14 sep 2020

Aandacht voor het opstellen van een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Aandacht voor het opstellen van een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Het is iets dat veel ondernemers helaas niet op orde hebben: het opstellen van de RI&E (de risico- inventarisatie en -evaluatie). En dat is onverstandig, want het is – naast de wettelijke verplichting – de basis van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Werkgevers zijn dus verplicht om binnen hun bedrijf alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk te inventariseren en aan te geven hoe ze die risico’s aanpakken. Monique van de Graaf vertelt in dit artikel meer over deze belangrijke bron van informatie voor veilig en gezond werken!

Leestip:
>> Tips voor gezond thuiswerken

Een RI&E bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. de risico’s inventariseren;
2. de risico’s evalueren;
3. het plan van aanpak opstellen.

RI&E opstellen en het plan van aanpak

De RI&E dient als uitgangspunt voor het opstellen van een plan van aanpak om de gesignaleerde risico’s te beperken. Logischerwijs dienen de gevaarlijkste zaken – zogeheten speerpunten – als eerste te worden aangepakt. Het uitvoeren van de RI&E houdt in dat de benodigde informatie ter beschikking komt via:

  • het invullen van een checklist;
  • het voeren van gesprekken;
  • het maken van een rondgang door het bedrijf.

Bij het opstellen van de RI&E en het uitwerken van maatregelen moet onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende werkzaamheden binnen het bedrijf. Daarnaast moet er worden gekeken naar de contacten die werknemers hebben tijdens hun werk. Bij een aantal beroepsgroepen zullen extra sector specifieke maatregelen moeten worden genomen om werknemers veilig te kunnen laten werken.

Monique van de Graaf: ‘Veel werkgevers hebben bijvoorbeeld geen beleid in het kader van psychosociale arbeidsbelasting (pesten, agressie en geweld, intimidatie en discriminatie) terwijl dit wel wettelijk verplicht is.’

RI&E aanpassen aan corona (COVID-19)

Aangezien besmetting met Covid-19 (corona) op het werk een reëel risico is, zullen er plannen moeten worden opgesteld die aangeven op welke wijze er veilig gewerkt kan worden. Die plannen moeten worden beschreven in het RI&E document. Het risico op besmetting met het coronavirus en de wijze waarop de werkgever dit risico aanpakt moeten in de RI&E zijn opgenomen.

Werkgevers en vakbonden hebben een corona-handreiking met adviezen opgesteld waarmee bedrijven hun RI&E nader kunnen uitwerken. De vakbonden zien de handreiking als een aanvulling op de corona protocollen voor sectoren, waarbij werknemers in de meeste gevallen geen inbreng hadden.

Handreiking COVID-19 (corona)

De adviezen in de 48 pagina’s tellende ‘Handreiking Covid-19’ hebben als doel concrete maatregelen te kunnen nemen in bedrijven en daarmee het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De informatie is gebundeld door VNO-NCW en MKB NL en vakbonden FNV en CNV, samen met het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid.

Een voorbeeld van een advies: ‘Besteed ook aandacht aan de hygiëne en reiniging van smartphones, toetsenborden en computermuizen. Laat werknemers zoveel mogelijk op een vaste plek en met eigen
arbeidsmiddelen werken, zoals bureaus, computers, gereedschap en kledingkasten.’

De week van de RI&E: de ondernemer centraal

Het blijft van belang stil te staan bij veilig en gezond werken en bij de RI&E als startdocument. Van 21 tot 25 september 2020 vindt daarom de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners.

In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs door het hele land activiteiten met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar ‘De ondernemer centraal’.

De Week van de RI&E wordt dit jaar extra kracht bijgezet door een communicatiecampagne over de RI&E die het Ministerie van SZW na de zomer start. De campagne is onderdeel van het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023’. De campagne heeft als doel om de bekendheid van de RI&E plicht te verhogen. Met name kleine bedrijven zijn namelijk vaak niet op de hoogte van de verplichting.

Kijk voor meer informatie op www.weekvanderie.nl en www.routenaarrie.nl.

Regeerperiode 2017-2020

Maandag 14 september 2020
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden actualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via vandegraafjuridischadvies@gmail.com.

Monique van de Graaf COA
Monique van de Graaf expert