Month

juni 2019

Tips om de (interne) mobiliteit van medewerkers te stimuleren

Posted on26 jun 2019
Een belangrijk instrument om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten is werken aan een grotere arbeidsmobiliteit. In het vorige artikel over dit thema vertelde Turgut Hefti (Arbeidsdeskundige, jurist sociale zekerheid en docent bij Scolea) meer over het belang van preventief werken aan arbeidsmobiliteit. Maar hoe breng je dat in de praktijk?

Wat zijn de taken van een re-integratiespecialist?

Posted on20 jun 2019
Het vak van de re-integratiespecialist is nog nieuw en daarmee volop in ontwikkeling. Dat betekent dat er nog allerlei verschillende manieren zijn om het vak vorm te geven en in te vullen. In dit artikel kijken we naar de taken die een re-integratiespecialist (re-integratiecoach) in veel gevallen dient uit te voeren. De invulling is nog niet altijd duidelijk, dus vinden we het tijd voor een overzicht!

Frequent verzuim en de juridische aspecten

Posted on19 jun 2019
Werknemers kunnen soms veelvuldig en frequent verzuimen. Het is altijd raadzaam hier tijd aan te besteden door in samenspraak met de werknemer te bekijken hoe dit frequent verzuim voorkomen kan worden. Er komen ook praktische vragen voorbij als: kan een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer om die reden laten ontbinden? En kan een werkgever een werknemer die frequent verzuimt overplaatsen van de ploegendienst naar een dagdienst? Tijd om bij deze vragen stil te staan.

Zet in op preventief stimuleren arbeidsmobiliteit

Posted on17 jun 2019
Al jaren is het bekend dat de toenemende vergrijzing in ons land - en de kleinere instroom van jong talent - werkgevers dwingt om meer aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid. Een belangrijk instrument om de inzetbaarheid van werkenden te vergroten is arbeidsmobiliteit. In dit artikel vertelt Turgut Hefti (Arbeidsdeskundige, jurist en docent bij Scolea) meer over (het preventief inzetten van) arbeidsmobiliteit.

Wet verbetering poortwachter en het plan van aanpak

Posted on14 jun 2019
Wet verbetering Poortwachter en het plan van aanpak: makkelijker gezegd dan gedaan. Is je medewerker acht weken ziek, dan schrijft de Wet verbetering poortwachter voor dat je een plan van aanpak hebt liggen. Dat is een niet te onderschatten belangrijk onderdeel van de re-integratie en vereist dus bij het samenstellen grote zorgvuldigheid. Het plan van aanpak moet tijdens het verzuim je voortdurende aandacht hebben en daar waar nodig worden bijgesteld.

Verzuimprotocol opstellen, wat leg je precies vast?

Posted on12 jun 2019
Wanneer een werknemer ziek wordt, brengt dat de nodige administratie met zich mee. Zowel de werknemer als de werkgever heeft in zo’n geval bepaalde plichten en verantwoordelijkheden. Wat die precies inhouden, leg je vast in een verzuimprotocol. Lees er meer over in dit artikel.

EQF6-niveau voor opleiding tot Arbeidsdeskundige

Posted on10 jun 2019
Jullie hebben vast de discussies in de afgelopen jaren gevolgd - of er in ieder geval van gehoord - als het gaat om afgestudeerden van de opleiding tot Arbeidsdeskundige die niet in het bezit zijn van een HBO-diploma met bachelor titel (een succesvol afgeronde 4-jarige HBO-opleiding).