Month

mei 2018

WIA als inspiratie- en geldbron

Posted on29 mei 2018
Iedere Casemanager en/of leidinggevende weet veel, zo niet alles van het verzuim in de eerste 104 weken van ziekte. Ze kennen de Wet verbetering poortwachter, wat er aan loon bij ziekte moet worden betaald en hoe het financieel prikkelen (loon opschorten of loon stoppen) werkt. Maar daarna wordt het allemaal minder bekend. Na 104 weken volgt de WIA en dat blijft voor velen toch niets anders dan: Wat Ingewikkeld Allemaal.