16 aug 2018

Dit zijn de 5 best gelezen verzuimberichten van 2018 (tot nu toe)

Dit zijn de 5 best gelezen verzuimberichten van 2018 (tot nu toe)

Met nog vierenhalve maand van 2018 resterend, maken we alvast de balans op: wat waren de best gelezen Scolea-verzuimberichten van dit jaar tot nu toe?

Hieronder vind je de 5 best gelezen verzuimberichten van 2018 tot nu toe:

#1. Wet verbetering poortwachter: de ins en outs voor 2018

De Wet verbetering poortwachter legt jou als werkgever een actieve rol op in de aanpak van een snelle terugkeer op het werk van de zieke werknemer. De Wet verbetering poortwachter verplicht je een aantal stappen binnen een door de wet vastgesteld tijdspad te nemen als langdurig ziekteverzuim dreigt. Samen met de zieke werknemer ben je verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste twee ziektejaren.

Wet verbetering poortwachter toepassen

Jij als werkgever of de door jou aangewezen Casemanager is verantwoordelijk voor de opbouw van het re-integratiedossierJij of de Casemanager is het aanspreekpunt voor werknemer, Bedrijfsarts, Arbeidsdeskundige en UWVWet verbetering poortwachter in 6 stappen en tijdslijn.

#2. Vakantiedagen tijdens ziekte opnemen, mag dat?

Over het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte bestaat in de praktijk de nodige onduidelijkheid. Monique van der Graaf zet de regels op een rij. We onderscheiden twee soorten vakantiedagen:

  1. de wettelijke vakantiedagen (artikel 7:634 BW) en
  2. de bovenwettelijke vakantiedagen.

Een werknemer heeft wettelijk gezien recht op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantieverlof, oftewel op 4 weken vakantiedagen op jaarbasis. Het recht op vakantie is als hoofdregel gekoppeld aan het recht op loon. Het is in de praktijk gebruikelijk dat een werknemer op grond van een toepasselijke cao of arbeidsovereenkomst recht op meer vakantiedagen heeft. Dit duiden we aan met de term bovenwettelijke vakantiedagen. Vervallen vakantiedagen versus verjaren vakantiedagen.

#3. Hoe pas je de Functionele Mogelijkheden Lijst toe?

De Functionele Mogelijkheden Lijst is een veelvuldig gebruikt middel om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen. Veel Arbodiensten werken met een Functionele Mogelijkheden Lijst om de belastbaarheid van zieke werknemers te beschrijven en UWV gebruikt deze lijst bij het vaststellen van mogelijke uitkeringsrechten voor de Ziektewet – bij de 1e jaars beoordeling – en WIA aanvraag.FML en Inzetbaarheidslijst

In de Functionele Mogelijkheden Lijst wordt systematisch aangegeven in welke mate, frequenties en/of werkuren per dag je werknemer belastbaar is. Die belastbaarheid moet worden afgezet tegen de belasting van het werk om te kunnen beoordelen in hoeverre een werknemer al dan niet geschikt is voor een functie. Wat bedoelen we nu precies met belastbaarheid?

#4. De juridische aspecten van frequent verzuim

Werknemers kunnen soms veelvuldig en frequent verzuimen. Het is altijd raadzaam hier tijd aan te besteden door in samenspraak met de werknemer te bekijken hoe dit frequent verzuim voorkomen kan worden. Er komen ook praktische vragen voorbij als:

  • kan een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer om die reden laten ontbinden?
  • En kan een werkgever een werknemer die frequent verzuimt overplaatsen van de ploegendienst naar een dagdienst?

In dit artikel geeft Monique van de Graaf antwoord deze vragen.

#5. Hoe stel je een volledig re-integratieplan op?

Aan welke eisen moet je voldoen bij een re-integratieplan opstellen? Jij en de zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk om je in te spannen voor de re-integratie. Het zorgvuldig vastleggen van het verloop van deze re-integratie (in het re-integratiedossier) is vooral van belang op het moment dat er met behulp van het re-integratieplan een WIA-aanvraag bij het UWV ingediend gaat worden.

Als het UWV vaststelt dat je je onvoldoende aan de re-integratieverplichtingen hebt gehouden, kun je een sanctie opgelegd krijgen, dit geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Om sancties te voorkomen is het belangrijk om vanaf het begin een re-integratiedossier op te stellen zodat bij het indienen van het re-integratieplan duidelijk is dat je als werkgever aan je verplichtingen hebt voldaan. Re-integratieplan opstellen.

Duurzame inzetbaarheid en verzuim

Is ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of re-integratie jouw vakgebied?

Tijdens de inhoudelijk ontbijtsessie voor Casemanagers vertellen onze ervaren vakspecialisten over hun (toekomst)visie op het vak van de Casemanager. Daarnaast ga je met de docenten Jannet Mulder en Hans van den Berg aan de slag met een praktijkcase.

★ Geschikt voor toekomstige Casemanagers én huidige Casemanagers ★

→ Meld je vrijblijvend aan voor het ochtendprogramma op vrijdag