Day

juni 8, 2021

De Wet compensatie transitievergoeding: slapende dienstverbanden (deel 1)

Posted on08 jun 2021
Om de nadelige gevolgen van het slapend houden van een dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte werknemers weg te nemen is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen. Vanaf 1 april 2020 geldt een nieuw artikel 7:673e BW, waarin deze compensatie geregeld is en Monique van de Graaf vertelt er meer over in dit artikel.