Month

april 2017

Risico op boete bij onjuiste verwerking gezondheidsgegevens werknemers

Posted on14 apr 2017
Het is belangrijk om er als werkgever van bewust te zijn welke gegevens wel en niet mogen worden verwerkt bij ziekmelding van een werknemer. Vorig jaar stelde de Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe regels op, omdat uit onderzoeken bleek dat bedrijfsartsen en arbodiensten medische gegevens verstrekten aan werkgevers die niet noodzakelijk waren voor de re-integratie van zieke werknemers.