5 nov 2019

Arbodeskundige en arbeidsdeskundige, wat is het verschil?

Wat is het verschil tussen arbodeskundige en arbeidsdeskundige?

Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij het beoordelen van verzuimrisico’s en het begeleiden van verzuim en re-integratie. De precieze invulling van al deze functies kan nog wel eens aanleiding geven tot verwarring. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een arbodeskundige en een arbeidsdeskundige?Arbodeskundige en arbeidsdeskundige

Beide kunnen ze een belangrijke rol spelen rondom ziekteverzuim binnen een bedrijf. Toch zijn dit twee heel verschillende functies.

De arbodeskundige is een gecertificeerd specialist met een breed takenpakket op het gebied van verzuim, terwijl de arbeidsdeskundige zich focust op re-integratie. We lichten het verschil hieronder verder toe.

Wat doet een arbodeskundige?

De functie van arbodeskundige (ook wel kerndeskundige) is een overkoepelende benaming voor verschillende specialisaties. Een arbodeskundige kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts zijn, maar ook een arbeidshygiënist, veiligheidskundige, preventiemedewerker of arbeids- en organisatiedeskundige. Sommige bedrijven hebben dan ook meerdere arbodeskundigen in dienst.

Taken arbodeskundige

Een aantal taken moeten binnen een bedrijf in ieder geval door een arbodeskundige uitgevoerd worden:

  • Het opstellen en toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Het begeleiden van verzuim en re-integratie 
  • Het voorkomen van verzuim met behulp van preventieve maatregelen
  • Het uitvoeren van arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bijvoorbeeld het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Het uitvoeren van functiegerichte aanstellingskeuringen

Verplichte ondersteuning door een arbodeskundige

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om zich te laten bijstaan door een arbodeskundige, zodat de gezondheid van werknemers altijd deskundig begeleid wordt. Wel mag je als werkgever zelf kiezen hoe je die begeleiding vormgeeft.

Zo is het mogelijk om een arbodienst in te huren, maar kun je ook een onafhankelijke arbodeskundige in de arm nemen. Een derde optie is om een eigen medewerker op te leiden tot gecertificeerd arbodeskundige. Dat kan echter alleen als de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging ook akkoord zijn met de regeling.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Waar een arbodeskundige verschillende taken vervult, heeft een arbeidsdeskundige één duidelijke expertise. Hij of zij is een specialist op het gebied van re-integratie en begeleidt zieke werknemers bij hun terugkeer op de werkvloer. Daarbij moet goed gekeken worden naar de belastbaarheid van de werknemer en de belasting die het werk oplevert.

De arbeidsdeskundige kan je ook adviseren over aanpassingen van de werkomgeving die een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werkgever toch kunnen helpen om aan het werk te blijven. Ook kan hij of zij de werknemer coachen gedurende het re-integratietraject.

De arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts

De arbeidsdeskundige is dus net als een bedrijfsarts veel bezig met het beoordelen van de belastbaarheid van zieke werknemers. Daarmee zijn deze twee functies echter zeker niet gelijk. De bedrijfsarts is een medisch specialist met een opleiding op het gebied van werk en gezondheid. De arbeidsdeskundige geeft daarentegen advies over de sociale, juridische en financiële aspecten van verzuim.

Wel werken de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige vaak nauw samen. De arbeidsdeskundige kan bijvoorbeeld het re-integratieproces begeleiden aan de hand van de diagnose die de bedrijfsarts gesteld heeft. Vaak zal de bedrijfsarts dan ook degene zijn die de arbeidsdeskundige inschakelt bij een bepaald verzuimgeval.

Verschil arbodeskundige en arbeidsdeskundige

Kortom: de arbodeskundige en arbeidsdeskundige vervullen heel verschillende rollen rondom verzuim en werkveiligheid.

  • De arbodeskundige heeft een breed takenpakket, waaronder het inschatten van de verzuimrisico’s en het beoordelen van specifieke verzuimmeldingen.
  • De arbeidsdeskundige focust zich meer op één aspect van het proces: hij of zij adviseert hoe een zieke werknemer toch nog zo veel mogelijk aan het werk kan blijven. Daarbij worden zowel werknemer als werkgever zo goed mogelijk begeleid.

Ook Arbeidsdeskundige worden?

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding tot Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

via EVC traject Arbeidsdeskundige worden

Datum: Dinsdag 5 november 2019
Auteur: Bert van den Berg, Oprichter Scolea en arbeidsdeskundige