9 jun 2021

De Wet compensatie transitievergoeding: aanvraagprocedure (deel 2)

De Wet compensatie transitievergoeding: aanvraagprocedure (deel 2)

De Wet compensatie transitievergoeding is er om de nadelige gevolgen van slapende dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers weg te nemen. Arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf vertelt meer over het artikel (7:673e BW) waarin deze compensatie is geregeld. Heb je deel 1 over de Wet compensatie transitievergoeding al gelezen? In dit tweede deel zal nader worden stil gestaan bij de aanvraagprocedure.

Aanvraagprocedure transitievergoeding: vanaf wanneer compensatie aanvragen?

Vanaf 1 april 2020 kan digitaal compensatie worden aangevraagd voor de betaalde transitievergoeding. Dat kan door middel van een formulier dat op het werkgeversportaal van het UWV zal worden gepubliceerd onder het kopje ‘aanvragen ontslag’, met behulp van eHerkenning.

De Wet compensatie transitievergoeding is met terugwerkende kracht van toepassing geworden. Dit betekent dat er ook compensatie van de transitievergoeding werd uitgekeerd bij een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid die plaatsvond tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020.

Tot 1 oktober 2020 kon een aanvraag met terugwerkende kracht worden ingediend. Daarbij werd dus aangesloten bij de inwerkingtreding van de WWZ. Voor nieuwe gevallen waarbij het opzegverbod op of na 1 april 2020 is verstreken, zal er binnen acht weken worden beslist. Het UWV kan deze termijn verlengen.

Lees ook:
>> De Wet compensatie transitievergoeding: slapende dienstverbanden (deel 1)

Benodigde documenten aanvraagprocedure transitievergoeding

Bij de aanvraagprocedure voor de compensatie van de transitievergoeding dienen de volgende documenten meegestuurd te worden:

  • De arbeidsovereenkomst. Of bij het ontbreken daarvan een document met de begindatum van de arbeidsovereenkomst, zoals een loonstrook waarop de begindatum staat;
  • Een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst, zoals de opzeggingsbrief, de beëindigingsovereenkomst of de uitspraak van de rechter;
  • Een berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Het gaat concreet om de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was en de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken;
  • Een bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. Dit kan door het overleggen van een bankafschrift.

Het UWV kan aanvullende bijlagen verlangen bij bijzondere situaties. Denk aan de situatie dat de werknemer wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen. In dat geval moet een afschrift van alle loonstroken worden overlegd waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat van de 12 maanden voorafgaand aan het opzegverbod.

Is er sprake geweest van een winstuitkering en/of bonus(sen)? Dan moeten alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus vermeld staat van de laatste 36 maanden voor het einde van het opzegverbod worden overgelegd.

Hoe zit het met inzetbaarheids- en/of transitiekosten?

Ook is het mogelijk dat van de transitievergoeding inzetbaarheids- en/of transitiekosten zijn afgetrokken. Dan dient het UWV te beschikken over de schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding in verband met deze kosten en het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheids- en/of transitiekosten.

Bestond er tijdens het opzegverbod wegens ziekte recht op een bonus of winstuitkering? Dan dienen alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus(sen) staat, van de laatste 36 maanden voor het einde van dit opzegverbod, te worden overgelegd.

Wil je meer weten? Lees dan:

En heb je nog vragen naar aanleiding van mijn artikelen? Stel ze gerust via Scolea. Wij komen graag met je in contact.

Regeerperiode 2017-2020

Woensdag 9 juni 2021
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via info@hartvoorarbeid.nl.

Monique van de Graaf boeken 2021