Actueel

28 jun 2021

Visie op re-integratie en verzuim in het MKB volgens verzekeringsbranche

De SER (Sociaal Economische Raad) heeft begin juni 2021 een ontwerpadvies gepresenteerd over de arbeidsmarkt in de periode 2021-2025. Hierin brengt de SER ook advies uit over het onderwerp loondoorbetaling bij ziekte en de daaraan gekoppelde re-integratie. Janthony Wielink (werkgeversadviseur en docent aan de opleiding tot Arbeidsdeskundige en Casemanager) vertelt meer over de visie van de verzekeringsbranche op MKB en verzuim dat in het ontwerpadvies van de SER is meegenomen.
22 jun 2021

Tri Team Go Nuts sponsort leefstijlprogramma Lentis: opening Beweegtuin

Vanuit Scolea zijn we mede oprichter van Tri Team Go Nuts, waarmee we activiteiten sponsoren die vanuit Lentis worden ontwikkeld. Lentis heeft een leefstijlprogramma opgezet voor cliënten met psychiatrische problematiek. Hiermee wordt tevens wetenschappelijk onderzocht wat de effecten zijn van een gezonde leefstijl (juiste voeding, ontspanning en beweging) op de fysieke en mentale gezondheid van cliënten en medewerkers.
14 jun 2021

Re-integratie eerste spoor en tweede spoor, is er een verschil in duur?

Re-integratie eerste spoor en tweede spoor, wat zijn de verschillen? Wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer? Wat staat daar precies over in de Wet Verbetering Poortwachter? In dit artikel gaat arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf in op dit thema.
9 jun 2021

De Wet compensatie transitievergoeding: aanvraagprocedure (deel 2)

De Wet compensatie transitievergoeding is tot stand gekomen om de nadelige gevolgen van het slapend houden van een dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte werknemers weg te nemen. Vanaf 1 april 2020 geldt een nieuw artikel (7:673e BW) waarin deze compensatie geregeld is. In dit deel zal Monique van de Graaf nader stil staan bij de aanvraagprocedure.
8 jun 2021

De Wet compensatie transitievergoeding: slapende dienstverbanden (deel 1)

Om de nadelige gevolgen van het slapend houden van een dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte werknemers weg te nemen is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen. Vanaf 1 april 2020 geldt een nieuw artikel 7:673e BW, waarin deze compensatie geregeld is en Monique van de Graaf vertelt er meer over in dit artikel.
1 2 3 29