Actueel

30 jul 2019

Ronde van Rioja pittige voorbereiding op Iron Man met Tri Team Go Nuts

Met Tri Team Go Nuts halen we geld op voor een project voor cliënten met psychiatrische problematiek van Lentis. Met een leefstijlprogramma wordt onderzocht wat de effecten zijn voor deze clienten, erg interessant. Dit jaar doen trouwens ook voor het eerst cliënten mee aan de triatlon, een fantastisch resultaat!
17 jul 2019

5 soorten re-integratie instrumenten uitgelicht

Re-integratie instrumenten hebben als doel om mensen met een ziekte of een beperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Er bestaan voorzieningen en tegemoetkomingen voor de werknemer en er zijn regelingen en subsidies voor de werkgever. In dit artikel worden een aantal re-integratie instrumenten voor werkgevers en werknemers behandeld.
16 jul 2019

Hoe kun je de 4 soorten ziekteverzuim verminderen of zelfs voorkomen?

Ziekteverzuim kost een werkgever veel geld en daarom is het logisch dat een werkgever erop gebrand is om ziekteverzuim te verminderen. In dit artikel definiëren we daarom de vier verschillende soorten ziekteverzuim en bij iedere soort geven we een manier om deze soort te verminderen (of zelfs te voorkomen!).
12 jul 2019

Hoe ga je om met langdurend ziekteverzuim? 6 tips voor jou op een rijtje!

Er zijn verschillende soorten verzuim: kort ziekteverzuim, frequent ziekteverzuim en we hebben ook langdurend ziekteverzuim. Elke categorie heeft uitdagingen om mee om te gaan, in dit artikel geven we een aantal tips om om te gaan met langdurig verzuim en dit mogelijk zelfs te voorkomen.
1 2 3 18