Month

april 2019

Kanker op de werkplek: Hoe ga je hier als verzuimprofessional zo zorgvuldig mogelijk mee om?

Posted on30 apr 2019
Kanker op de werkplek: wat is jouw rol en hoe ga je ermee om? Jaarlijks krijgen tussen de 30.000 en 40.000 werkenden de diagnose kanker. Er is dus een grote kans dat jij als verzuimprofessional of Casemanager in je loopbaan een keer te maken krijgt met een medewerker met kanker. Hoe je hier als verzuimprofessional nou zo zorgvuldig en goed mogelijk mee om gaat heeft Jannet Mulder voor ons een rijtje gezet.

Second opinion versus het deskundigenoordeel? Wat is het verschil?

Posted on28 apr 2019
Second opinion of het deskundigenoordeel? Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op een aantal onderdelen aangepast. De nadruk is meer komen te liggen op het onderwerp preventie. Een in het oog springende wijziging ziet op de verplichting van de werkgever om een werknemer een second opinion aan te bieden als hij of zij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. De vraag is interessant in hoeverre deze second opinion verschilt van de mogelijkheid een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen? Tijd om hier eens nader bij stil te staan.

Re-integratie tweede spoor, hoe zit het precies?

Posted on24 apr 2019
Als uitgangspunt voor re-integratie tweede spoor geldt dat de terugkeer in de eigen functie voorop moet staan. Gekeken moet worden of er mogelijkheden zijn tot het aanpassen van de eigen functie door tijdelijke verlichting van de werkzaamheden én tijdelijke overdracht van taken aan collega’s.

Vakantiedagen tijdens ziekte opnemen, mag dat?

Posted on23 apr 2019
Mag je werknemer vakantiedagen tijdens ziekte opnemen? Over het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte bestaat in de praktijk de nodige onduidelijkheid. Wat mij betreft tijd om er even aandacht aan te besteden. We onderscheiden twee soorten vakantiedagen: de wettelijke vakantiedagen (artikel 7:634 BW) en de bovenwettelijke vakantiedagen.

Pesten op de werkvloer: voer een duidelijk psa-beleid

Posted on18 apr 2019
Elk jaar wordt er op 19 april een landelijke dag tegen het pesten georganiseerd. Het is dus een mooie periode om nader stil te staan bij dit (helaas) veel voorkomende fenomeen. Het eerste artikel in deze reeks over psychosociale arbeidsbelasting gaat dus over pesten op de werkvloer. Het is een onderwerp is dat lang niet bij alle werkgevers de aandacht krijgt die het verdient.

Wie is nu de vangnetter in de Ziektewet?

Posted on17 apr 2019
Wie is nu de vangnetter in de Ziektewet? Regelmatig krijg ik in één van onze trainingen deze vraag. Het begrip ‘vangnet’ leidt blijkbaar tot verwarring. De vangnetter heeft de afgelopen jaren meer aandacht gekregen met de komst van de Wet BeZaVa in 2013 (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Janthony Wielink vertelt er meer over in dit artikel.

Investeer in gezonde werknemers met deze tips

Posted on04 apr 2019
Ziekteverzuim terugdringen staat hoog op de wishlist van veel organisaties, maar waar begin je met het stimuleren van gezonder werken? Er zijn verschillende aspecten aan een goede gezondheid van de werknemers waarmee je als werkgever rekening kunt houden. Lees deze tips en ga aan de slag!