17 jul 2019

5 soorten re-integratie instrumenten uitgelicht

5 soorten re-integratie instrumenten uitgelicht

Re-integratie instrumenten hebben als doel om mensen met een ziekte of een beperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Er bestaan voorzieningen en tegemoetkomingen voor de werknemer en er zijn regelingen en subsidies voor de werkgever. In dit artikel worden een aantal re-integratie instrumenten voor werkgevers en werknemers behandeld.

Lees ook!
>> Re-integratieplan opstellen: volledigheid is essentieel
>> Wat zijn de taken van een re-integratiespecialist?

Soorten re-integratie instrumenten zijn:

#1 Proefplaatsing

Met een proefplaatsing kun je als werkgever iemand met een uitkering onbetaald twee maanden op proef laten werken. In deze maanden (maximaal 6 maanden) krijg je als werkgever dus de tijd om te kijken of de werknemer wel of niet goed functioneert om eventuele twijfels weg te nemen voordat u besluit om de werknemer in dienst te nemen.

Om er zeker van te zijn dat deze werknemer zijn/haar uitkering houdt, is toestemming van het UWV nodig. Een belangrijk voorwaarde voor het UWV is dat de werkgever de intentie heeft om de werknemer na drie maanden in dienst te nemen voor een periode van minimaal een half jaar.

#2 Premiekorting

De premiekorting is één van de re-integratie instrumenten die beschikbaar zijn werkgevers om te stimuleren dat werknemers met een uitkering of beperking eerder worden aangenomen. De werkgever ontvangt een bonus als deze een werknemer met een dergelijk profiel in dienst neemt.

De bonussen zijn vormgegeven als een korting op de door de werkgever te betalen premies werknemersverzekeringen. Werkgevers kunnen de korting zelf toepassen via de loonaangifte. Uiteindelijk kan een werkgever niet meer korting krijgen dan hij aan premie verschuldigd is.

#3 No-risk polis

Een ander re-integratie instrument voor werkgevers en werknemers is de zogeheten no-risk polis Ziektewet. Hiermee worden de risico’s die werkgevers lopen bij het in dienst nemen van een werknemer met een beperking verminderd.

Arbeidsongeschikte werknemers die in aanmerking komen voor een no-risk polis kunnen een uitkering aanvragen bij het UWV als ze uitvallen door ziekte (binnen vijf jaar nadat hij/zij bij zijn werkgever in dienst kwam).

#4 Loonkostensubsidie

Als re-integratie instrument voor werknemers die onder de Participatiewet vallen, is er de loonkostensubsidie. Hierbij gaat het specifiek om werknemers die een arbeidsprestatie leveren die een loonwaarde heeft wat onder het wettelijk minimumloon valt. De overheid betaalt in dit geval het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Deze loonwaarde wordt bepaald op de werkplek en wordt verricht door een deskundige die de Gemeente aanwijst.

#5 Subsidie voor het aanpassen van de werkplek

Als je als werkgever de intentie hebt om een werknemer met een ziekte of beperking in dienst te houden, kun je mogelijk een vergoeding krijgen voor zogeheten ‘niet-meeneembare voorzieningen’. Hiermee bedoelt het UWV bijvoorbeeld een aangepast toilet, traplift of een aangepaste werkplek, mits het niet algemeen gebruikelijk is. Het UWV (in de vorm van een arts en arbeidsdeskundige) beoordeelt dan of dit echt nodig is. Een vergoeding is alleen mogelijk wanneer het dienstverband nog minimaal 6 maanden duurt.

Volgens het UWV moeten de kosten betrekking hebben op:

  • een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
  • de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
  • de noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw bedrijf.

Download brochure opleiding tot Re-integratiespecialist

Wil je graag de volgende stap maken in je loopbaan en Re-integratiespecialist worden?

Met de opleiding tot Re-integratiespecialist ben jij de professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met Hans Lankhaar (oprichter Scolea) voor een persoonlijk gesprek.

Hans Lankhaar verzuimexpert

Hans Lankhaar – Oprichter Scolea

Donderdag 18 juni 2019
Auteur: Hans Lankhaar, adviseur arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en oprichter Scolea.