5 mrt 2018

Waarom moet je besluitvaardig zijn als Casemanager?

Is besluitvaardig zijn een belangrijke competentie van de Casemanager?

Beslissingen nemen, verantwoordelijkheid dragen en besluitvaardig zijn. Competenties die zeer belangrijk zijn in het werk van de Casemanager. Maar waarom moet je besluitvaardig zijn als Casemanager, vroeg docent Jannet Mulder tijdens één van de lessen in de opleiding Casemanager?

In dit artikel geeft Jannet Mulder antwoord op deze vraag en geeft ze verdieping aan het artikel Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als Casemanager?

Rol Casemanager

Jannet Mulder: “Een antwoord van één van de studenten was: je moet besluitvaardig zijn zodat je weloverwogen een besluit kunt nemen over de stappen in een verzuimdossier. Ik vond dit direct een interessant antwoord, want de vraag is dan: op welke stoel zit jij dan als Casemanager? Neem jij de rol van de besluitvaardige adviseur of juist die van beslissingsbevoegde in een verzuimdossier”.

Let op! Als Casemanager ben je vaak niet degene die het besluit neemt voor een bepaalde stap in het verzuimdossier. Je kunt daar wel sturend in zijn, maar het besluit ligt bij de werkgever, die is per slot van rekening de eindverantwoordelijke in het dossier.

Bevoegdheid Casemanager

Jannet Mulder: “Ik kan me voorstellen dat je in sommige gevallen een mandaat hebt – bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid – om voor de goede voortgang in een verzuimdossier beslissingen te nemen.

Soms is dat een mandaat in financiële zin: ik mag per dossier € 5.000 budget verteren aan interventies. Soms in sociaal-maatschappelijke zin, bijvoorbeeld: we kiezen hoe dan ook altijd voor re-integratie 1e spoor want er is in ons bedrijf voor iedereen altijd werk. Maar meestal ben je de expert-adviseur zonder mandaat en sta je naast de werkgever/leidinggevende.

Daaruit blijkt wel de roldiversiteit van een Casemanager. Dit verschilt enorm per dossier of zelfs per werkgever en/of opdrachtgever. En daar moet je ook goed over nadenken en vooral de vraag aan jezelf stellen: welke rol het beste bij jou past?”.

Wat voor Casemanager wil jij worden?

Voor onze opleiding Casemanager hebben wij zelden studenten in de klas die vanuit hun leidinggevende functie graag Casemanager willen worden. Daarmee zou je immers beslissingsbevoegdheid combineren met de bijbehorende kennis. Meestal is dat dus niet het geval en word je als adviseur gevraagd om ‘het casemanagement te doen’ van een bedrijf. En ligt de verantwoordelijkheid niet bij jou.

In die gevallen moet je echt goed nadenken over de feitelijke rolverdeling: Want is het de direct leidinggevende – met een beperkte kennis van de Wet verbetering poortwachter en re-integratie – die dan de eindverantwoordelijkheid heeft? Of laat de werkgever alles aan jou over? En wat betekent dat dan voor de betrokkenheid van deze werkgever of leidinggevende bij de re-integratie?

Betrokken partijen verzuimdossier

Jannet Mulder: “Daarom kom ik met mijn ‘alle neuzen dezelfde kant uit, iedereen heeft dezelfde informatie’. Vooral ook omdat er vaak méér dan 2 partijen betrokken zijn bij een verzuimdossier. Uiteraard een leidinggevende en de medewerker om wie het gaat. Maar daarnaast ook de Bedrijfsarts, een boekhouder, een Arbeidsdeskundige, een bedrijfsplanner, een verzekeraar, het UWV et cetera.

Leestip! Samenwerken: de toekomst van verzuim

Alle partijen hebben – hopelijk – een gezamenlijk belang, maar vaak zijn er ook conflicterende eigen belangen. Dat kan je ‘politiek’ oplossen in het kader van ‘verdeel en heers’.

Ik hoor soms nog wel eens: joh, dat weet de medewerker toch niet, dus laten we ‘m niet wijzer maken…Of dat weet de werkgever niet, da’s maar beter zo. Mijn stelling is dat je alleen stappen voorwaarts maakt als iedereen tegelijkertijd over dezelfde informatie beschikt!”.

Geef informatie als Casemanager

Werkgevers gaan zoeken via Google, werknemers praten met de familie en vrienden over de situatie en soms komt er zelfs een advocaat aan te pas. Iedereen wil weten waar die aan toe is en welke informatie beschikbaar is en welke informatie van belang is om een goede richting te kiezen?

Jannet Mulder: “Ik vind het de rol van de Casemanager om alle betrokken partijen van die informatie te voorzien”.

Besluitvaardige CasemanagerWerkgever altijd verantwoordelijk

Een goede Casemanager wacht niet af, is besluitvaardig, durft de noodzakelijke stappen te zetten en is niet bang om met mandaat van de opdrachtgever te werken. Houd wel de vaart erin, dit in ieder zijn belang. Maar duidelijk moet zijn (en blijven) dat in álle gevallen de eindverantwoordelijkheid ligt bij de werkgever want die neemt de eindbeslissing. Daarover mag geen misverstand bestaan.

Heb je vragen over mijn artikel? Stel deze gerust, wij komen graag met je in contact.

vaardigheid besluitvaardig Casemanager

Is ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of re-integratie jouw vakgebied?

Tijdens de inhoudelijk ontbijtsessie voor Casemanagers vertellen onze ervaren vakspecialisten over hun (toekomst)visie op het vak van de Casemanager. Daarnaast ga je met Jannet Mulder en Hans van den Berg aan de slag met een praktijkcase.

★ Geschikt voor toekomstige Casemanagers én huidige Casemanagers

→ Meld je vrijblijvend aan voor het ochtendprogramma op vrijdag

Opleiding Casemanager Janet Mulder

Maandag 5 maart 2018
Auteur: Jannet Mulder, Arbeid- en organisatie deskundige en docent voor de opleiding Casemanager