Month

december 2016

Gemeenten verantwoordelijk voor re-integratietaken van (ex-)werknemers

Posted on13 dec 2016
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De invoering van de Participatiewet heeft voor gemeenten grote gevolgen. Gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor álle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben en voor de uitvoering van verschillende regelingen én iedere regeling afzonderlijk vraagt zijn eigen expertise. Deze wetswijzigingen brengen veel nieuwe taken met zich mee.

Langdurig zieke werknemer en de transitievergoeding: hoe zit het?

Posted on05 dec 2016
Als je je aantoonbaar hebt ingezet voor de re-integratie van een langdurige zieke werknemer, is minister Asscher van SZW bereid je de transitievergoeding kwijt te schelden. Let op - zover is het nog niet - maar uit het door hem ingediende wetsvoorstel blijkt dat hij een oplossing wil voor het probleem van slapend dienstverband.