12 jul 2022

5 soorten re-integratie instrumenten uitgelicht

5 soorten re-integratie instrumenten uitgelicht

Re-integratie instrumenten hebben als doel om mensen met een ziekte of een beperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Er bestaan voorzieningen en tegemoetkomingen voor de werknemer en er zijn regelingen en subsidies voor de werkgever. In dit artikel worden een aantal belangrijke re-integratie instrumenten voor werkgevers en werknemers uitgelicht.

Soorten re-integratie instrumenten zijn:

#1 Proefplaatsing en werkervaringsplek

Proefplaatsing = een betaalde baan op proef

Met een proefplaatsing kun je als werkgever iemand met een uitkering onbetaald twee maanden op proef laten werken. In deze maanden (maximaal 6 maanden) krijg je als werkgever dus de tijd om te kijken of de werknemer wel of niet goed functioneert om eventuele twijfels weg te nemen voordat u besluit om de werknemer in dienst te nemen.

Om er zeker van te zijn dat deze werknemer zijn/haar uitkering houdt, is toestemming van het UWV nodig. Een belangrijk voorwaarde voor het UWV is dat de werkgever de intentie heeft om de werknemer na drie maanden in dienst te nemen voor een periode van minimaal een half jaar.

Werkervaringsplek = springplank (maar geen betaalde baan!)

De werkervaringsplek is een re-integratie instrument dat als doel heeft om de belastbaarheid in de praktijk te vergroten. Zo vergroot het de kans op een baan – als een soort springplank – door weer in een werkende positie te komen en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dat gebeurt door het aantal werkuren en de taakbelasting in drie maanden tijd op te bouwen. Bij een werkervaringsplek gaat het dus niet om een betaalde baan en het doel is ook niet dat iemand op deze plek wordt aangenomen.

#2 Premiekorting

De premiekorting is één van de re-integratie instrumenten die beschikbaar zijn werkgevers om te stimuleren dat werknemers met een uitkering of beperking eerder worden aangenomen. De werkgever ontvangt een bonus als deze een werknemer met een dergelijk profiel in dienst neemt.

De bonussen zijn vormgegeven als een korting op de door de werkgever te betalen premies werknemersverzekeringen. Werkgevers kunnen de korting zelf toepassen via de loonaangifte. Uiteindelijk kan een werkgever niet meer korting krijgen dan hij aan premie verschuldigd is.

Lees ook!
>> Re-integratieplan opstellen: volledigheid is essentieel
>> Wat zijn de taken van een re-integratiespecialist?

#3 No-risk polis

Een ander re-integratie instrument voor werkgevers en werknemers is de zogeheten no-risk polis Ziektewet. Hiermee worden de risico’s die werkgevers lopen bij het in dienst nemen van een werknemer met een beperking verminderd.

In de beschikking van arbeidsongeschikte werknemers die een WIA beoordeling hebben gehad kan worden opgenomen dat er een no-risk polis van toepassing is. Een nieuwe werkgever loopt dan in de eerste vijf jaar na indiensttreding geen risico wanneer deze werknemer opnieuw ziek wordt.

Indien werknemer wel weer ziek wordt, meldt deze zich eerst ziek en daarna geeft de werkgever aan bij de accountant dat er sprake is van een no-risk polis. UWV beoordeelt dan of werknemer recht heeft op een ziektewet uitkering en werkgever heeft dan recht op teruggave van de loonkosten.

#4 Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is een re-integratie instrument bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Deze werknemer ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

#5 Subsidie voor het aanpassen van de werkplek

Als je als werkgever de intentie hebt om een werknemer met een ziekte of beperking in dienst te houden, kun je mogelijk een vergoeding krijgen voor zogeheten ‘niet-meeneembare voorzieningen’. Hiermee bedoelt het UWV bijvoorbeeld een aangepast toilet, traplift of een aangepaste werkplek, mits het niet algemeen gebruikelijk is. Het UWV (in de vorm van een arts en arbeidsdeskundige) beoordeelt dan of dit echt nodig is. Een vergoeding is alleen mogelijk wanneer het dienstverband nog minimaal 6 maanden duurt.

Volgens het UWV moeten de kosten betrekking hebben op:

  • een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
  • de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
  • de noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw bedrijf.

Download brochure opleiding tot Re-integratiespecialist

Wil je graag de volgende stap maken in je loopbaan en Re-integratiespecialist worden?

Met de opleiding tot Re-integratiespecialist ben jij de professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact op met Jannet Mulder (directeur Scolea) voor een persoonlijk gesprek.

Ruud van den Broek docent Scolea

Dinsdag 12 juli 2022
Auteur: Ruud van den Broek, HR adviseur, re-integratiespecialist, arbeidsdeskundige en docent aan de opleiding tot Re-integratiespecialist.