Month

oktober 2021

Loondoorbetaling bij ziekte: hoe zit het met andere looncomponenten?

Posted on19 okt 2021
In artikel 7:629 BW is bepaald dat een zieke werknemer recht heeft op 70% van het naar tijdruimte overeengekomen loon. Als ondergrens geldt daarbij gedurende de eerste 52 weken het wettelijk minimumloon en als bovengrens het maximumdagloon. Maar hoe moet deze clausule worden uitgelegd als het gaat om andere looncomponenten? Arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf vond een tweetal uitspraken waar hierbij wordt stil gestaan.

Directiewisseling bij Scolea: Hans Lankhaar wordt opgevolgd door Jannet Mulder

Posted on12 okt 2021
Op 1 januari 2022 is het zover, dan stopt Hans Lankhaar bij Scolea en draagt hij het stokje over aan Jannet Mulder. De afgelopen 12 jaar heeft Lankhaar, samen met Bert van de Berg hard gewerkt aan de opbouw van Scolea, maar nu is het tijd om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Jannet Mulder, momenteel programmamanager bij Scolea, neemt zijn plaats als directeur/aandeelhouder over.

Wil je ook casemanager (verzuim) worden?

Posted on05 okt 2021
Casemanager verzuim worden, waarom wil je dat? En hoe weet je dat deze functie bij jou past? Als casemanager verzuim heb je de belangrijke taak om achter de oorzaak van verzuim te komen en toe te werken naar terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces. Dit is geen gemakkelijke opgave, want hoewel de wetgeving misschien een duidelijk kader biedt, werk je met mensen en ieder mens is (werkt) anders. Dat maakt het werk als casemanager juist zo interessant.