerkende kracht van toepassing geworden. Dit betekent dat er ook compensatie van de transitievergoeding werd uitgekeerd bij een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid die plaatsvond tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Tot 1 oktober 2020 kon een aanvraag met terugwerkende kracht worden ingediend. Daarbij werd dus aangesloten bij de inwerkingtreding van de WWZ. Voor nieuwe gevallen waarbij het opzegverbod op of na 1 april 2020 is verstreken, zal er binnen acht weken worden beslist. Het UWV kan deze termijn verlengen.

Lees ook:
>> De Wet compensatie transitievergoeding: slapende dienstverbanden

Benodigde documenten aanvraagprocedure transitievergoeding

Bij de aanvraagprocedure voor de compensatie van de transitievergoeding dienen de volgende documenten meegestuurd te worden:

  • De arbeidsovereenkomst. Of bij het ontbreken daarvan een document met de begindatum van de arbeidsovereenkomst, zoals een loonstrook waarop de begindatum staat;
  • Een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst, zoals de opzeggingsbrief, de beëindigingsovereenkomst of de uitspraak van de rechter;
  • Een berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Het gaat concreet om de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was en de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken;
  • Een bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. Dit kan door het overleggen van een bankafschrift.

Het UWV kan aanvullende bijlagen verlangen bij bijzondere situaties. Denk aan de situatie dat de werknemer wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen. In dat geval moet een afschrift van alle loonstroken worden overlegd waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat van de 12 maanden voorafgaand aan het opzegverbod. Is er sprake geweest van een winstuitkering en/of bonus(sen)? Dan moeten alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus vermeld staat van de laatste 36 maanden voor het einde van het opzegverbod worden overgelegd.

Hoe zit het met inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten?

Ook is het mogelijk dat van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten zijn afgetrokken. Dan dient het UWV te beschikken over de schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding in verband met inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten en het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.

Bestond er tijdens het opzegverbod wegens ziekte recht op een bonus of winstuitkering? Dan dienen alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus(sen) staat, van de laatste 36 maanden voor het einde van dit opzegverbod, te worden overgelegd.

Wil je meer weten over de voorwaarden die gelden voor een gedeeltelijke transitievergoeding en wanneer je geen recht hebt op een gedeeltelijke transitievergoeding? Lees hier meer over in deel 1 en 2 van deze reeks. En heb je nog vragen naar aanleiding van mijn artikelen? Stel ze gerust via Scolea. Wij komen graag met je in contact.

Regeerperiode 2017-2020

Woensdag 9 juni 2021
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via info@hartvoorarbeid.nl.Boek Monique van de Graaf 2020