Actueel

26 nov 2018

Meteen de inhoud induiken tijdens de Ontbijtsessie

Bert van den Berg: “We zeggen altijd dat we alleen maar reisbegeleider zijn in het ontwikkelingstraject van de student. Dat betekent dat de student dus zelf de route bepaalt. Dat vinden we belangrijk, omdat we Casemanagers willen opleiden die pro-actief zijn, zelfstandig nadenken en hun eigen pad bewandelen. En dan moeten we dit ook tijdens de studietijd stimuleren.”
20 nov 2018

Hoe kom je als Casemanager uit de dramadriehoek?

De psychologische kant van de organisatie is een belangrijke factor als het gaat om verzuim en reïntegratie. Als Casemanager zul je je bewust moeten zijn van de verschillende rollen, belangen en patronen om de bijbehorende trajecten in goede banen te leiden. Een hardnekkig terugkerend - en ondermijnend! - psychologisch mechanisme is de zogeheten dramadriehoek. Hoe ga je hier als Casemanager goed mee om?
13 nov 2018

Hans Lankhaar reikt AD-Award 2018 uit

Ieder jaar reikt de NVvA een prijs uit aan leden die een grote bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied. Hans Lankhaar is jurylid en had de eer om de Arbeidsdeskundigen-Award (AD-Award) uit te reiken aan winnaars Rob van Es en Erik Jan Wervelman.
11 okt 2018

Preventiemedewerker: schakel tussen collega’s, management en arbodienst

Naast inhoudelijke deskundigheid moeten ze vooral beschikken over brede sociale vaardigheden. Als centrale persoon heb je immers met veel verschillende partijen te maken. Als preventiemedewerker moet je de taal van de werkvloer spreken om te zorgen dat je gehoord wordt door je collega’s. Ze moet overleggen met arbo-experts en het management kunnen adviseren. Dat vraagt om heel verschillende communicatiestijlen.
21 sep 2018

Mantelzorg als reden voor grijs verzuim? Vergroot duurzame inzetbaarheid

Maar liefst een op de vijf werknemers is mantelzorger. Naast hun betaalde baan geven ze intensieve en vaak langdurige zorg aan een partner, ouder, kind, vriend of buur. Deze extra zorgtaken vormen vaak een zware belasting. Terwijl ze in feite twee banen hebben, zien veel werknemers hun zorgtaken als een privékwestie. En dat is vragen om problemen. Mantelzorg is een belangrijke reden voor grijs verzuim. Een pro-actieve houding rond mantelzorg is dus vanuit de werkgever echt vereist.
1 2 3 13