31 mrt 2020

Arbeidsconflict en verzuim: hoe ga je hier als werkgever mee om?

Arbeidsconflict en verzuim: hoe ga je hier als werkgever mee om?

Het komt veel voor: een arbeidsconflict dat uiteindelijk leidt tot verzuim. Een conflict is natuurlijk geen ziekte, maar kan wel degelijk leiden tot ziekteverzuim. Wat kun je er als werkgever aan doen en hoe zou je dit kunnen voorkomen? In dit artikel een aantal tips voor werkgevers.

Een arbeidsconflict geeft stress

Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Formeel mag een werknemer zich dus niet ziek melden als er geen sprake is van ziekte.

Maar nog belangrijker: je schiet er als medewerker ook niets mee op, want het leidt niet tot het oplossen van het conflict. Deze vorm van verzuim heet situatief arbeidsongeschikt. Zolang de omstandigheden (situatie) niet worden aangepakt, blijft het probleem dus bestaan.

Toch geeft een conflict wel vaak veel stress en dit kan vervolgens leiden tot allerlei klachten. Bij ziek melden worden deze (fysieke) klachten vaak opgegeven als reden. Een arbeidsconflict kan dus uiteindelijk wel leiden tot ziekte, zeker wanneer het conflict langer duurt. Als dat het geval is, is er wel sprake van legitiem verzuim.

Lees ook:
>> Conflict met de werkgever tijdens ziekte: hoe ga je er als casemanager mee om?

Wat kun je doen als werkgever aan arbeidsconflicten?

Als je als werkgever het vermoeden hebt dat de oorzaak van de ziekmelding een conflict is, moet je voorzichtig te werk gaan. Helemaal wanneer je zelf onderdeel van het probleem (conflict) bent. Hieronder staan een aantal tips over hoe je dit zou kunnen aanpakken.

Tip! Zorg voor zekerheid voordat je uitspraak doet

Misschien denk je al 100% zeker te weten dat de oorzaak van de ziekmelding een conflict is, maar doe vooral geen uitspraak hierover. Alleen een arts is bevoegd om met zekerheid te zeggen of de medewerker echt ziek is of niet. Daarom is het belangrijk om zekerheid te krijgen om uit te kunnen sluiten dat het verzuim wordt veroorzaakt door ziekte, hiervoor kun je de bedrijfsarts inschakelen.

Is er volgens de bedrijfsarts geen sprake van ziekte?

Als de conclusie van de bedrijfsarts is dat er bij deze medewerker geen sprake is van ziekte, is het advies – logischerwijs – om met de medewerker in gesprek te gaan. Mochten eerdere pogingen om met elkaar in gesprek te gaan niet tot een oplossing hebben geleid, schakel dan een mediator in.

Is er volgens de bedrijfsarts wel sprake van ziekte?

Geeft de bedrijfsarts aan dat er wel sprake is van ziekte naast het arbeidsconflict? Dan geeft de bedrijfsarts advies voor het medisch herstel. Het advies van de bedrijfsarts moet gericht zijn op het oplossen van het arbeidsconflict en het voorkomen van ziekte.

Tip! Geef de medewerker een afkoelingsperiode

Hoe langer een conflict duurt, hoe groter de kans dat de standpunten steeds harder worden. Het kan een goed idee zijn om de medewerker voor korte tijd betaald verlof te geven. Dat voelt misschien onlogisch als werkgever wanneer je het conflict snel wilt oplossen, maar het kan helpen om de rust weer terug te laten keren en de standpunten daardoor wat te laten verzachten (en dus eerder tot een oplossing te komen!). De bedrijfsarts noemt dit standaardadvies een afkoelingsperiode en stelt daar standaard twee weken voor.

Let op! Maak dan wel tijdens de afkoelingsperiode een afspraak om samen naar een oplossing te zoeken.

Hoe voorkom je dat een arbeidsconflict tot verzuim leidt?

Conflicten op de werkvloer kunnen niet worden voorkomen, want er zijn nu eenmaal grote verschillen in normen en waarden. Echter, je kunt als werkgever wel alles doen om te voorkomen dat het conflict tot verzuim leidt. Kom je er uiteindelijk toch niet samen uit? Schakel dan een mediator (of coach) in, zij zijn neutraal en bewaken het proces om tot een goede oplossing te komen. Maar zorg allereerst dat je zelf probeert tot een oplossing te komen door onderstaande tips toe te passen.

Tip! Maak een conflict snel bespreekbaar

Wees alert op de eerste signalen van een arbeidsconflict, zoals groepsvorming en ruzies die niet worden uitgesproken. Als je in een vroeg stadium op zoek gaat naar oplossingen, zorg je ervoor dat de standpunten niet verharden en het conflict niet tot verzuim gaat leiden.

Tip! Wees zorgvuldig in de communicatie (en feedback)

Veel langdurige arbeidsconflicten zijn te voorkomen door zorgvuldig te communiceren. Het is vooral van belang om elkaar op een goede manier feedback te geven. Spreek de ander aan op zijn/haar gedrag, maar sta daarbij (ook als werkgever) open voor andere verklaringen en oplossingen. Zo voorkom je dat je door het geven van feedback juist een arbeidsconflict in de hand werkt.

Tip! Richt je op de behoeften van de medewerker

Om als werkgever langdurige conflicten te voorkomen moet je je altijd richten op de reactie die het oproept bij je medewerkers. Als je twijfelt of jouw boodschap wel goed wordt ontvangen, moet je niet wachten, maar direct voor duidelijk zorgen en om reactie vragen. De grote kunst is om dit zonder oordeel te doen.

Tip! Probeer emotie en feiten uit elkaar te halen

Waar mensen samenwerken, zijn verschillende ideeën over hoe dat het beste kan gebeuren. Deze verschillende interpretaties van de werkelijkheid kunnen tot verschillende emoties leiden. De intenties kunnen vaak goed zijn, maar toch kan het leiden tot conflicten. Probeer er als werkgever voor te zorgen dat je het goede voorbeeld geeft en emotie en feiten zoveel mogelijk uit elkaar haalt. Maar zorg er tegelijkertijd voor dat je openstaat voor de interpretatie van de ander, want ook jij hebt de waarheid niet in pacht.

Download brochure opleiding tot Re-integratiespecialist

Wil je graag de uitdaging aangaan en arbeidsdeskundige worden?

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een arbeidsconflict en verzuim op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding tot Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers. Neem gerust contact op met Hans Lankhaar (oprichter Scolea) voor een persoonlijk gesprek.

Hans Lankhaar verzuimexpert

Hans Lankhaar – Oprichter Scolea

Dinsdag 31 maart 2020
Auteur: Hans Lankhaar, adviseur arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en oprichter Scolea.